Arbetsträning

Arbetsträning hjälper dig att gå över till nya arbetsuppgifter antingen hos din nuvarande arbetsgivare eller en ny arbetsgivare. Under arbetsträningen kan du få kunskaper och färdigheter som krävs i det nya arbetet genom inlärning i arbetet och vid behov genom att delta i tilläggs- eller fortbildning som stärker dina yrkeskunskaper. 

Arbetsträningens längd avtalas individuellt. Arbetsträningens längd beror på hur mycket nytt du måste lära dig för att uppfylla kraven för övergång till den nya uppgiften. Perioden kan variera från tre månader till över ett år.

Genomförandet av arbetsträningen förutsätter att du upprättar ett fritt formulerat arbetsträningsprogram tillsammans med arbetsgivaren. Utgångspunkten för arbetsträningsprogrammet är en bedömning av din nuvarande kompetens och den kompetens som krävs i den kommande arbetsuppgiften. Arbetsträningsprogram betyder en plan för inhämtande av den kompetens som saknas.

Av den fritt formulerade planen ska framgå

  • målet för arbetsträningen
  • planen för inskolningen på arbetsplatsen (beskrivning av arbetsuppgifterna, den person som ansvarar för inskolningen)
  • planen för undervisning som sker utanför arbetsplatsen (till exempel kursens tidtabell och pris)
  • uppföljningen av arbetsträningen.

Arbetsträningen kan vara med eller utan lön. I en långvarig arbetsträning kan också ingå semester. Du ska komma överens om lönebetalningen och semestern med din arbetsgivare.

Planering av arbetsträningen

Planering av arbetsträningen

Mall för arbetsträningsprogram.pdf (37 kb)