Pensionsavgifter och anställningsförhållanden

Sköt alla pensionsavgiftsärenden enkelt. Det finns tidtabeller och praktiska anvisningar om hur du ska anmäla anställningsförhållanden och inkomstuppgifter. Läs också hur du kan påverka pensionsavgifterna.

På den här sidan hittar du:

''Vad vill du veta mer om? På den här sidan hittar du: Vad vill du veta mer om? ''Förtidsavgifter På den här sidan hittar du: Förtidsavgifter ''Checklista för ny arbetsgivare På den här sidan hittar du: Checklista för ny arbetsgivare
''Webbtjänsten På den här sidan hittar du: Webbtjänsten ''Yrkesbeteckningar På den här sidan hittar du: Yrkesbeteckningar ''Budgetering av pensionsavgifter På den här sidan hittar du: Budgetering av pensionsavgifter

Vad vill du veta mer om?

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får kommunarbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.