Eläkevaihtoehdot

Työeläke on turvanasi eri elämäntilanteissa. Esimerkiksi vanhuuseläkkeelle voit jäädä, kun täytät eläkeikäsi. Työeläke antaa turvaa myös työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta.

Tutustu eri työeläkevaihtoehtoihin:

Vanhuuseläke

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle, kun eläkeikäsi täyttyy ja työsuhteesi päättyy. Eläkkeelle ei ole kuitenkaan pakko jäädä vielä tuolloin. Mitä pidempään jatkat työskentelyä, sitä enemmän eläkettä saat.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittainen varhennetun vanhuuseläkkeen voit saada 61-vuotiaana, jos et saa mitään muuta työeläkettä. Osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä voit jatkaa työntekoa tai lopettaa sen kokonaan – miten sinulle itsellesi ja työnantajallesi parhaiten sopii.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkettä voit saada, jos olet alle vanhuuseläkeiän ja työkykysi on osittain heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan.

Osatyökyvyttömyyseläke antaa mahdollisuuden pidentää työuraa työkyvyn heikkenemisestä huolimatta ja sen rinnalla tehty työ kartuttaa myös lisää eläkettä. 

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen nimi on osakuntoutustuki. Osakuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan, että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. 

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläkettä voit saada, jos olet alle vanhuuseläkeiän ja työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään nimeä kuntoutustuki. Kuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan, että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Työuraeläke

Työuraeläke on tarkoitettu niille, joilla on pitkä työhistoria rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Työkyvyn on pitänyt heikentyä pysyvästi esimerkiksi sairauden, vian tai vamman vuoksi. 

Perhe-eläke eli leskeneläke ja lapseneläke

Perhe-eläkkeellä turvataan lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa työntekijän kuoltua. Myös entinen puoliso voi saada perhe-eläkettä.

Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki ei ole eläke, vaan ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Taloudellista tukea maksetaan omaisille kunnan, valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua. 

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus ei ole varsinainen eläke. Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin Kevan kustantama ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä.