Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen saaminen perustuu ikään. Voit jäädä eläkkeelle saavutettuasi alimman vanhuuseläkeiän ja kun työsuhteesi on päättynyt.

Julkisella sektorilla työskentelevillä saattaa olla edelleen muitakin eläkeikiä:

  • henkilökohtainen vanhuuseläkeikä
  • ammatillinen eläkeikä.

Selvitä oma eläkeikäsi, sillä kertynyt eläkkeesi saattaa pienentyä, jos jäät eläkkeelle ennen henkilökohtaista vanhuuseläkeikääsi. Oman eläkeikäsi tarkistat helpoiten Omat eläketietosi -palvelusta.

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelan sivuilta: kansaneläke.

Eläkettä ei tarvitse hakea vielä eläkeiässä

Vaikka olisit saavuttanut oman vanhuuseläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä niin kauan kuin sinulle sopii ja töitä riittää.

Työskentelystä kertyy lisää eläkettä aina 68 vuoden ikään asti, ja vuoden 1957 jälkeen syntyneille tätäkin pidempään. Vanhuuseläkkeen alkaessa eläkkeeseen lisätään myös lykkäyskorotuksena 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy alimmasta vanhuuseläkeiästä.

Vanhuuseläke-esite.pdf (70 kb)

Katso video vanhuuseläkkeestä

Näin haet vanhuuseläkettä

Tarkista tietosi

Tarkista ennen hakemista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan otteella olevien tietojen perusteella. Samalla voit ilmoittaa tarvittavista muutoksista työsuhdetietoihisi.

Irtisanoudu

Ennen eläkehakemuksen tekemistä sovi työnantajasi kanssa eläkkeelle siirtymiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat.

Suosittelemme, että irtisanoudut työstäsi vähintään 1 kuukausi ennen kuin haet vanhuuseläkettä eli noin 2 - 3 kuukautta ennen kuin aiot jäädä eläkkeelle. Tämä sujuvoittaa eläkkeelle siirtymistä, koska työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin eläkkeesi voi alkaa. 

Jos sinulla on toistuvia lyhytaikaisia työsuhteita, myös niiden tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista.

Hae eläkettä verkossa

Hae vanhuuseläkettä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kuin aiot jäädä eläkkeelle.

Vanhuuseläkettä kannattaa hakea suoraan Kevasta. Omat eläketietosi -palvelussa haet eläkettä helposti ja nopeasti. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Eläkehakemuksella on jo valmiina suurin osa tiedoistasi – sinun tarvitsee enää tarkistaa ja täydentää tiedot.

Omat eläketietosi -palvelussa voit hakea samalla kerralla myös kansaneläkettä Kelasta, välitämme hakemuksesi Kelaan. Voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi on pieni.

Tutustu Omat eläketietosi -palvelun vanhuuseläkkeen hakulomakkeeseen etukäteen. Alla olevassa pdf-tiedostossa on kuvakaappauksia lomakkeesta sekä ohjeita täyttämiseen.

Kuvakaappauksia vanhuuseläkkeen hakulomakkeesta Omat eläketietosi -palvelussa.pdf (542 kb)

 

Koska eläke alkaa?

Vanhuuseläke alkaa aina kuukauden alusta. Eläkkeesi voi siis alkaa aikaisintaan eläkeikäsi täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Eläke voidaan myöntää takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

Katso myös mitä sinun tulee tehdä, kun olet saanut eläkepäätöksen: Eläkepäätöksen saatuasi

 

vanhuuseläkkeen hakeminen.png

 

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet osoittella: Keva, 00087 KEVA.

 

Yleinen alin vanhuuseläkeikä

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle, kun olet saavuttanut alimman vanhuuseläkeikäsi. Jokaisella ikäluokalla on oma alin vanhuuseläkeikänsä.

Vaikka olisit saavuttanut alimman vanhuuseläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä ja kerryttää lisää eläkettä.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Eläkkeen kertymisen yläikäraja
1955 63 v 3 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 68 v
1958 64 v 69 v
1959 64 v 3 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 69 v
1961 64 v 9 kk 69 v
1962–1964 65 v 70 v
1965– vahvistetaan myöhemmin vahvistetaan myöhemmin

Jos sinulla on henkilökohtainen eläkeikä

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle saavutettuasi alimman vanhuuseläkeiän, vaikka se olisi matalampi kuin henkilökohtainen eläkeikäsi. Otathan huomioon, että silloin ennen vuotta 1995 julkiselta alalta kertynyttä eläkettäsi pienennetään. 

