Arbetsprövning

Genom arbetsprövning kan du

  • få hjälp med att återgå till ditt tidigare arbete
  • få nya uppgifter som är bättre anpassade till ditt hälsotillstånd
  • pröva om arbetsuppgifterna passar dig innan du söker till utbildningen.

Arbetsprövningen kan utföras antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare. Om din anställning är i kraft ska du alltid först kolla med din egen arbetsgivare om du kan vara på arbetsprövning. Gör upp en plan för arbetsprövning i samråd med arbetsgivaren och företagshälsovården eller med den instans som ansvarar för din behandling.

Arbetsprövningen räcker i allmänhet 3 månader. Den kan fortsätta som arbetsträning om arbetsuppgifterna kräver nya kunskaper.

Arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen. Antalet timmar under arbetsprövningen inverkar inte på beloppet av rehabiliteringsförmånen. Om det under arbetsprövningen verkar som om du endast klarar av att arbeta deltid lönar det sig att kolla om du eventuellt har rätt till delinvalidpension. Diskutera frågan på uppföljningsmötet under arbetsprövningen. Kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist om det inte går att förlänga arbetstiden. 

För att arbetsprövningsperioden ska kunna genomföras utan avbrott borde semestrarna hållas före eller efter arbetsprövningen. Om du vet att det blir avbrott, meddela Keva dem gärna redan när du ansöker om arbetsprövning. Kevas rehabiliteringsspecialist diskuterar saken med dig.

Det rekommenderas att arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården samlas till ett uppföljningsmöte på arbetsplatsen under arbetsprövningen. Kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist särskilt om det blir problem med arbetsprövningen.

Efter arbetsprövningen hålls ett avslutande möte och utvärderingsblanketten för arbetsprövningen fylls i tillsammans med chefen. Utvärderingsblanketten ska skickas till Keva.

Läs mer om arbetsprövning (24 kb) Anvisningar till arbetsprövare.pdf (85 kb)