Muutoksenhaku Kevan antamaan päätökseen

Jos olet tyytymätön Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä.

Voit valittaa

  • eläkepäätöksestä
  • kuntoutuspäätöksestä
  • ennakkopäätöksestä.
Valitusosoitus.pdf (129 kb)

 

Lue myös uutinen: Saitko väliaikaisen päätöksen vanhuuseläkkeestä?

Valitus Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

Kevan päätöksestä valitetaan Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (Telk).  Kirjallinen valitus osoitetaan Telkille, mutta toimitetaan Kevaan. Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen voi lähettää Kevaan kirjeitse, sähköpostilla tai faksilla.

Keva käsittelee valituksesi ja jos päätöstä ei voida oikaista vaatimustesi mukaisesti, valitus siirretään Telkiin käsiteltäväksi. Sinulle lähetetään tiedoksi Kevan antama lausunto.

Valitus vakuutusoikeuteen

Jos olet tyytymätön Telkin päätökseen, voit valittaa siitä vakuutusoikeuteen. Telkin päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä. Valitusaika on 30 päivää Telkin päätöksen tiedoksisaannista. Kirjallinen valitus osoitetaan vakuutusoikeudelle, mutta toimitetaan Kevaan kirjeitse, sähköpostilla tai faksilla.

Keva käsittelee valituksesi ja jos vaatimuksiisi ei voida suostua, valitus siirretään vakuutusoikeuteen käsiteltäväksi. Sinulle lähetetään tiedoksi Kevan antama lausunto. Vakuutusoikeuden antamasta päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

Muutoksenhakuajat

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 - 9 kuukautta. Vakuutusoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika on noin 7 - 13 kuukautta.

Huomaathan, että yksittäisen muutoksenhakuasian käsittelyaika saattaa poiketa merkittävästikin keskimääräisistä ajoista. Käsittelyn kestoon vaikuttavat mm. asian monimutkaisuus, oikeudenkäyntiaineiston laajuus sekä runsas lisäselvitysten tarve tai toimittaminen.

Yllä olevat käsittelyaikatiedot ovat Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja Vakuutusoikeuden omilta verkkosivuilta.

Lisätietoa valitusasteista: