Kontaktuppgifter

För privatkunder

Kontaktuppgifter för arbetsgivarkunder

Telefontjänst och rådgivning: 020 614 2438, vardagar kl. 8–16

 • Yrkesinriktad rehabilitering och invalidpensioner
 • Övriga pensioner
 • Pensionsförsäkringsavgifter
 • Inkomstregistret och försäkring
 • Stöd för webbtjänster
 • Övriga ärenden/allmän rådgivning

E-post:

 • frågor om försäkring av anställningar och om inkomstregistret palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi
 • övrig rådgivning kevapalvelu[snabel-a]keva.fi 

Chatt: Du har tillgång till rådgivningsroboten Ilona på vår webbplats dygnet runt.

E-tjänst: Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

Registerteamet, frågor kring inkomstregistret och försäkring av anställningar

 • på svenska 020 614 2854
  anställningsregistret[snabel-a]keva.fi 

Arbetsgivarnas kontaktpersoner

Vi stöder dig i frågor kring arbetspensionsförsäkring och utveckling av arbetslivet. Kontakta oss för att få ytterligare information om våra tjänster, pensionsförsäkring, din personals pensionsskydd eller om frågor kring bolagisering.

Vi hjälper dig att uppnå målen då du utvecklar organisationens arbetshälsa eller vid förändringar i organisationen. Syftet med samarbetet är att uppnå resultat genom att spara kostnader och främja personalens ork i arbetet.

Kontakta din kundchef för att komma i gång.

Kontaktuppgifterna till din kundchef och din rehabiliterings- och invalidpensionsspecialist finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Rådgivningsnumret för yrkesinriktad rehabilitering betjänar arbetsgivare och företagshälsovårdsenheter

Arbetsgivarna och företagshälsovårdsenheterna kan nu ringa till det nya rådgivningsnumret för yrkesinriktad rehabilitering 020 614 2278. På detta nummer svarar rehabiliteringsspecialisterna på dina frågor om yrkesinriktad rehabilitering mån.–fre. kl. 8–16.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonväxel: 020 614 21
Kundtjänst endast med bokad tid,
tfn 020 614 2868

Postadress
: 00087 KEVA
Besöksadress: Unionsgatan 43, Helsingfors

FO-nummer: 0119343-0
Fax: 020 614 2009  
E-postadresser: fornamn.efternamn[@]keva.fi
Registratorskontor (administrativa och myndighetsärenden): kirjaamo[@]keva.fi

Nätfakturaadresser 

Namn  Adress   Operatör  Förmedlarkod  Tar emot    Tar emot  
Keva  TE003701193430   Tieto 003701011385  ja  ja
Keva, Försäkringsmedicin
och rehabilitering
 TE0037011934301  Tieto 003701011385  ja  nej
Keva, Uthyrning  TE0037011934302  Tieto 003701011385  nej  nej

För samtal till servicetelefonerna tas överallt i Finland endast lokalnätsavgift eller för samtal med mobiltelefon endast mobiltelefonavgift ut.