Saatko työttömyyspäivärahaa?

Sinulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 62 vuoden iässä, jos

  • olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja 
  • olet saanut työttömyyspäivärahan lisäpäiviä 500 päivärahapäivän jälkeen välittömästi eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Vaihtoehtona eläkkeelle on myös työttömyyspäivärahan lisäpäivillä jatkaminen enintään 65 vuoden ikään saakka.

Henkilökohtainen eläkeikä

Sinulla on oma henkilökohtainen vanhuuseläkeikä, jos

  • olet työskennellyt julkisella alalla ennen vuotta 1993 ja
  • julkisen työnantajan palvelus jatkuu ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamiseen asti ja
  • olet syntynyt ennen vuotta 1960.

Työssä jatkaminen henkilökohtaiseen vanhuuseläkeikään asti kannattaa, sillä eläkkeesi on silloin suurempi kuin jos jäisit eläkkeelle aiemmin yleisessä alimmassa vanhuuseläkeiässä.  Toisin sanoen, jos jäät eläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, eläkkeeseesi tehdään vähennys. Tällöin peruseläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen vuotta 1995 muunnetaan 2 prosentista 1,8 prosenttiin.

Henkilökohtaisen vanhuuseläkeikäsi voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelussa.

Ammatilliset eläkeiät

Kunnilla, valtiolla ja kirkolla oli aiemmin käytössä ammatillisia eläkeikiä tietyissä ammateissa toimiville. Tällöin eläkkeelle saattoi päästä ennen yleistä eläkeikää.

Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, saivat niiden piiriin kuuluvat kuntien ja valtion työntekijät valita, säilyttävätkö ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko yleiseen eläkeikään. Tuolloin tehty valinta ammatillisesta eläkeiästä pysyy voimassa eläkkeelle jäämiseen saakka edellyttäen, että palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena.

Ammatillisia eläkeikiä on mm. poliiseilla, vanginvartijoilla ja peruskoulun opettajilla.  Lisäksi puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalla on vielä käytössä erityisiä eroamisikiä, jotka ovat yleistä eläkeikää alempia.

Vuodesta 2018 alkaen ammatilliset eläkeiät nousevat asteittain. Esimerkiksi jos nyt voimassa oleva eläkeikä täyttyy vuonna 2018, uusi eläkeikä on 3 kuukautta korkeampi.

Ammatillinen eläkeikä
täyttyy 
Ammatillinen eläkeikä
nousee
2018 + 3 kk
2019 + 6 kk
2020 + 9 kk
2021 + 1 v
2022 + 1 v 3 kk
2023 + 1 v 6 kk
2024 + 1 v 9 kk
2025 ja sen jälkeen + 2 v

Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään.

Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?

Eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Eläkettä voidaan myöntää takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

Jos olet tehnyt työtä vanhuuseläkkeen aikana

Hae eläkettä täytettyäsi 68 vuotta, jos saat vanhuuseläkettä kunnallisen, valtion, kirkon tai Kelan palvelussuhteiden perusteella ja olet eläkkeellä työskennellyt saman eläkelain piirissä.

Sinulla on mahdollisuus saada tästä työstä kertynyt eläke maksuun myös automaattisesti, jos olet etukäteen pyytänyt Kevaa hoitamaan asian puolestasi. Tämä sinun on helppo tehdä Omat eläketietosi -palvelussa. Kun olet käynyt antamassa suostumuksesi, sinun ei tarvitse muistaa hakea tätä eläkettä enää 68-vuotiaana, vaan Keva myöntää sen sinulle automaattisesti. Huomaathan kuitenkin, että eläke myönnetään ja sitä aletaan maksaa sinulle aikaisintaan eläkkeen alkamiskuukauden 8. päivän jälkeen, jolloin kaikki eläkkeeseen oikeuttavat ansiosi ovat tulorekisterissä.

Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi eri työeläkelakien piirissä, kuin mistä jo saat eläkettä, voit hakea tästä työstä kertyneen eläkkeen siinä vaiheessa, kun työ päättyy. Eläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, saat eläkkeen aikana tekemistäsi töistä kertyneen uuden eläkkeen sitten, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Tätäkin eläkettä sinun pitää hakea erikseen.

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa vanhuuseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Voit myös postittaa vanhuuseläkehakemuksen osoitteella: 00087 KEVA.