Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen saaminen perustuu ikään. Voit jäädä eläkkeelle saavutettuasi alimman vanhuuseläkeiän ja kun työsuhteesi on päättynyt.

Julkisella sektorilla työskentelevillä saattaa olla edelleen muitakin eläkeikiä:

  • henkilökohtainen vanhuuseläkeikä
  • ammatillinen eläkeikä.

Selvitä oma eläkeikäsi, sillä kertynyt eläkkeesi saattaa pienentyä, jos jäät eläkkeelle ennen henkilökohtaista vanhuuseläkeikääsi. Oman eläkeikäsi tarkistat helpoiten Omat eläketietosi -palvelusta.

Vanhuuseläke alkaa aina kuukauden 1. päivänä. Eläkkeesi voi siis alkaa aikaisintaan eläkeikäsi täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelan sivuilta: kansaneläke.

Eläkettä ei tarvitse hakea vielä eläkeiässä

Vaikka olisit saavuttanut oman vanhuuseläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä niin kauan kuin sinulle sopii ja töitä riittää.

Työskentelystä kertyy lisää eläkettä aina 68 vuoden ikään asti, ja vuoden 1957 jälkeen syntyneille tätäkin pidempään. Vanhuuseläkkeen alkaessa eläkkeeseen lisätään myös lykkäyskorotuksena 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy alimmasta vanhuuseläkeiästä.

Jos haet vanhuuseläkettä täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikärajan (joka tällä hetkellä on 68 vuotta), työsuhteesi ei tarvitse päättyä. Jos taas haet vanhuuseläkettä ennen yläikärajaa, vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhteesi on päättynyt.

Vanhuuseläke-esite.pdf (60 kb)

 

Näin haet vanhuuseläkettä

1. Tarkista tietosi

Tarkista ennen hakemista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan otteella olevien tietojen perusteella. Samalla voit ilmoittaa tarvittavista muutoksista työsuhdetietoihisi.

2. Irtisanoudu

Ennen eläkehakemuksen tekemistä sovi työnantajasi kanssa eläkkeelle siirtymiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat. Työnantajasi ilmoittaa työsuhteesi päättymispäivän tulorekisteriin, josta tieto tulee suoraan Kevaan.

Työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin eläkkeesi voi alkaa. Esimerkiksi jos jäät vanhuuseläkkeelle huhtikuun alussa, työsuhteesi pitää olla päättynyt viimeistään maaliskuun lopussa. Sinun kannattaa irtisanoutua työstäsi hyvissä ajoin. Suosittelemme, että jätät irtisanomisilmoituksen työnantajallesi vähintään 3 kuukautta ennen eläkkeesi alkamisajankohtaa.

Jos sinulla on toistuvia lyhytaikaisia työsuhteita, myös niiden tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista.

Jos kuitenkin jäät vanhuuseläkkeelle vasta ylimmässä eläkeiässä, vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työsuhteen päättymistä.

3. Hae eläkettä verkossa

Voit hakea vanhuuseläkettä 1 - 6 kuukautta ennen kuin aiot jäädä eläkkeelle.

Hae vanhuuseläkettä helposti ja nopeasti Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Kun kirjaudut palveluun, eläkehakemuksella on jo valmiina suurin osa tiedoistasi – sinun tarvitsee enää tarkistaa ja täydentää tiedot.

Jos haet eläkettä yli 40 päivää ennen eläkkeen alkamista, aloitamme hakemuksesi käsittelyn 40 päivää ennen ilmoittamaasi eläkkeen alkamisajankohtaa. Voit siihen asti muuttaa tai täydentää hakemuksesi tietoja tai peruuttaa hakemuksen. Jos lähetät hakemuksesi alle 40 päivää ennen eläkkeen toivottua alkamisaikaa, otamme hakemuksesi heti käsittelyyn. Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää muuttaa hakemuksesi tietoja.

Kun olet hakenut eläkettä, saat meiltä viestin hakemuksen vastaanottamisesta. Viestissä kerrotaan myös tarkka päivämäärä, milloin aloitamme eläkehakemuksesi käsittelyn.

Hae samalla kansaneläkettä

Voit saada myös kansaneläkettä, jos työeläkkeesi on pieni. Omat eläketietosi -palvelussa voit hakea samalla kerralla myös kansaneläkettä, välitämme hakemuksesi Kelaan, sinun ei tarvitse tehdä sitä varten erillistä hakemusta.

Vanhuuseläkkeen hakeminen.png

Koska eläke alkaa?

Vanhuuseläke alkaa aina kuukauden 1. päivänä. Eläkkeesi voi siis alkaa aikaisintaan eläkeikäsi täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Eläke voidaan myöntää takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

Katso myös mitä sinun tulee tehdä, kun olet saanut eläkepäätöksen: Eläkepäätöksen saatuasi

 

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet osoittella: Keva, 00087 KEVA.

 

Yleinen alin vanhuuseläkeikä

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle, kun olet saavuttanut alimman vanhuuseläkeikäsi. Jokaisella ikäluokalla on oma alin vanhuuseläkeikänsä.

Vaikka olisit saavuttanut alimman vanhuuseläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä ja kerryttää lisää eläkettä.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Eläkkeen kertymisen yläikäraja
1955 63 v 3 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 68 v
1958 64 v 69 v
1959 64 v 3 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 69 v
1961 64 v 9 kk 69 v
1962–1964 65 v 70 v
1965– vahvistetaan myöhemmin vahvistetaan myöhemmin

Jos sinulla on henkilökohtainen eläkeikä

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle saavutettuasi alimman vanhuuseläkeiän, vaikka se olisi matalampi kuin henkilökohtainen eläkeikäsi. Otathan huomioon, että silloin ennen vuotta 1995 julkiselta alalta kertynyttä eläkettäsi pienennetään. 

 

Henkilökohtainen eläkeikä

Sinulla on oma henkilökohtainen vanhuuseläkeikä, jos

  • olet työskennellyt julkisella alalla ennen vuotta 1993 ja
  • julkisen työnantajan palvelus jatkuu ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamiseen asti ja
  • olet syntynyt ennen vuotta 1960.

Työssä jatkaminen henkilökohtaiseen vanhuuseläkeikään asti kannattaa, sillä eläkkeesi on silloin suurempi kuin jos jäisit eläkkeelle aiemmin yleisessä alimmassa vanhuuseläkeiässä.  Toisin sanoen, jos jäät eläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, eläkkeeseesi tehdään vähennys. Tällöin peruseläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen vuotta 1995 muunnetaan 2 prosentista 1,8 prosenttiin.

Henkilökohtaisen vanhuuseläkeikäsi voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelussa.

Ammatilliset eläkeiät

Kunnilla, valtiolla ja kirkolla oli aiemmin käytössä ammatillisia eläkeikiä tietyissä ammateissa toimiville. Tällöin eläkkeelle saattoi päästä ennen yleistä eläkeikää.

Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, saivat niiden piiriin kuuluvat kuntien ja valtion työntekijät valita, säilyttävätkö ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko yleiseen eläkeikään. Tuolloin tehty valinta ammatillisesta eläkeiästä pysyy voimassa eläkkeelle jäämiseen saakka edellyttäen, että palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena.

Ammatillisia eläkeikiä on mm. poliiseilla, vanginvartijoilla ja peruskoulun opettajilla.  Lisäksi puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalla on vielä käytössä erityisiä eroamisikiä, jotka ovat yleistä eläkeikää alempia.

Vuodesta 2018 alkaen ammatilliset eläkeiät ovat nousseet asteittain. Jos sinulla on voimassa ammatillinen eläkeikä ja se olisi ennen vuoden 2017 eläkeuudistusta täyttynyt vuonna 2021, ammatillinen eläkeikäsi nousee yhdellä vuodella. Jos taas ammatillinen eläkeikäsi olisi ennen eläkeuudistusta täyttynyt vuonna 2022, eläkeikäsi nousee 1 v 3 kk.

Ammatillinen eläkeikä
täyttyy 
Ammatillinen eläkeikä
nousee
2018 + 3 kk
2019 + 6 kk
2020 + 9 kk
2021 + 1 v
2022 + 1 v 3 kk
2023 + 1 v 6 kk
2024 + 1 v 9 kk
2025 ja sen jälkeen + 2 v

Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään.

Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?

Eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Eläkettä voidaan myöntää takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

Jos olet tehnyt työtä vanhuuseläkkeen aikana

Jos olet tehnyt työtä vanhuuseläkkeen aikana, hae tästä työstä kertynyttä uutta eläkettä täytettyäsi 68 vuotta.

Sinulla on mahdollisuus saada tästä työstä kertynyt eläke maksuun myös automaattisesti, jos olet etukäteen pyytänyt Kevaa hoitamaan asian puolestasi. Tämä sinun on helppo tehdä Omat eläketietosi -palvelussa. Kun olet käynyt antamassa suostumuksesi, sinun ei tarvitse muistaa hakea tätä eläkettä enää 68-vuotiaana, vaan Keva myöntää sen sinulle automaattisesti. Huomaathan kuitenkin, että eläke myönnetään ja sitä aletaan maksaa sinulle aikaisintaan eläkkeen alkamiskuukauden 8. päivän jälkeen, jolloin kaikki eläkkeeseen oikeuttavat ansiosi ovat tulorekisterissä.

Voit hakea eläkkeen aikana tehdystä työstä karttuneen uuden eläkkeen jo ennen 68 vuoden ikää, jos sinulle on myönnetty vanhuuseläke ennen vuotta 2017 ja:
• olet työskennellyt eläkkeellä ollessasi eri työeläkelakien piirissä, kuin mistä jo saat eläkettä tai
• olet työskennellyt eläkkeen rinnalla vuonna 2017 tai sen jälkeen.
Eläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lisäksi työsi tulee olla päättynyt.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, saat eläkkeen aikana tekemistäsi töistä kertyneen uuden eläkkeen sitten, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Tätäkin eläkettä sinun pitää hakea erikseen.

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa vanhuuseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Voit myös postittaa vanhuuseläkehakemuksen osoitteella: 00087 KEVA.

Eläke-ehdotus vuonna 1962 syntyneille

Vuonna 1962 syntyneet Kevan asiakkaat voivat tilata itselleen jo nyt, hyvissä ajoin ennen vanhuuseläkeikää, eläke-ehdotuksen sekä muistutuksen eläkkeen lähestymisestä.

Eläke-ehdotuksen tilaus toimii näin:

  1. Päätä, minä päivänä haluaisit jäädä vanhuuseläkkeelle. (Omat eläketietosi -palvelussa voit laskea etukäteen arvion vanhuuseläkkeesi määrästä haluamanasi ajankohtana.)
  2. Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun ja valitse Eläke-ehdotus
  3. Valitse päivä ja lähetä se napin painalluksella Kevaan
  4. Me muistutamme sinua aikanaan, kun ilmoittamasi eläkkeelle siirtymisen ajankohta lähestyy. Muistutuksen yhteydessä saat eläke-ehdotuksen, jossa on mahdollisimman tarkka tieto vanhuuseläkkeesi määrästä.

kuva-eläke-ehdotuksesta-Omat-eläketietosi--palvelussa.png

Eläke-ehdotus ei sido sinua mitenkään ja voit halutessasi muuttaa alun perin suunnittelemaasi eläkkeen alkamisajankohtaa tai perua sen kokonaan.

Palvelu on toistaiseksi kokeilussa vuonna 1962 syntyneillä. Kun olemme saaneet tarpeeksi kokemuksia kokeilusta, laajennamme sen käyttöä myös muille ikäluokille.