Työhyvinvointihankkeiden rahoitus

Keva rahoittaa asiakkaidensa työelämän kehittämishankkeita sekä työurien tukemiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisrahaa voivat hakea kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon työnantaja-asiakkaat tai näiden asiakasorganisaatioiden osat (esimerkiksi toimiala).

Rahoitus on kilpailtua eli rahoitusta haetaan vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Vuoden 2017 hakuaika ilmoitetaan keväällä 2017.

Työelämän kehittämisraha jakautui vuonna 2016 seuraaviin enimmäismääriin (mahdollinen alv sisältyi rahoitukseen):

 • enintään 50 000 euroa (4 kpl)
 • enintään 20 000 euroa (3 kpl)
 • enintään 10 000 euroa (4 kpl).

Rahoitettavien hankkeiden teema vaihtuu vuosittain. Vuonna 2016 teemana oli työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen.

Kyseessä on osarahoitus, eli hankkeella tulee olla muutakin rahoitusta.

Työelämän kehittämisrahaa ei myönnetä virkistys- ja liikuntatoimintaan, yksittäisiin tapahtumiin, laitehankintoihin tai päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Kehittämisrahan hakeminen ja arviointikriteerit

Vuoden 2017 kehittämisrahan hakuaika ja muut hakutiedot ilmoitetaan keväällä 2017.

Vuonna 2016 hakuaika Työelämän kehittämisrahalle päättyi 31.8.2016.

Hakemukset arvioi ja päätösehdotuksen rahoitettavista hankkeista valmistelee Kevan työelämäasiantuntijoista ja yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta muodostettu työryhmä: 
Työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma (pj.)
Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs (siht.)
Tiimipäällikkö Taina Tuomi
Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen
Asiakaspäällikkö Sari Huunonen
Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat

Rahoituksesta päättää ryhmän esityksestä Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Arviointikriteerit

 • rahoitukseen liittyy odotus vaikuttavuudesta (hankkeen laatu, asiakkaan sitoutuminen, suunnitelmallisuus, arviointi)
 • hankkeen tulee sopia vuoden teemalle
 • hankkeiden lopputulosten tulisi olla yleistettäviä eli muut organisaatiot voivat oppia tai hyödyntää innovaatioita
 • hankkeiden lopputulokset ovat Kevan käytettävissä
 • rahoitusta jaetaan eri tyyppisille hankkeille 
 • rahoitusta jaetaan eri tyyppisille organisaatioille
 • seuranta ja arviointi
 • hankkeiden edistymistä seurataan Kevan ohjausryhmässä
 • hankkeen päätyttyä tulee laatia loppuraportti.

Kaikkia budjetoituja rahoja ei jaeta, jos riittävän korkeatasoisia hakemuksia ei ole.

Rahoitettavat hankkeet 2016

Rahoituksen pilottiin oli varattu vuonna 2016 yhteensä 300 000 euroa ja se jaettiin 15 hakijan kesken. Suurimmat rahoitukset myönnettiin Siilinjärven kunnalle ja Jämsän kaupungille. Lue lisää uutisesta.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen

Keva rahoittaa harkinnanvaraisesti myös työurien tukemiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden teemat voivat liittyä esimerkiksi työkyvyttömyyteen, työkyvyn tukemiseen, ammatilliseen kuntoutukseen, eläkkeelle siirtymiseen tai työhyvinvointiin ja sen edistämiseen.

Jotta Keva lähtisi tukemaan hanketta, tulosten tulee hyödyttää laajasti julkista sektoria. Hankkeen tulee tuoda uutta tietoa työurien tukemisesta tai tuottaa uusia toimintamalleja työurien tukemiseen. Keva on viime vuosina rahoittanut lähinnä tutkimuslaitosten ja yliopistojen tekemiä tutkimuksia.

Lisätietoja

pauli.forma[ät]keva.fi

Mistä muualta rahoitusta voi hakea?

Muun muassa Työsuojelurahasto, Tekes ja STM rahoittavat työhyvinvointihankkeita.