Uudistuva julkisen alan työeläkeosaaja

Me huolehdimme siitä, että julkisen alan työntekijöillä on ansaittu eläke odottamassa.

Tietoa Kevasta

Keva ja Kuntaliitto: Julkisen työterveyshuollon uudelleenorganisointi etenee

Hanke julkisen työterveyshuollon uudelleen organisoimiseksi otti perjantaina harppauksen, kun kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajat kokoontuivat Helsingissä.  Hankkeessa on tavoitteena rakentaa täysin uudenlainen malli julkisen työterveyshuollon organisoimiseksi.