Muutoksenhaku Kevan antamaan päätökseen

Jos olet tyytymätön Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla.

Olemme lähettäneet sinulle päätöksen liitteenä valitusosoituksen, jossa on tarkat ohjeet valituksen tekemisestä. Voit lukea valitusosoituksen myös alta.

Valitusosoitus.pdf (101 kb)

Valituksen tekeminen

Kevan päätöksestä voit valittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (TELK). Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Osoita kirjallinen valitus TELKille, mutta toimita se Kevaan.

Tee valitus tietoturvallisesti Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa. Siellä voit myös tarkistaa päätöksen muutoksenhakuajan.

Jos et voi käyttää verkkopalvelua, voit lähettää valituksesi Kevaan kirjeitse tai sähköpostilla. Osoitteet löydät yllä mainitusta valitusosoituksesta.

Keva käsittelee valituksesi ensin ja jos Keva ei voi oikaista päätöstä vaatimustesi mukaisesti, Keva siirtää valituksen TELKiin käsiteltäväksi. Lähetämme sinulle tiedoksi Kevan antaman lausunnon ja voit antaa siihen vastineen halutessasi.

TELK lähettää päätöksensä sekä sinulle että Kevaan.

Muutoksenhaku Kevan tekemään päätökseen.jpg

Valituksen tekeminen vakuutusoikeuteen

Jos olet tyytymätön työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) päätökseen, voit valittaa siitä vakuutusoikeuteen. Muutoksenhakuaika on 30 päivää TELKin päätöksen tiedoksisaannista.

TELKin päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä. Osoita kirjallinen valitus vakuutusoikeudelle, mutta toimita se Kevaan käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeus lähettää päätöksensä sekä sinulle että Kevaan.

Vakuutusoikeuden antamasta päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

Lisäselvitykset muutoksenhakuasiaan

Jos saat uuden selvityksen (esimerkiksi B-lääkärinlausunnon) valitukseesi liittyen sen jälkeen, kun valituksesi on siirretty TELKiin tai vakuutusoikeuteen, toimita se suoraan Kevaan.

Tutkimme Kevassa uuden selvityksen ja teemme asiassa lisälausunnon. Lähetämme sinulle lisälausuntomme tiedoksi ja voit antaa siihen vastineen halutessasi.

Jos Kevan kanta muuttuu uuden selvityksen perusteella, annamme sinulle oikaisusta väliaikaisen päätöksen. Lopullinen päätös annetaan Kevasta vasta sen jälkeen, kun muutoksenhakuasteen päätös on saanut lainvoiman.

Käsittelyajat

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 - 9 kuukautta. Vakuutusoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika on noin 7 - 13 kuukautta. Nämä käsittelyaikatiedot ovat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden omilta verkkosivuilta (heinäkuu 2023).

Huomaathan, että yksittäisen muutoksenhakuasian käsittelyaika saattaa poiketa merkittävästikin keskimääräisistä ajoista. Käsittelyn kestoon vaikuttavat mm. asian monimutkaisuus, oikeudenkäyntiaineiston laajuus sekä runsas lisäselvitysten tarve tai toimittaminen.

Lisätietoa valitusasteista: