Uudistuva julkisen alan työeläkeosaaja

Me huolehdimme siitä, että julkisen alan työntekijöillä on ansaittu eläke odottamassa.

Tietoa Kevasta

Vastuullisuus vahvistaa Kevan kilpailukykyä

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportin mukaan Kevan perustehtävät katkeamattoman toimeentulon turvaaminen ja eläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen pitkällä aikavälillä muodostavat koko toiminnan ja vastuullisuuden lähtökohdan.