Ändring av egna uppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du behändigt ändra dina egna uppgifter, såsom bankkontot. Vi tar inte emot anmälningar om kontoändring per telefon eller e-post.

Om du vill att ändringen ska börja gälla i tid för följande pensionsutbetalningsdag ska de nya uppgifterna vara hos Keva senast två veckor före pensionsutbetalningsdagen.

Vi får uppgift om din nya adress automatiskt från Befolkningsregistercentralen om du gör en officiell adressändring på Posten. Då behöver du inte meddela oss adressen separat.

Ändring av bankkonto

Om du vill att ändringen ska börja gälla i tid för följande pensionsutbetalningsdag ska de nya uppgifterna vara hos Keva senast två veckor före pensionsutbetalningsdagen.

Om du vill ändra ditt bankkonto på vilket pensionen betalas kan du uppge ditt nya kontonummer

Du kan också skicka ett fritt formulerat brev till oss. Skicka brevet till: Keva, 00087 KEVA.
Brevet ska omfatta följande uppgifter:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • det nya kontonumret
  • bankens namn och
  • din underskrift.

Om du meddelar flera kontonummer

Om du vill meddela flera kontonummer och använda olika konton för olika pensioner, ska du meddela Keva om det med blanketten Ändring av bankkonto, genom att fylla i en fullmakt på banken eller skriftligen. Uppge också vilken pension ändringen gäller.

 

Adressändring

Om du gör en officiell adressändring på Posten får vi uppgift om din nya adress automatiskt från Befolkningsregistercentralen. Då behöver du inte meddela Keva adressändringen separat.

Vid behov kan du göra adressändringen till Keva med blanketten nedan. Du kan meddela din nya adress även per e-post elakkeenmaksu@keva.fi eller genom att ringa kundrådgivningen.

ADRESSÄNDRING BLANKETT

Blanketten är skyddad med SSL-protokoll och utomstående kan inte se de uppgifter som skrivits in på den.