Työhyvinvointihankkeiden rahoitus

Keva rahoittaa asiakkaidensa työelämän kehittämishankkeita sekä työurien tukemiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisrahaa voivat hakea Kevan kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon työnantaja-asiakkaat tai näiden asiakasorganisaatioiden osat (esimerkiksi kunnan toimiala).

Vuonna 2017 haku on kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyi 15.5.2017.

Rahoitus on kilpailtua eli kaikki rahoitusta hakeneet eivät saa rahoitusta.

Vuoden 2017 haussa teemana on muutoksen tukeminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa. Rahoitettavien hankkeiden teema vaihtelee vuosittain.

Kehittämisrahan määrä

Työelämän kehittämisraha jakautuu vuonna 2017 seuraaviin enimmäismääriin (mahdollinen alv sisältyy rahoitukseen):

 • enintään 50 000 euroa
 • enintään 20 000 euroa
 • enintään 10 000 euroa

Kyseessä on osarahoitus, eli hankkeella tulee olla muutakin rahoitusta. Vaadittava omarahoitusosuus on 50 %. Omarahoitukseksi ei lasketa oman organisaation henkilöstön käyttöä.

Työelämän kehittämisrahaa ei myönnetä virkistys- ja liikuntatoimintaan, yksittäisiin tapahtumiin, laitehankintoihin tai päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Haku on kaksivaiheinen

Vuonna 2017 kehittämisrahan haku on kaksivaiheinen.

Ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyi 15.5.2017, hakijat lähettivät lyhyen kuvauksen aiotusta hankkeestaan. Hyväksyimme vain määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioinnissa käytettiin alla mainittua kriteeriä 1 eli hankkeen sisältöä. Lisäksi varmistettiin, että jatkoon pääsee erityyppisiä hankkeita ja hakijoita (kriteerit 5 ja 6).

Osa hakemuksista valittiin jatkoon. Mahdollisesta jatkoon pääsystä ilmoitettiin kaikille hakijoille 24.5.2017.

Toisen vaiheen hakuaika on 1.6.2017 - 31.8.2017. Tämän vaiheen hakijat saavat uuden hakemuslomakkeen, jossa hakijat esittävät tarkennetun suunnitelman hankkeestaan. Tässä vaiheessa hakemusten arvioinnissa hyödynnetään kaikkia kriteereitä (1-6).

Päätökset kehittämisrahan saajista ilmoitetaan viikolla 40.

Hakemusten arviointikriteerit

Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

 1. Hankkeen sisältö (uutuusarvo, innovatiivisuus, käytännön hyödyt)
 2. Arvio hankkeen vaikuttavuudesta (sitoutuminen, suunnitelmallisuus, seuranta ja arviointi)
 3. Sopivuus vuoden teemaan (vuoden 2017 haussa teemana on muutoksen tukeminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa)
 4. Lopputulosten yleistettävyys (muut organisaatiot voivat oppia tai hyödyntää innovaatioita)
 5. Rahoitusta jaetaan eri tyyppisille hankkeille
 6. Rahoitusta jaetaan eri tyyppisille Kevan asiakasorganisaatioille

Hakemusten käsittelyyn osallistuvat seuraavat henkilöt:

Ensimmäisessä vaiheessa Kevan asiantuntijoiden työryhmä

 • Työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma
 • Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs
 • Tiimipäällikkö Toni Pekka
 • Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander

Toisessa vaiheessa Kevan asiantuntijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työryhmä

 • Työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma
 • Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs
 • Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander
 • Tiimipäällikkö Toni Pekka
 • Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen
 • Asiakaspäällikkö Sari Huunonen
 • Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat
 • Johtaja Tuula Oksanen, Työterveyslaitos

Mahdollisten evankelisluterilaisen kirkon työnantajilta saatujen hakemusten käsittelyssä hyödynnetään asiantuntija-apua Kirkon työmarkkinalaitoksesta.
Rahoituksesta päättää ryhmän esityksestä Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Hankkeen päätyttyä hankkeen toteutumisesta esitetään loppuraportti Kevalle.

Rahoitetut hankkeet 2016

Rahoituksen pilottiin oli varattu vuonna 2016 yhteensä 300 000 euroa ja se jaettiin 15 hakijan kesken. Suurimmat rahoitukset myönnettiin Siilinjärven kunnalle ja Jämsän kaupungille. Lue lisää uutisesta.

Lisätiedot
työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma 
pauli.forma[ät]keva.fi, puh. 040 525 4530

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen

Keva rahoittaa harkinnanvaraisesti myös työurien tukemiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden teemat voivat liittyä esimerkiksi työkyvyttömyyteen, työkyvyn tukemiseen, ammatilliseen kuntoutukseen, eläkkeelle siirtymiseen tai työhyvinvointiin ja sen edistämiseen.

Jotta Keva lähtisi tukemaan hanketta, tulosten tulee hyödyttää laajasti julkista sektoria. Hankkeen tulee tuoda uutta tietoa työurien tukemisesta tai tuottaa uusia toimintamalleja työurien tukemiseen. Keva on viime vuosina rahoittanut lähinnä tutkimuslaitosten ja yliopistojen tekemiä tutkimuksia.

Lisätietoja

pauli.forma[ät]keva.fi

Mistä muualta rahoitusta voi hakea?

Muun muassa Työsuojelurahasto, Tekes ja STM rahoittavat työhyvinvointihankkeita.