Ändring av egna uppgifter

Ändringar av skatteprocenten

 

Läs om ändringar av skatteprocenten på sidan Beskattning av pensionen.

Ny adress?

Vi får uppgift om din nya adress automatiskt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du gör en officiell adressändring på Posten (Posti.fi). Då behöver du inte meddela oss adressen separat.

Om du är permanent bosatt i utlandet ska du en gång per år anmäla dina adressuppgifter till Keva. Anmälan ska göras även om adressen inte har ändrats under året. Anmälan om bosättning för pensionstagare som bor utomlands

Ändring av bankkonto

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du behändigt ändra dina egna uppgifter, såsom bankkontot. Vi tar inte emot anmälningar om kontoändring per telefon eller e-post.

Om du vill att ändringen ska börja gälla före följande pensionsutbetalningsdag ska de nya uppgifterna vara hos Keva senast två veckor före följande pensionsutbetalningsdagÄndringar som träder i kraft i januari ska du anmäla till Keva redan en månad före utbetalningsdagen.

Du kan meddela ditt nya kontonummer:

  • elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter
  • per post: Skriv ut blanketten Ändring av bankkonto.pdf (30 kb) och skicka den ifylld till: Keva, 00087 KEVA
  • per post: Du kan också skicka ett fritt formulerat brev till oss. Brevet ska omfatta ditt namn, din personbeteckning, det nya kontonumret, bankens namn och din underskrift. Skicka brevet till: Keva, 00087 KEVA. 
  • via din bank: Banken postar de ändrade uppgifterna till Keva genom fullmakt.

 

Se upp för eventuella bluffmeddelanden

Keva begär eller tar aldrig emot ändringar av kontonummer per telefon, e-post eller sms.

Ge aldrig dina bankkoder eller lösenord till någon annan, och lämna inga fullmakter eller kontouppgifter per sms eller e-post.