Pensionsavgifter och anställningsförhållanden

Sköt alla pensionsavgiftsärenden enkelt. Det finns tidtabeller och praktiska anvisningar om hur du ska anmäla anställningsförhållanden och inkomstuppgifter. Läs också om hur du kan påverka pensionsavgifterna.

Vad vill du veta mer om?

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får kommunarbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.