Ändring av egna uppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du behändigt ändra dina egna uppgifter, såsom bankkontot. Vi tar inte emot anmälningar om kontoändring per telefon eller e-post.

Om du vill att ändringen ska börja gälla i tid för följande pensionsutbetalningsdag ska de nya uppgifterna vara hos Keva senast två veckor före pensionsutbetalningsdagen.

Ny adress? Vi får uppgift om din nya adress automatiskt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du gör en officiell adressändring på Posten (Posti.fi). Då behöver du inte meddela oss adressen separat.

Läs om ändringar av skatteprocenten på sidan Beskattning av pensionen.

 

Ändring av bankkonto

Om du vill att ändringen ska börja gälla före följande pensionsutbetalningsdag ska de nya uppgifterna vara hos Keva senast två veckor före följande pensionsutbetalningsdag.

Du kan meddela ditt nya kontonummer

Du kan också skicka ett fritt formulerat brev till oss. Skicka brevet till: Keva, 00087 KEVA.

Brevet ska omfatta följande uppgifter:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • det nya kontonumret
  • bankens namn och
  • din underskrift.

Om du meddelar flera kontonummer

Om du vill meddela flera kontonummer och använda olika konton för olika pensioner, gör det antingen med ovannämnda blankett Ändring av bankkonto, genom att fylla i en fullmakt på banken eller med ett fritt formulerat brev (se anvisningen ovan).

Uppge i meddelandet också vilken pension ändringen av kontonumret gäller.

Se upp för eventuella bluffmeddelanden

Keva begär eller tar aldrig emot ändringar av kontonummer per telefon, e-post eller sms.

Ge aldrig dina bankkoder eller lösenord till någon annan, och lämna inga fullmakter eller kontouppgifter per sms eller e-post.

Adressändring

Om du gör en officiell adressändring på Posten (Posti.fi) får vi uppgift om din nya adress automatiskt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Då behöver du inte meddela Keva adressändringen separat.

Vid behov kan du göra adressändringen till Keva med blanketten nedan. Du kan meddela din nya adress även per e-post elakkeenmaksu[snabel-a]keva.fi eller genom att ringa kundrådgivningen: Kontaktuppgifter.

BLANKETT FÖR ADRESSÄNDRING

Blanketten är skyddad med SSL-protokoll och utomstående kan inte se de uppgifter som skrivits in på den.