Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki

Kevan jäsenyhteisö voi ottaa ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevasta. Taloudellinen tuki on kertakorvaus, joka maksetaan kuntatyönantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan tammikuussa. Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita. Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Taloudellisen tuen piiriin kuuluu työ- ja virkasuhteessa tehty työ sekä eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot. Taloudellisen tuen piiriin eivät kuulu omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt tai toimeksiantosopimukset. 

Taloudellisen tuen maksu 

Vuosi

Palkkasummasta laskettava taloudellisen tuen maksu *)

2022

arvio 0,033 %

2021

arvio 0,033 %

2020

0,0324 %

2019

 0,0299 %

2018

0,0312 %

2017

0,0308 %

2016

0,0369 %

2015

0,041 %

2014

0,046 %

 *) Taloudellisen tuen laskennassa käytettävään palkkasummaan sisältyy työ- ja virkasuhteisten ansiot ja eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot

Taulukosta näet esimerkit vuoden 2019 taloudellisen tuen maksun kokonaismäärästä palkkasummaltaan eri kokoisilla työnantajilla:

Jäsenyhteisön taloudellisen tuen alaiset palkat yhteensä (euroa) *)

Taloudellisen tuen maksu 2019 euroa **)

1 000 000

300

5 000 000

1500

10 000 000

3000

20 000 000

6000

50 000 000

15 000

100 000 000

30 000

*) Taloudellisen tuen laskennassa käytettävään palkkasummaan sisältyy työ- ja virkasuhteisten ansiot ja eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot

**) Taloudellisen tuen maksun yhteissumma pyöristettynä.

Tutustu tarjoukseemme taloudellisesta tuesta:

Taloudellinen tuki 2021.pdf (310 kb)

 

Ryhmähenkivakuutus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ryhmähenkivakuutuksen hoidosta ja maksujen perimisestä vastaavat usein vakuutusyhtiöt.

Jos haluat ottaa taloudellisen tuen Kevasta, tai tarvitset lisätietoa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse elakevakuutusmaksut(at)keva.fi.