Pensionsavgifter och anställningsförhållanden

Sköt alla pensionsavgiftsärenden enkelt. Det finns tidtabeller och praktiska anvisningar om hur du ska anmäla anställningsförhållanden och inkomstuppgifter. Läs också hur du kan påverka pensionsavgifterna.

På den här sidan hittar du:

''Anställningsregistret och anmälningstrafiken Anställningsregistret och anmälningstrafiken ''Checklista för ny arbetsgivare Checklista för ny arbetsgivare ''Webbtjänsten Webbtjänsten
''Yrkesbeteckningar Yrkesbeteckningar ''Budgetering av pensionsavgifter Budgetering av pensionsavgifter

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får de kommunala arbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Inkomstregistret

Arbetsgivare: anmäl inkomst- och anställningsuppgifter direkt till inkomstregistret. Den löneuppgiftsanmälan som lämnas till inkomstregistret ersätter arbetsgivarens årsanmälningar.

Sökning av yrkesbeteckningar

Sök yrkesbeteckningar i kommunsektorn med yrkesbeteckning, sökord eller kodnummer.

Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgetering av pensionsavgifter.

Ny kund hos oss?

Kolla våra anvisningar om hur du kan börja sköta dina ärenden smidigt. Du kan också rådfråga din egen kundchef. Välkommen att sköta dina arbetspensionsärenden hos Keva!

Arbetsgivarens anvisningar