Tjänster till arbetsgivarna

Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig.

Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa. 

En organisationsförändring som planeras eller som är på gång för med sig många frågor som måste lösas. Oavsett om frågan gäller vårdreformen, bolagisering eller utläggning, kan vi hjälpa dig i ärenden som hänför sig till arbetspensionsförsäkring och strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

Frågor om arbetspensionsförsäkring

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt när du vill veta hur organisationsförändringen inverkar på pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd på ett allmänt plan.

När du har tillförlitlig information om olika alternativ är det enklare att fatta beslut. Du får tillgång till pensioneringsprognoser som du kan använda för att bedöma utvecklingen av antalet anställda. Du kan också be att få en kostnadskalkyl över hantering av tilläggspensionsförmåner på Keva.

Ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa

Vid utvecklingen av ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa i krävande ändringssituationer tillhandahåller vi information, verktyg och konsulttjänster av Kevas specialister.

Tillsammans kan vi förutse och identifiera risker behäftade med arbetsförmåga och kostnader för arbetsoförmåga.

Utnyttja vår mångsidiga sakkunskap i frågor kring ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa i den offentliga sektorn. Med stöd av våra arbetslivsexperter kan du bygga upp en resultatrik modell för ledningen av arbetsförmåga och arbetshälsa, utveckla processerna för aktivt stöd och stärka samarbetet med företagshälsovården.

Vid behov ordnar vi också workshoppar och utbildning.

Utbildning

Vi ordnar utbildning om aktuella frågor om pensionsskyddet i den offentliga sektorn, Kevas tjänster och ändringar i den operativa miljön.

Kundchefer

Vill du veta mer om bolagisering, pensionsförsäkring eller arbetshälsa? Kontakta din kundchef. Tillsammans med kundchefen bygger ni upp en gemensam bild av läget och kommer överens om hur gå vidare.

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten Nyckeluppgifter (för kommunarbetsgivarna) är ett verktyg för effektiv ledning av arbetsförmåga.

Du har tillgång till webbtjänsten vardagar kl. 8.00 - 19.00.

Nyckeluppgifter

Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du får information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Pensionsinformation till chefer
Syftet med evenemangen är att ge bakgrundsinformation om olika pensionsalternativ och deras inverkan på personalens pensionsskydd och arbetsgivarnas pensionsavgifter för smidigare beslutsfattande i olika ändringssituationer i organisationerna:

 • på grund av ålder
 • vid nedsatt arbetsförmåga
 • när arbetslöshet hotar
 • info om pensionsalternativens inverkan på pensionsbeloppet och förutsättningar för att tilläggspensionen ska kvarstå
 • pensionsalternativens inverkan på arbetsgivarnas pensionsavgifter

Pensionsbetalningstjänst

Kevas medlemssamfund kan anförtro skötseln av utbetalningen av de extra pensioner, som de beviljat, åt Kevas betalningstjänst. Vi har hand om utbetalningen av de pensioner som omfattas av betalningstjänsten och därtill hörande kundtjänst samt om övriga åtgärder i anslutning till utbetalningen av pension. Ett betalningstjänstavtal om betalningstjänsten ska ingås med Keva.

Innehållet i betalningstjänsten

De regelbundna pensioner som omfattas av betalningstjänsten betalas ut den tredje dagen i varje månad. Om den tredje dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, är betalningsdagen den föregående vardagen. Keva meddelar pensionstagaren per brev om utbetalningen av den första pensionsposten.

I betalningstjänsten ingår bl.a.

 • utbetalning av regelbunden månadspension och pension som betalas ut retroaktivt
 • upprätthållande av avgifts- och kunduppgifter
 • kundtjänst för pensionstagaren i ärenden förknippade med utbetalningen av pension
 • utredning över betald pension och verkställd förskottsinnehållning som årligen skickas till pensionstagaren
 • uppgifter i anslutning till beskattningen av pension
 • lämnande av årsanmälningsuppgifter till skatteförvaltningen för pensionstagarens skatteförslag
 • producerande av statistikuppgifter om pensioner till Pensionsskyddscentralen.

Pris

För pensionerna i betalningstjänsten tar vi ut en handläggningsavgift om 5,05 euro (moms 0) per pension i månaden. Enligt antalet pensioner i betalningstjänsten ger vi följande rabatter på handläggningsavgiften:

 • -20 %, om antalet pensioner är över 10
 • -40 %, om antalet pensioner är över 500
 • -60 %, om antalet pensioner är över 1 000
 • -80 %, om antalet pensioner är över 3 000.

Handläggningsavgiften och den pensionsutgift som föranleds av pensionen fakturerar vi av medlemssamfundet månatligen i förskott.

