Uudistuva julkisen alan työeläkeosaaja

Me huolehdimme siitä, että julkisen alan työntekijöillä on ansaittu eläke odottamassa.

Tämä on Keva

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 on julkaistu

Kevan valtuuskunta hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa on mm. katsaus sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin.