Arbetsplatser

Vill du ha ett meningsfullt arbete inom arbetspensionsbranschen? Välkommen att jobba på Keva!

Vi erbjuder många intressanta arbetsmöjligheter för proffs inom olika områden i specialistuppgifter bland annat inom finansiering, placering, it, pensionsförsäkring, arbetsmiljöledning, statistik och forskning samt yrkesinriktad rehabilitering.

Työpaikat_sivukuva.png

Utöver intressant arbete erbjuder vi en kompetent, dynamisk och ansvarsfull arbetsgemenskap med möjligheter att växa och utvecklas professionellt. Hos oss värdesätts allas personlighet och arbetsinsats.

Vi satsar på personalens välbefinnande, kompetensutveckling och gemenskapsskapande. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön, flexibla arbetssätt, en högklassig och trivsam arbetsmiljö och goda anställningsförmåner, såsom omfattande företagshälsovårdstjänster. Vi stöder personalens idrotts- och kulturhobbyer på ett mångsidigt sätt.

Lediga arbetsplatser på våra finska sidor: Työpaikat

Keva som arbetsgivare

Vi är Finlands största arbetspensionsförsäkrare. Vi hjälper de viktiga proffsen i vårt samhälle att orka i sitt arbete och att få den intjänade pensionen.

Vad gör Keva?

Vi har hand om pensionsärendena för personalen i kommunsektorn, välfärdsområdena, kyrkan, staten, FPA och Finlands Bank samt om finansieringen av pensionerna samt placering. Vi på Keva gör ett viktigt arbete då vi tar hand om arbetspensionsskyddet och arbetsförmågan för de personer som har hand om välbefinnandet, fostran och undervisningen, hälsovården, säkerheten, infrastrukturen och förvaltningen för oss finländare.

Keva har cirka 500 anställda. I vår personal ingår experter bland annat på pensionsförsäkring, placering, kommunikation, it, ekonomi, HR och arbetshälsa.

Vi genomför reformer i branschen vilket syns i våra verksamhetssätt. Arbetets självständighet, möjligheten att påverka det egna arbetet, de professionella utmaningarna i arbetet och arbetsgemenskapen är hos oss centrala element som bidrar till välbefinnande i arbetet. 

Keva och de Kevaanställda är pålitliga.

Ansvarsfull arbetsplats

Keva är samarbetspartner i Oikoties kampanj Vastuullinen työpaikka (ansvarsfull arbetsplats) år 2024. Som partner förbinder vi oss till att utveckla de sex principerna för ansvarsfullt arbetsgivarskap:

  • Icke-diskrimineringVTP-logo2023_color_306x235.jpg
  • Balans och välbefinnande i arbetslivet
  • Satsningar på chefsarbetet
  • Arbetets betydelse och utveckling i arbetet
  • Lön enligt arbetets kravnivå
  • Bra sökandeupplevelse

Läs mer om kampanjen (på finska): Ansvarsfull arbetsplats och principerna (Oikotie.fi)

Vårt arbetsgivarlöfte

De anställda hos Keva har möjlighet att utvecklas och avancera i sin karriär. Personalens kompetensutveckling stöds genom mångsidig utbildning. Målet är förutom att upprätthålla yrkeskompetensen också att träna upp kompetensen för mer krävande uppgifter än tidigare, ändrade uppgifter och förändringar i arbetsmiljön och omvärlden.

Vi introducerar alla nya arbetstagare omsorgsfullt. Alla nya arbetstagare får en egen fadder vars uppgift är att se till att den nya arbetstagaren får de uppgifter och färdigheter hen behöver i arbetet samt att hen blir bekant med Kevas verksamhet och arbetsgemenskap.