Projektet Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv är ett projekt om arbetsförmågan som genomförs i den offentliga sektorn och vars mål är att främja arbetsförmågan hos de anställda i den offentliga sektorn. Projektet hjälper organisationer i den offentliga sektorn att klara av och återhämta sig från coronapandemin och ökningen av riskerna för arbetsoförmåga.

Sv_Herokuva_hållbart-arbetsliv_1920x460.jpg

Inom ramen för projektet utvecklas allt bättre verktyg som stöd för arbetsmiljöledningen. Utvecklingsarbetet och förändringen genomförs tillsammans med arbetsgivare i den offentliga sektorn.

Projektet resulterar direkt i nya verksamhetsmodeller, tjänster, forskningsdata och samarbetsnätverk genom vilka personalens förmåga att arbeta kan påverkas i den offentliga sektorn. Resultaten av projektet sprids till hela den offentliga sektorn.
 
imagehq7wh.png

Projektet har beviljats statsbidrag från Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. 
 

Läs mer om projektet Hållbart arbetsliv