Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki

Kevan jäsenyhteisö voi ottaa ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevasta. Taloudellinen tuki on kertakorvaus, joka maksetaan kuntatyönantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan tammikuussa. Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita. Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Taloudellinen tuen piiriin kuuluu työ- ja virkasuhteessa tehty työ sekä eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot. Taloudellisen tuen piiriin eivät kuulu omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt ja toimeksiantosopimukset. 

Taloudellisen tuen maksu 

Vuosi

Palkkasummasta laskettava taloudellisen tuen maksu *)

2020

arvio 0,035 %

2019

arvio 0,035 %

2018

0,0312 %

2017

0,0308 %

2016

0,0369 %

2015

0,041 %

2014

0,046 %

 *) Taloudellisen tuen laskennassa käytettävään palkkasummaan sisältyy työ- ja virkasuhteisten ansiot ja eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot

Tutustu tarjoukseemme ryhmähenkivakuutuksesta (pdf)

Ryhmähenkivakuutus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ryhmähenkivakuutuksen hoidosta ja maksujen perimisestä vastaavat usein vakuutusyhtiöt.