Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisraha on yksi Kevan keinoista tukea työelämän vaikuttavaa kehittämistä, jolla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen. Kehittämisraha on kilpailtua, joten kaikki hankesuunnitelmat arvioidaan tiettyjen arviointikriteerien perusteella.

Kehittämisraha on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, kuntien omistamien osakeyhtiöiden, maakuntien ja hyvinvointialueiden sekä evankelisluterilaisen kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeisiin.

Rahoitusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuohjeet ja muut lisätiedot hakemiseen julkaistaan tällä verkkosivulla.

Vuoden 2024 työelämän kehittämisraha

Kehittämisrahaa jaetaan vuonna 2024 yhteensä 600.000 euroa.

Vuonna 2024 kehittämisrahan hakukierroksia on kaksi.

  • Kevään haku on päättynyt 12.4.2024 klo 16.00 ja tulokset julkaistu 24.5.2024.

Kevan tiedote: Keva myönsi 181.000 euroa työelämän kehittämisrahaa

  • Syksyn haku on avautunut 3.6.2024 ja haku päättyy 20.9.2024 klo 16.00. Päätökset ilmoitetaan viikolla 45. Hanketapaaminen rahoitusta saaneille hankkeille järjestetään läsnätilaisuutena Kevassa 27.11.2024 - varaathan päivän jo kalenteristasi. Lähetämme lisätietoa tilaisuudesta rahoituksen saaneille hankeorganisaatioille päätösten yhteydessä.

Jos suunnittelet kehittämishanketta, ota tarvittaessa yhteyttä organisaatiollenne nimettyyn asiakaspäällikköön Kevassa. Voit olla yhteydessä myös tuoteomistajaan Eeva-Liisa Nurmeen tai palveluasiantuntija Satu Ijäkseen. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)keva.fi.