Välkommen som kund hos oss!

Här hittar du anvisningar och tips om hur du kan sköta dina ärenden smidigt. Du kan också alltid rådfråga din egen kundchef. Kontaktuppgifter till rådgivningen för arbetsgivarkunder

I arbetsgivarens tidschema ser du alla viktiga datum.

Kevas webbtjänst för arbetsgivare

Webbtjänsten för arbetsgivare innehåller arbetsgivarspecifika uppgifter om till exempel pensionsavgifter samt anställningsförhållanden och årsinkomster som hänför sig till tiden innan inkomstregistret infördes. Man loggar in i webbtjänsten med Katso-koder av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Behörigheterna upprätthålls av din organisations Katso-huvudanvändare.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Inkomstregistret har en e-tjänst via vilken du kan anmäla, kontrollera och korrigera anställnings- och inkomstuppgifter som hänför sig till tiden efter att inkomstregistret införts. Läs mer på inkomstregistrets webbplats.

Kevas underorganisation när inkomstregistret har införts

Anmäl elektroniskt till Keva den identifierare för betalarens underorganisation enligt Kevas anmälarkoder som används vid anmälan till inkomstregistret. Ytterligare information finns i Kevas anvisningar för 2019 som tillämpas efter att inkomstregistret införts. Underorganisationen ska öppnas i Kevas system och man ska gå över till inkomstregistret innan uppgifterna överförs till inkomstregistret med identifieraren i fråga.

Anmäl med samma blankett också kontaktinformationen till den aktör/person som i fortsättningen sköter anmälningstrafiken (löneräknare, servicecentralsteam e.d.).

Den som har hand om anmälningstrafiken är er kontaktperson i frågor kring anmälan av anställnings- och inkomstuppgifter.

Ytterligare information per e-post: palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi.

Anmälan av uppgifter om anställningar och inkomster

Anmäl anställningsuppgifterna och inkomsterna för era arbetstagare till inkomstregistret från och med 1.1.2019 enligt  inkomstregistrets anvisningar samt Kevas kompletterande anvisningar som gäller efter att inkomstregistret införts och koder 2019.

Skötsel av pensionsavgifter

Den lönebaserade pensionsavgiften tas ut av Kevas medlemssamfund, statliga arbetsgivare och kyrkan.  Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften av arbetsgivaren månatligen.

En del av Kevas medlemssamfund betalar också en pensionsutgiftsbaserad avgift. Keva fakturerar förskott på den pensionsutgiftsbaserade avgiften varje månad. Förskottens förfallodag är den 12:e dagen i månaden eller den första bankdagen efter den dagen.  Skillnaden mellan den slutliga avgiften och förskotten faktureras eller gottskrivs på hösten året efter betalningsåret. Fakturans förfallodag är 1.10 eller den första bankdagen efter den dagen.

Närmare information om pensionsavgifter finns här:

Information om pensionsavgifter

Information om handläggningen av pensionsavgifterna

Inspektioner

Keva utför regelbundna inspektioner av de uppgifter som arbetsgivarna anmält till anställningsregistret och pensionsavgifterna i anslutning till dessa. Det lönar sig att varje år sammanställa färdigt det material som ska granskas.

Läs mer om inspektioner

Bekanta dig med våra tjänster

Som vår kund får du bland annat tillgång till våra effektiva arbetshälsotjänster samt rådgivning av våra experter i olika förändringssituationer.

Närmare information om våra tjänster