Kontaktuppgifter

Rådgivning för privatkunder och uträttande av ärenden

Sköt dina pensionsärenden, ställ frågor, ta reda på ditt pensionsbelopp och din pensionsålder, sök pension eller rehabilitering

 • på nätet: i tjänsten Min pension, öppet dygnet runt
 • per telefon: ring 020 614 2868, vår kundtjänst betjänar
  mån.–fre. kl. 9.00 - 15.00
 • per e-post: för att garantera att du uträttar dina ärenden säkert har vi ingen allmän e-postadress på Keva. Du kan skicka meddelanden till oss i den skyddade tjänsten Min pension.

Ändring av egna uppgifter: Ändring av bankkonto och adressändring

Postadressen (utan gatuadress) är:
Keva
00087 KEVA

Kontaktuppgifter för arbetsgivarkunder

Telefontjänst och rådgivning: 020 614 2438, vardagar kl. 9-15

 • Yrkesinriktad rehabilitering och invalidpensioner
 • Övriga pensioner
 • Pensionsförsäkringsavgifter
 • Inkomstregistret och försäkring
 • Stöd för webbtjänster
 • Övriga ärenden/allmän rådgivning

E-post:

 • frågor om försäkring av anställningar och om inkomstregistret palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi
 • övrig rådgivning kevapalvelu[snabel-a]keva.fi 

Chatt: Du har tillgång till chattbotten Ilona på vår webbplats dygnet runt.

E-tjänst: Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

Registerteamet, frågor kring inkomstregistret och försäkring av anställningar

 • på svenska 020 614 2854
  anställningsregistret[snabel-a]keva.fi 

Arbetsgivarnas kontaktpersoner

Vi stöder dig i frågor kring arbetspensionsförsäkring och utveckling av arbetslivet. Kontakta oss för att få ytterligare information om våra tjänster, pensionsförsäkring, din personals pensionsskydd eller om frågor kring bolagisering.

Vi hjälper dig att uppnå målen då du utvecklar organisationens arbetshälsa eller vid förändringar i organisationen. Syftet med samarbetet är att uppnå resultat genom att spara kostnader och främja personalens ork i arbetet.

Kontakta din kundchef för att komma i gång.

Kontaktuppgifterna till din kundchef och din rehabiliterings- och invalidpensionsspecialist finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Rådgivningsnumret för yrkesinriktad rehabilitering betjänar arbetsgivare och företagshälsovårdsenheter

Arbetsgivarna och företagshälsovårdsenheterna kan nu ringa till det nya rådgivningsnumret för yrkesinriktad rehabilitering 020 614 2278.

På detta nummer svarar rehabiliteringsspecialisterna på dina frågor om yrkesinriktad rehabilitering mån.–fre. kl. 9–15.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonväxel: 020 614 21
Kundtjänst endast med bokad tid,
tfn 020 614 2868

Postadress

Postadressen skrivs (utan gatuadress) i formen:
Keva
00087 KEVA

Besöksadress: Unionsgatan 43, Helsingfors

Diariet – endast myndighetsärenden och förvaltningsärenden
kirjaamo(snabel-a)keva.fi
obs. diariet svarar inte på pensionsförfrågningar

Fax: 020 614 2009  
FO-nummer: 0119343-0

Nätfakturaadresser 

Namn  Adress   Operatör  Förmedlarkod  Tar emot    Tar emot  
Keva  TE003701193430   Tieto 003701011385  ja  ja
Keva, Försäkringsmedicin
och rehabilitering
 TE0037011934301  Tieto 003701011385  ja  nej
Keva, Uthyrning  TE0037011934302  Tieto 003701011385  nej  nej

 

För samtal till servicetelefonerna tas överallt i Finland lokalnätsavgift eller för samtal med mobiltelefon endast mobiltelefonavgift ut.

Datasäkerhet

Keva ber aldrig sina kunder lämna ut personuppgifter eller uppgifter om bankförbindelse per telefon, sms eller e-post.

Ge aldrig dina bankkoder eller lösenord till någon annan, och lämna inga fullmakter eller kontouppgifter per sms eller e-post. Öppna inte heller några länkar i sådana meddelanden. Om du får ett sådant meddelande, radera det.

Hur sköter jag mina pensionsärenden tryggt?

Du kan uppge ditt kontonummer för utbetalning av pension tryggt i tjänsten Min pension. Vi begär kontouppgifterna för utbetalning av pensionen alltid skriftligen eller via tjänsten Min pension, där du ska identifiera dig elektroniskt. Vi begär eller tar aldrig emot ändringar av kontonummer per telefon, sms eller e-post.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du lämna uppgifterna om din bankförbindelse till Keva skriftligen per post med en anmälan som undertecknats antingen av dig själv eller din intressebevakare.

Du kan sköta också andra pensionsärenden tryggt i tjänsten Min pension eller per brevpost.

Om du behöver hjälp med att använda vår e-tjänst, kan du ringa vår telefontjänst på 020 614 2868. Du kan ringa detta nummer också i oklara situationer.

Lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift tas ut för samtal till servicenumren överallt i Finland. Du betalar normalt porto för brev till Keva.