Pensionsavgifter och anställningsförhållanden

Sköt alla pensionsavgiftsärenden enkelt. Det finns tidtabeller och praktiska anvisningar om hur du ska anmäla anställningsförhållanden och inkomstuppgifter. Läs också hur du kan påverka pensionsavgifterna.

På den här sidan hittar du:

''Anställningsregistret och anmälningstrafiken Anställningsregistret och anmälningstrafiken ''Checklista för ny arbetsgivare Checklista för ny arbetsgivare ''Webbtjänsten Webbtjänsten
''Yrkesbeteckningar Yrkesbeteckningar ''Budgetering av pensionsavgifter Budgetering av pensionsavgifter

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får kommunarbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar inom kommunsektorn. Sökning med yrkesbeteckning, sökord, eller kodnummer.

Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgetering av pensionsavgifter.

Checklista för ny arbetsgivare

Här hittar du anvisningar och tips om hur du kan sköta dina ärenden smidigt. Du kan också alltid rådfråga din egen kundchef.

Arbetsgivarens anvisningar