Arbetsplatser

Keva erbjuder förutom ett intressant arbete dessutom konkurrenskraftig lön och goda anställningsförmåner. Vi rekryterar människor som vill utvecklas i sitt arbete och vi ger också vårt fulla stöd för utvecklingen i arbetet samt sköter om våra anställdas välbefinnande.

  • Lediga arbetsplatser på våra finska sidor: Työpaikat

Keva som arbetsgivare

Keva har hand om arbetspensionsskyddet och dess finansiering för personalen i kommunsektorn. Vi har cirka 550 anställda.  

Varför arbeta hos oss?

Keva är en expertorganisation. Vi erbjuder många intressanta arbetsmöjligheter för kunniga människor inom olika sektorer, bl.a. i kundtjänst- och specialistuppgifter inom finans- och placeringsbranschen samt den sociala sektorn samt i många andra uppgifter som kräver sakkunskap.  

Utbildning av personalen

De som arbetar på Keva har möjlighet att utvecklas och gå framåt i karriären. Utvecklingen av personalens yrkeskunskaper stöds genom systematisk personalutbildning. Målet är förutom att upprätthålla yrkeskunskaperna också att träna för mer krävande eller ändrade uppgifter. Vi ger alla nyanställda en grundlig inskolning i deras uppgifter. Varje nyanställd får en egen fadder vars uppgift det är att se till att nykomlingen får all den information och de kunskaper som behövs i arbetet.

Personalens välbefinnande  

Ett självständigt arbete, möjlighet att påverka det egna arbetet och de professionella utmaningarna i arbetet utgör hos oss centrala faktorer för att upprätthålla personalens välbefinnande. Vi har förbundit oss att upprätthålla och öka välbefinnandet hos vår personal.  

Balansgången mellan arbete och fritid är viktig såväl för arbetstagaren som för arbetsgivaren. Vi erbjuder våra anställda en konkurrenskraftig lön och naturaförmåner, såsom omfattande företagshälsovårdstjänster. Vi stöder våra anställdas idrottshobbyer. För dem som är intresserade av teater och kultur finns rikligt med klubb- och rekreationsverksamhet.