Ansökan om pension

Pension ska alltid sökas. Enklast går det på webben i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Ansök om pension 1–2 månader innan den ska börja. Det lönar sig att ansöka om invalidpension, rehabiliteringsstöd och arbetslivspension minst 2 månader innan pensionen ska börja.

Efter att du har tagit del av de olika pensionsalternativen och kollat din pensionsålder i tjänsten Dina pensionsuppgifter, gör så här:

  1. Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter.
  2. Inhämta behövliga bilagor till ansökan (t.ex. läkarutlåtande B, bilaga U, avgångsintyg).
  3. Ta reda på ditt kontonummer i IBAN-format och bankens BIC-kod i förväg.
  4. Fyll i ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Efter att du har fått pensionsbeslutet kontakta skattemyndigheten för att få en skatteprocent för pensionen.

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Kolla ditt pensionsutdrag

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Ditt pensionsbelopp beräknas på basis av uppgifterna i pensionsutdraget.

Kolla därför att alla dina anställningar och inkomster framgår av det.
Om uppgifterna i utdraget måste korrigeras, meddela det i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Ansökan om pension

Fyll i pensionsansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter och ladda upp också behövliga bilagor. Du ser den påbörjade ansökan i tjänsten och kan ännu redigera uppgifterna i den.

Du kan skicka alla dokument till oss via tjänsten Dina pensionsuppgifter, både pensionsansökan, bilagor och andra dokument. Du kan också skanna eller fotografera pappersdokument och skicka dem till oss via tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Om du söker pension med en pappersblankett skicka ansöknings- och bilageblanketterna och övriga behövliga bilagor per post till 00087 KEVA.

Kolla detaljerade anvisningar för ansökan och vilka bilagor som behövs på sidan för respektive pensionsslag:

Folkpension från FPA

Om din arbetspension är låg kan du också få folkpension. Närmare information om folkpensionen får du av FPA.

Efter att du fått pensionsbeslutet

Pensionsbeslutet kommer att lämnas elektroniskt till tjänsten Dina pensionsuppgifter och per post hem till dig. Om du har beställt dina dokument i elektronisk form till tjänsten Dina pensionsuppgifter skickar vi inte papperspost till dig.

Du gör klokt i att sköta pensionsärendena på webben i tjänsten Dina pensionsuppgifter också i fortsättningen. Du kan till exempel behändigt ändra kontonumret för din pensionsutbetalning i tjänsten.

Kolla ditt pensionsbeslut. Meddela Keva eventuella brister så snart som möjligt. Om du är missnöjd med pensionsbeslutet kan du söka ändring i det genom att överklaga.

Kolla anvisningarna för ändringssökande

Du behöver en skatteprocent för pension av skattemyndigheten, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Beställ skatteprocenten av skattemyndigheten utan dröjsmål. Annars verkställs en förskottsinnehållning på 40 % på pensionen.

Den första betalningsdagen för pensionen uppges i pensionsbeslutet.

Kolla vår checklista för ny pensionär med nyttig information.
I fortsättningen hittar du aktuell information och anvisningar behändigt på sidan Till pensionstagaren.

Bor du eller har du arbetat utomlands?

Pensionen kan betalas till Finland eller utlandet. Om du bor utomlands ska du söka pension på lite annorlunda sätt, och du ska anmäla dina adressuppgifter varje år till Keva.

Läs mer om pensionsansökan då du bor utomlands.

Pension som har tillvuxit utomlands söks på olika sätt beroende på i vilket land du har arbetat.

Kolla anvisningarna för ansökan.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Pension kan beviljas retroaktivt endast för tre månader. Sök pension efter att du fyllt 68 år om

  • du får ålderspension på grundval av anställning hos en kommun, staten, kyrkan eller FPA och
  • du vid sidan av pensionen har haft ett arbete som omfattas av samma pensionslag.

Sök pension när du har fyllt 63 år eller senare om du vid sidan av pensionen har ett arbete som omfattas av någon annan arbetspensionlag, antingen i offentliga eller privata sektorn. Den pension som du intjänat av detta arbete får du på ansökan redan när arbetet upphör, dock tidigast vid 63 års ålder. Sök den nya pensionen enligt anvisningarna för ansökan om ålderspension.

Om du är invalidpensionerad får du den nya pension som tillvuxit av arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Du ska söka också denna pension separat.

Läs mer om arbete vid sidan av pensionen.