Ytterligare information om betalningstjänsten

 • Satu Kousa betalningsregisterchef tfn 020 614 2016
 • Anneli Kajas-Pätäri pensionsdirektör tfn 020 614 2663
 • E-post elakkeenmaksu[snabel-a]keva.fi

Beräkningstjänst för pensionsansvar

Keva erbjuder sina medlemssamfund beräkning av pensionsansvaret för de pensioner som kommunerna och samkommunerna själva betalar. Beräkningen är avgiftsbelagd.

Du kan beställa en beräkning genom att fylla i utgångsuppgifterna för den i webbtjänsten för arbetsgivare. Beställ beräkningen cirka en månad innan du behöver resultatet. Du kan också beställa beräkningen skriftligen. Kontakta då kontaktpersonerna för ansvarsberäkningen för att komma överens om detta på förhand.

Pensionsansvaren beräknas inte automatiskt utgående från tidigare anmälningar utan utgångsuppgifterna för beräkningen ska lämnas separat för varje beräkningsgång. En lista över de uppgifter som behövs finns i webbtjänsten för arbetsgivare. Inget separat avtal om beräkningen behöver ingås.

Ytterligare information

 • e-post vastuulaskenta[snabel-a]keva.fi
 • matematiker Jussi Mattila, tfn 020 614 2288
 • chefsmatematiker Eero Heinilä, tfn 020 614 2524.
 • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn[snabel-a]keva.fi.

Avgifter för pensionsansvarsberäkning

Pensionsansvarsberäkningen är avgiftsbelagd. Den avgift som tas ut varje beräkningsgång omfattar en grundavgift, en avgift enligt antalet personer samt ett specifikationstillägg. Specifikationstillägget tas endast ut om medlemssamfundet vill att resultaten ska specificeras enligt persongrupp. 

Avgifterna från och med 11.10.2010:

1. Grundavgift 400 euro

2. Avgift enligt antal personer:

         3 euro per person för de första 100 personerna
         1,75 euro per person för de följande 400 personerna
         0,75 euro per person för alla följande personer

3. Specifikationstillägg för indelning av resultaten enligt persongrupp

         0 euro när beräkningen endast omfattar en persongrupp
         100 euro/persongrupp för alla följande persongrupper

Personer med en gällande anställning och pensionstagare i samma persongrupp räknas som en persongrupp.

Pensionsansvarsberäkningen är en skattefri försäkringstjänst enligt 44 § i mervärdesskattelagen.

Allmänt om pensionsansvar

De kommuner eller samkommuner som har ett gällande avtal som ingåtts utanför OffPL-systemet om utbetalning av s.k. gamla pensioner ska bokföra de åtaganden som föranleds av dessa pensioner som kostnad och obligatorisk reservering då de upprättar balansräkningen. Detta gäller också andra än de pensioner som kommunen eller samkommunen själv betalar.

Pensionsansvarets belopp ska i regel kollas varje år. Om det inte har skett några väsentliga förändringar i de faktorer som inverkar på pensionsansvarets belopp, ska justeringen ske med minst tre års intervall.

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden om beräkningsprinciperna för pensionsansvar 16.9.1996 och 7.4.2009. Kevas beräkningstjänst för pensionsansvar uppfyller de krav som bokföringsnämndens kommunsektion ställer.

Ytterligare information om hur pensionsansvaren ska beaktas i bokslutet finns i den allmänna anvisning för upprättande av kommunens och samkommunens balansräkning som bokföringsnämndens kommunsektion utfärdat.

Lån

I frågor om lån betjänas du av:

 • expert, lån Kirsi Louhipohja och Päivi Malo
 • tfn 020 614 2621, e-post lainat[snabel-a]keva.fi.

Keva-Primeräntan som används för en del av våra gamla lån är fr.o.m. den 4 februari 2016 0 %.

Ordna ditt möte eller evenemang på Keva mitt i Helsingfors

Söker du en trivsam lokal för ditt möte eller evenemang i Helsingfors med bra förbindelser? Helsinki-lokalen i vårt renoverade, trivsamma kontorshus står avgiftsfritt till alla våra arbetsgivarkunders och intressenters förfogande.

Helsinki-lokalen lämpar sig bäst till exempel för workshoppar och större möten: här finns det närmare 250 kvadrat och sittplatser för totalt 90 personer. Det ryms sittplatser för ca 60 personer runt skärmen. Lokalen rymmer högst 90 personer och kan användas av våra kunder i regel vardagar kl. 7.45‒16.00. 

Helsinki-tila_2.jpg

Det går också att ordna kvällsevenemang fram till kl. 21.00, och då ansvarar användaren av lokalen för kostnaderna för vaktmästarservice.

