Voit saada vanhuuseläkettä saavutettuasi eläkeiän

Vanhuuseläkkeen saaminen perustuu ikään. Voit jäädä eläkkeelle saavutettuasi yleisen eläkeiän.

Henkilökohtainen eläkeikäsi voi olla korkeampi kuin yleinen eläkeikä. Jos jäät eläkkeelle yleisessä eläkeiässä ennen kuin henkilökohtainen eläkeikäsi on täyttynyt, se vaikuttaa eläkkeesi määrään.

Tietyissä ammateissa toimivilla on edelleen myös yleistä vanhuuseläkeikää alempia ammatillisia eläkeikiä.

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelan sivuilta.

Eläkettä ei tarvitse hakea vielä eläkeiässä

Vaikka olisit saavuttanut oman eläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä niin kauan kuin sinulle sopii.

Työskentelystä kertyy lisää eläkettä aina 68 vuoden ikään asti, ja vuoden 1957 jälkeen syntyneille tätäkin pidempään. Vanhuuseläkkeen alkaessa eläkkeeseen lisätään myös lykkäyskorotuksena 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy yleisestä eläkeiästä.

Vanhuuseläke-esite.pdf (45 kb)

 

Katso video vanhuuseläkkeestä

Näin haet vanhuuseläkettä

Ennen eläkehakemuksen tekemistä sovi työnantajasi kanssa eläkkeelle siirtymiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat. Suosittelemme, että irtisanoudut työstäsi kuukautta ennen kuin haet vanhuuseläkettä. Tämä sujuvoittaa eläkkeelle siirtymistä, koska työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin eläkkeesi voi alkaa.

Tarkista ennen hakemista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan otteella olevien tietojen perusteella. Samalla voit ilmoittaa tarvittavista muutoksista työsuhdetietoihisi.

Hae vanhuuseläkettä aikaisintaan 2 kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä.

Vanhuuseläkettä kannattaa hakea suoraan Kevasta. Omat eläketietosi -palvelussa haet eläkettä helposti ja nopeasti. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Eläkehakemuksella on jo valmiina suurin osa tiedoistasi – sinun tarvitsee enää tarkistaa ja täydentää tiedot.

Omat eläketietosi -palvelussa voit hakea samalla kerralla myös kansaneläkettä Kelasta, välitämme hakemuksesi Kelaan. Voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi on pieni.

Tutustu Omat eläketietosi -palvelun vanhuuseläkkeen hakemuslomakkeeseen etukäteen. Alla olevassa pdf-tiedostossa on kuvakaappauksia lomakkeesta sekä ohjeita täyttämiseen.

Kuvia vanhuuseläkkeen hakemuslomakkeesta Omat eläketietosi -palvelussa.pdf (542 kb)

 

Vanhuuseläke alkaa aina kuukauden alusta. Eläkkeesi voi siis alkaa aikaisintaan eläkeikäsi täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Eläke voidaan myöntää takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

Lue myös uutinen "Aiotko hakea lähiaikoina vanhuuseläkettä? Muista nämä asiat"

 

vanhuuseläkkeen hakeminen.png

Katso mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet: 00087 KEVA.

 

Yleinen vanhuuseläkeikä

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle saavutettuasi yleisen vanhuuseläkeiän. Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikä. Vaikka olisit saavuttanut oman eläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä ja kerryttää lisää eläkettä.

Syntymävuosi Yleinen vanhuuseläkeikä
1955 63v 3kk
1956 63v 6kk
1957 63v 9kk
1958 64v
1959 64v 3kk
1960 64v 6kk
1961 64v 9kk
1962–1964 65v
1965– vahvistetaan myöhemmin

Saatko työttömyyspäivärahaa?

Sinulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 62 vuoden iässä, jos

  • olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja 
  • olet saanut työttömyyspäivärahan lisäpäiviä 500 päivärahapäivän jälkeen välittömästi eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Vaihtoehtona eläkkeelle on myös työttömyyspäivärahan lisäpäivillä jatkaminen enintään 65 vuoden ikään saakka.

Työttömän eläketurva ja muutostilanteet

Jos eläkkeesi alkaa ennen henkilökohtaista eläkeikääsi

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle saavutettuasi yleisen eläkeiän, vaikka se olisi matalampi kuin henkilökohtainen eläkeikäsi. Tällöin ennen vuotta 1995 julkiselta alalta kertynyttä eläkettäsi pienennetään. 

Henkilökohtainen eläkeikä

Sinulla on oma henkilökohtainen vanhuuseläkeikä, jos

  • olet työskennellyt julkisella alalla ennen vuotta 1993 ja
  • julkisen työnantajan palvelus jatkuu ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamiseen asti.

Henkilökohtainen eläkeikä koskee ennen vuotta 1960 syntyneitä.

Työssä jatkaminen henkilökohtaiseen vanhuuseläkeikään asti kannattaa, sillä silloin ennen vuotta 1995 kertynyt julkisen lain mukainen vanhuuseläkkeesi maksetaan suurempana kuin aikaisemmin täyttyneessä yleisessä eläkeiässä.

Henkilökohtaisen vanhuuseläkeikäsi voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelussa.

Ammatilliset eläkeiät

Kunnilla, valtiolla ja kirkolla oli aiemmin käytössä ammatillisia eläkeikiä tietyissä ammateissa toimiville. Tällöin eläkkeelle saattoi päästä ennen yleistä eläkeikää.

Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, saivat niiden piiriin kuuluvat kuntien ja valtion työntekijät valita, säilyttävätkö ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko yleiseen eläkeikään. Tuolloin tehty valinta ammatillisesta eläkeiästä pysyy voimassa eläkkeelle jäämiseen saakka edellyttäen, että palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena.

Ammatillisia eläkeikiä on mm. poliiseilla, vanginvartijoilla ja peruskoulun opettajilla.  Lisäksi puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalla on vielä käytössä erityisiä eroamisikiä, jotka ovat yleistä eläkeikää alempia.

Vuodesta 2018 alkaen ammatilliset eläkeiät nousevat asteittain. Esimerkiksi jos nyt voimassa oleva eläkeikä täytty vuonna 2018, uusi eläkeikä on 3 kuukautta korkeampi.

Ammatillinen eläkeikä
täyttyy 
Ammatillinen eläkeikä
nousee
2018 + 3 kk
2019 + 6 kk
2020 + 9 kk
2021 + 1 v
2022 + 1 v 3 kk
2023 + 1 v 6 kk
2024 + 1 v 9 kk
2025 ja sen jälkeen + 2 v

Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään.

Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?

Eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Eläkettä voidaan myöntää takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

Hae eläkettä täytettyäsi 68 vuotta, jos saat vanhuuseläkettä kunnallisen, valtion, kirkon tai Kelan palvelussuhteiden perusteella ja olet eläkkeellä työskennellyt saman eläkelain piirissä.

Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi eri työeläkelakien piirissä, kuin mistä jo saat eläkettä, voit hakea tästä työstä kertyneen eläkkeen siinä vaiheessa, kun työ päättyy. Eläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, saat eläkkeen aikana tekemistäsi töistä kertyneen uuden eläkkeen sitten, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Tätäkin eläkettä sinun pitää hakea erikseen.

Hae uutta eläkettä vanhuuseläkkeen hakuohjeiden mukaisesti.

Lue lisää työskentelystä eläkkeellä