Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisrahan avulla kunta-alan ja kirkon työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Tuemme innovatiivisia ja vaikuttavia hankkeita, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla. Kehittämistoiminnan keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen.  

Kevan työelämän kehittämisrahan avulla organisaatiot saavat tukea kehittämistyön toimintamallien ja tulosten juurruttamiseen oman organisaation toimintaan ja käytäntöihin, sekä tuotosten välittämiseen muiden työpaikkojen hyödynnettäväksi.

Tuemme myös hankkeiden verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen levittämistä työelämään.

Vuoden 2021 työelämän kehittämisraha

Rahoitamme vuonna 2021 kuntien, kunta- ja sote-yhtymien, kuntien osakeyhtiöiden ja kuntakonsernien sekä kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeita. 

Tarjoamme kevään aikana tukea hakijaorganisaatioille. Lisätietoa hakemisesta ja hakuaikana tarjottavasta tuesta löydät alta sekä kehittämispäällikkö Taina Tuomelta tai palveluasiantuntija Satu Ijäkseltä, sähköpostiosoite: etunimi. sukunimi(at)keva.fi.

Hakulomake on julkaistu työnantajan verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy 28.5.2021 klo 16.