Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisrahan avulla kunta-alan, maakuntien, hyvinvointialueiden ja kirkon työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. 

Tuemme innovatiivisia ja vaikuttavia hankkeita, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla. Kehittämistoiminnan keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen.  

Kevan työelämän kehittämisrahan avulla organisaatiot saavat tukea kehittämistyön toimintamallien ja tulosten juurruttamiseen oman organisaation toimintaan ja käytäntöihin, sekä tuotosten välittämiseen muiden työpaikkojen hyödynnettäväksi.

Tuemme myös hankkeiden verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen levittämistä työelämään.

Vuoden 2022 työelämän kehittämisraha

Rahoitamme vuonna 2022 kuntien, kunta- ja sote-yhtymien, kuntien osakeyhtiöiden, maakuntien ja hyvinvointialueiden sekä evankelis-luterilaisen kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeita. 

Vuoden 2022 kehittämisrahan haku on päättynyt 3.6. klo 16.00.

Kevan tiedote: Keva myönsi 600 000 euroa työelämän kehittämisrahaa 22 kunta-alan ja kirkon hankkeelle

Työelämän kehittämisrahaa saavat hankkeet kartalla 2022.JPG

Vuoden 2022 hakuohjeet, arviointiperusteet ja rahoitusehdot:

Työelämän kehittämisrahan hakeminen 2022.pdf (154 kb) Kevan työelämän kehittämisrahan rahoitusehdot.pdf (2967 kb)