Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden

Kevas verksamhetsberättelse och bokslut publiceras i elektronisk form.

Resultat- och delårsrapport 2022

Resultat- och delårsrapport 2021

Delårsrapporter 2021