Ekonomiskt stöd – motsvarar grupplivförsäkring

Kevas medlemssamfund kan teckna ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring hos Keva. Ekonomiskt stöd är en engångsersättning som betalas efter att en kommunalt anställd avlidit.

Avgiften för ekonomiskt stöd för föregående kalenderår fastställs i januari. Inga förskott betalas för ekonomiskt stöd. De faktiska kostnaderna för ekonomiskt stöd fördelas i proportion till lönesummorna mellan de medlemssamfund som tecknat förmånen.

Det ekonomiska stödet omfattar arbete som utförts i arbetsavtals- och tjänsteförhållande samt veterinärers åtgärdsarvoden. Närstående- och familjevårdare, förtroendevalda eller uppdragsavtal omfattas inte av ekonomiskt stöd.

Avgift för ekonomiskt stöd

År

Avgift för ekonomiskt stöd
utifrån lönesumman*)

2022 uppskattning 0,033 %
2021 uppskattning 0,033 %
2020  0,0324 %
2019 0,0299 %
2018 0,0312 %
2017  0,0308 %
2016 0,0369 %
2015 0,041 %
2014 0,046 %

 *)  Den lönesumma som används vid beräkningen av ekonomiskt stöd omfattar inkomster av arbetsavtals- och tjänsteförhållanden och veterinärers åtgärdsarvoden.

I tabellen ser du exempel på totalbeloppet av avgiften för ekonomiskt stöd 2019 för arbetsgivare med olika stor lönesumma.

Medlemssamfundets löner som omfattas av ekonomiskt stöd totalt (euro) *)

Avgift för ekonomiskt stöd 2019, euro **)

1 000 000

300

5 000 000

1500

10 000 000

3000

20 000 000

6000

50 000 000

15 000

100 000 000

30 000

*) Den lönesumma som används vid beräkningen av ekonomiskt stöd omfattar inkomster av arbetsavtals- och tjänsteförhållanden och veterinärers åtgärdsarvoden
**) Avgift för ekonomiskt stöd totalt, avrundad.

Ekonomiskt stöd 2021.pdf (304 kb)

 

Grupplivförsäkring gäller alla arbetsgivare som i det kollektivavtal som tillämpas på dem har bestämmelser om grupplivförsäkring.

Förvaltningen av grupplivförsäkringen och uttaget av avgifterna för den sköts i allmänhet av försäkringsbolag.

Om du vill teckna ekonomiskt stöd hos Keva eller vill ha ytterligare information, kontakta oss per e-post på adressen elakevakuutusmaksut(snabel-a)keva.fi.