Keva myönsi lähes 600 000 euroa työelämän kehittämisrahaa kunta-alan, hyvinvointialueiden ja kirkon hankkeille

Työelämä Työkyky
Työelämä Työkyky

Kevan työelämän kehittämisrahaa vuonna 2023 saaneissa hankkeissa keskeisinä teemoina nousivat esille esihenkilötyö sekä työura- ja ikäjohtaminen.

Kehittämisrahaa myönnettiin kaikkiaan 596 000 euroa yhteensä 15 hankkeelle ympäri Suomea. Kehittämisrahaa jaettiin nyt yhdeksännen kerran. Hakukierroksia oli tänä vuonna ensi kertaa kaksi.

Kehittämisrahaa saaneissa hankkeissa painottuivat tällä kertaa muun muassa esihenkilötyön kehittäminen sekä työura- ja ikäjohtamisen merkityksen kasvu.

– Esihenkilötyö nähdään nyt aiempaa laajempana kokonaisuutena ja esihenkilötyön kehittämiseen halutaan panostaa. Esihenkilötyön osaamista halutaan vahvistaa ja toisaalta nähdään esihenkilöiden oma tuen tarve. Tässä ajassa työyhteisötaidot korostuvat; työkyky on kaikkien asia, asiakaspäällikkö Eeva-Liisa Nurmi sanoo.

Kehittämisrahan avulla lähdetään myös edistämään työura- ja ikäjohtamisen kehittämistä.

– Työturvallisuuslain muutoksen voimaantulo kesäkuun alussa näkyy hakemusten kehittämissuunnitelmissa. Hankkeissa nousee tarve kehittää työurien tukea ikääntyvien osalta, mutta toisaalta nähdään työurajohtaminen tukemisena ja mahdollisuuksien kehittämisenä työuran kaikissa vaiheissa. Osatyökykyisten työurien tukeminen ja työkyvyttömyysriskien ennakointi näkyvät luonnollisesti hankesuunnitelmissa. Kevan tehtävänä on tukea nimenomaan työkyvyttömyysriskin hallintaa, Nurmi painottaa.

Kehittämishankkeissa näkyy muutos myös siinä, että työkykyjohtaminen nähdään entistä enemmän osana työn ja työyhteisön kokonaisvaltaista johtamista. Työkykyjohtamisen kehittäminen on myös työn tekemisen, työyhteisöjen, osaamisen ja työn sisällön kehittämistä.

– Talouden ja työeläkejärjestelmän ylläpitämisen kannalta on entistä tärkeämpää panostaa kestävämmän työelämän rakentamiseen. Työelämän kehittämisrahaa hakeneet tahot ovat etulinjassa tätä työtä tekemässä, varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén sanoo.

– Ilahduttavaa on, että työurat ovat nousseet kehittämishankkeiden keskiöön. Tarvitaan monia toimenpiteitä ja uusia ratkaisuja, jotta työurien jatkuminen pidempään ja myös silloin, kun työkyvyn haasteita ilmenee, on mahdollista. Julkisen alan organisaatiot ovat tärkeässä roolissa tämän edistämisessä, Hellstén toteaa.

Lisätiedot

Työelämän kehittämisrahan tuoteomistaja, asiakaspäällikkö Eeva-Liisa Nurmi, p. 020 614 2272
Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, p. 020 614 2204 

Työelämän kehittämisrahaa saavat hankkeet 2023

Ensimmäinen hakukierros 2023:

Askolan kunta (20 000 euroa)
Hyvinvoiva Uusi Askola

Istekki Oy (75 000 euroa)
Psykologisesti turvallinen ja inhimillisesti tehokas ihmisten Istekki

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (75 000 euroa)
WinNovan WinTime oppimispolku

NordLab hyvinvointiyhtymä (74 000 euroa)
MOTI-Moniammatillisella Tiimityöllä kohti sujuvampia laboratorioprosesseja

Tornion kaupunki (15 000 euroa)
Työ edellä, työ jaksamisen tukena Tornion kaupungissa

Toinen hakukierros 2023:

Espoo Catering Oy (11 000 €)
Esihenkilötyön kehittäminen Espoon Cateringissä

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (32 000 €)
Psykosos. kuormituksen ennakointia, hallintaa ja kehittämistä osana strategista työkykyjohtamista

ISLAB hyvinvointiyhtymä (25 000 €)
Ikäjohtamisen kehittäminen ISLAB hyvinvointiyhtymässä

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä (10 000 €)
Digitalisaatiosta apua työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen sekä työprosessien ja toimintatapojen uudistamiseen

Järvenpään kaupunki / Varhaiskasvatuspalvelut (20 000 €)
Hyvinvointia yhteisöohjautuvuudesta

Kouvolan kaupunki (25 000 €)
Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan

Lempäälän kunta (55 000 €)
Modernin johtamiskyvykkyyden kehittäminen Lempäälässä

Pietarsaaren kaupunki/Varhaiskasvatuksen toimiala (34 000 €)
VoVA - Voimaa Varhaiskasvatukseen

Satakunnan hyvinvointialue (75 000 €)
Inhimillisesti kestävä työ Satakunnan hyvinvointialueella

Suomussalmen kunta (50 000 €)
Omalla uralla - työurajohtamisella kohti uudistuvaa henkilöstöpolitiikkaa