Ekonomiskt stöd – motsvarar grupplivförsäkring

Kevas medlemssamfund kan teckna ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring hos Keva. Ekonomiskt stöd är en engångsersättning som betalas efter att en kommunalt anställd avlidit.

Avgiften för ekonomiskt stöd för föregående kalenderår fastställs i januari. Inga förskott betalas för ekonomiskt stöd. De faktiska kostnaderna för ekonomiskt stöd fördelas mellan de medlemssamfund som tecknat förmånen i proportion till de löner de betalat.

Det ekonomiska stödet omfattar arbete som utförts i arbetsavtals- och tjänsteförhållande samt veterinärers åtgärdsarvoden. Närstående- och familjevårdare omfattas inte av ekonomiskt stöd, inte heller förtroendevalda och uppdragsavtal. 

Avgiften för det ekonomiska stödet

År

Avgift för ekonomiskt stöd
utgående från lönesumman*)

2020 uppskattning 0,035 %
2019 uppskattning 0,035 %
2018 0,0312 %
2017  0,0308 %
2016 0,0369 %
2015 0,041 %
2014 0,046 %

 *)  Den lönesumma som används vid beräkningen av ekonomiskt stöd omfattar inkomster av arbetsavtals- och tjänsteförhållanden och veterinärers åtgärdsarvoden.
 
Kolla vårt erbjudande på grupplivförsäkring

Grupplivförsäkring gäller alla arbetsgivare som i det kollektivavtal som tillämpas på dem har bestämmelser om grupplivförsäkring. Förvaltningen av grupplivförsäkringen och uttaget av avgifterna för den sköts i allmänhet av försäkringsbolag.