Helsinki-lokalen finns på första våningen i Kevas kontorshus, på adressen Unionsgatan 43. Lokalens stora fönster i gatuplan fyller den med ljus. Det är direkt insyn från gatan in i lokalen, och därför rekommenderar vi att man på skärmarna i lokalen inte visar sekretessbelagt material.

I lokalen kan det inte ordnas privata eller kommersiella tillställningar. Alla evenemang som ordnas i Helsinki-lokalen ska ha fritt inträde.

Servering i Helsinki-lokalen

Servering till Helsinki-lokalen kan beställas av Compass Group som ansvarar för restaurangtjänsterna i Kevas kontorshus. Egen servering eller extern catering kan alltså inte användas.

Compass Group erbjuder mångsidiga mötespaket, t.ex.

 • mötespaket, förmiddag: frukost och lätt lunch 24‒28 euro per person
 • mötespaket, eftermiddag: salt pirog, kaffe och bulle 15,90 euro per person
 • mötespaket, hel dag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe 35 euro per person.

Vi skickar närmare information om mötesserveringen och priserna när du gör en förfrågan om lokalbokning via vår blankett. Användaren av lokalen ansvarar för serveringskostnaderna.

Lokalen har inte utskänkningsrättigheter, och egna drycker är heller inte tillåtna. I gatuplan i Kevas kontorshus alldeles intill Helsinki-lokalen finns café Hav a Java som har utskänkningsrättigheter och kan också bokas för privata tillställningar hos Compass Group.

Mötesteknik och uppgifter om lokalen

I mötestekniken i Helsinki-lokalen ingår

 • en videovägg (2 x 4 meter) som kan kopplas till en bärbar dator
 • två blädderblock varav ett fäst i väggen och ett mobilt, tuschpennor
 • en trådlös nätförbindelse.

I lokalen finns också toaletter och klädställ.

Helsinki-tila_1.jpg


Förfrågningar och bokningar

Intresserad? Om du vill ha mer information eller reservera Helsinki-lokalen, kontakta oss via blanketten nedan. Vi besvarar din förfrågan senast följande vardag.

Bokningsförfrågan om Helsinki-lokalen

Uthyrning av möteslokaler på Järsö - till medlemssamfund 

Kevas medlemssamfund kan hyra Kevas representationslokal på Järsö i Kyrkslätt. Byggnaden är belägen vid en naturskön udde och lokalerna lämpar sig för möten och representation för högst tjugo personer.

Lokalerna på Järsö kan hyras antingen dagtid (mellan kl. 9‒22) eller över natt. I mötesrummet på Järsö finns möjlighet till övernattning för 8 personer.

I byggnaden finns en matsal och ett mötesrum och intill dem ett allrum. Som datorskärm under mötena fungerar en tavel-tv till vilken man vid behov kan koppla sin egen dator. Också videokanon, filmduk och blädderblock finns att tillgå. Byggnaden har trådlös nätförbindelse.

För rekreation finns två elbastur, från dem kan man gå till stranden och ta sig ett dopp. På sommaren kan man också reservera rökbastun som finns nära huvudbyggnaden.För serveringen på Järsö ansvarar Compass Group. Exempelvis lunch och eftermiddagskaffe kostar tillsammans 40–50 euro per person. Frukost, lunch och eftermiddagskaffe kostar totalt 60–70 euro.

Lokalhyra för ca fyra timmar är 100 euro, hyran för en heldagstillställning på ca åtta timmar är 150 euro. Att hyra elbastu kostar 100 euro och hyran för rökbastun är 200 euro. Priset för övernattning är 800 euro + 50 euro/person.

Vägbeskrivning (GPS)

Järsö är beläget vid Porkala udd på knappt en timmes avstånd från Helsingfors centrum.

• Adressen är: Järsövägen 396, 02480 Kyrkslätt (Fonecta.fi)

Om din GPS inte hittar adressen kan du välja det största numret på vägen som applikationen föreslår och fortsätta fram till parkeringsplatsen, och därifrån syns huvudbyggnaden.

Vänd till Porkalavägen från väg 51 (Västerleden) och kör ca 8,7 km. När du ser en lång rad postlådor, vänd till höger till Järsövägen. Fortsätt längs Järsövägen ca 3,9 km tills du kommer till en parkeringsplats. Från parkeringsplatsen ser du huvudbyggnaden.

Ytterligare information

OBS! På grund av coronaläget kan möteslokalen i Järsö inte bokas för tillfället.

Mer information om bokningsläget och vad man kan göra på Järsö får du av Hanna Suonpää, hanna.suonpaa[snabel-a]keva.fi eller tfn 0206142626. Hon sköter också kontakterna till Compass Group för beställarens räkning.