Työhyvinvointihankkeiden rahoitus

Keva rahoittaa asiakkaidensa työelämän kehittämishankkeita sekä työurien tukemiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisrahaa voivat hakea Kevan kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon työnantaja-asiakkaat tai näiden asiakasorganisaatioiden osat (esimerkiksi kunnan toimiala).

Keva myönsi 4.10.2017 300 000 euroa asiakkaidensa työelämähankkeille. Summa jaettiin yhdeksälle hakijalle. Vuoden 2017 rahoituksessa teemana oli muutoksen tukeminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa. 

Vuoden 2017 rahoituksen saajat ja hankkeet

Rahoitettavia hankkeita seurataan ja niiden tuloksia hyödynnetään julkisella sektorilla.

Hakeminen

Työelämän kehittämisrahaa voi hakea kerran vuodessa. Ilmoitamme hakemisesta mm. näillä sivuilla.

Rahoitettavien hankkeiden teema vaihtelee vuosittain. Rahoitus on kilpailtua eli kaikki rahoitusta hakeneet eivät saa rahoitusta.

Hankkeella tulee olla muutakin rahoitusta. Vaadittava omarahoitusosuus on 50 %. Omarahoitukseksi ei lasketa oman organisaation henkilöstön käyttöä.

Työelämän kehittämisrahaa ei myönnetä virkistys- ja liikuntatoimintaan, yksittäisiin tapahtumiin, laitehankintoihin tai päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Vuonna 2017 haku oli kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyi 15.5.2017. Toisen vaiheen hakuaika päättyi 31.8.2017 ja tulokset julkistettiin 4.10.2017.

Hakemusten arviointikriteerit

Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

 1. Hankkeen sisältö (uutuusarvo, innovatiivisuus, käytännön hyödyt)
 2. Arvio hankkeen vaikuttavuudesta (sitoutuminen, suunnitelmallisuus, seuranta ja arviointi)
 3. Sopivuus vuoden teemaan (vuoden 2017 haussa teemana on muutoksen tukeminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa)
 4. Lopputulosten yleistettävyys (muut organisaatiot voivat oppia tai hyödyntää innovaatioita)
 5. Rahoitusta jaetaan eri tyyppisille hankkeille
 6. Rahoitusta jaetaan eri tyyppisille Kevan asiakasorganisaatioille

Hakemusten käsittelyyn osallistuivat vuonna 2017 seuraavat henkilöt:

Ensimmäisessä vaiheessa Kevan asiantuntijoiden työryhmä

 • Työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma
 • Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs
 • Tiimipäällikkö Toni Pekka
 • Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander

Toisessa vaiheessa Kevan asiantuntijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työryhmä

 • Työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma
 • Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs
 • Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander
 • Tiimipäällikkö Toni Pekka
 • Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen
 • Asiakaspäällikkö Sari Huunonen
 • Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat
 • Johtaja Tuula Oksanen, Työterveyslaitos

Mahdollisten evankelisluterilaisen kirkon työnantajilta saatujen hakemusten käsittelyssä hyödynnetään asiantuntija-apua Kirkon työmarkkinalaitoksesta.
Rahoituksesta päättää ryhmän esityksestä Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Hankkeen päätyttyä hankkeen toteutumisesta esitetään loppuraportti Kevalle.

Rahoitetut hankkeet 2016

Rahoituksen pilottiin oli varattu vuonna 2016 yhteensä 300 000 euroa ja se jaettiin 15 hakijan kesken. Suurimmat rahoitukset myönnettiin Siilinjärven kunnalle ja Jämsän kaupungille. Lue lisää uutisesta.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen

Keva rahoittaa harkinnanvaraisesti myös työurien tukemiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden teemat voivat liittyä esimerkiksi työkyvyttömyyteen, työkyvyn tukemiseen, ammatilliseen kuntoutukseen, eläkkeelle siirtymiseen tai työhyvinvointiin ja sen edistämiseen.

Jotta Keva lähtisi tukemaan hanketta, tulosten tulee hyödyttää laajasti julkista sektoria. Hankkeen tulee tuoda uutta tietoa työurien tukemisesta tai tuottaa uusia toimintamalleja työurien tukemiseen. Keva on viime vuosina rahoittanut lähinnä tutkimuslaitosten ja yliopistojen tekemiä tutkimuksia.

Mistä muualta rahoitusta voi hakea?

Muun muassa Työsuojelurahasto, Tekes ja STM rahoittavat työhyvinvointihankkeita.