Läroavtalsutbildning – ett yrke genom att arbeta

Läroavtalsutbildning är ett bra sätt att skaffa ett nytt yrke. Keva kan också stödja läroavtalsutbildning genom yrkesinriktad rehabilitering.

Ingå läroavtal med arbetsgivaren och läroavtalsbyrån

Kontakta den lokala läroavtalsbyrån för att höra dig för om möjligheterna till läroavtalsutbildning och diskutera saken med din arbetsgivare. När du hittar en lämplig studieplats ska du göra upp ett läroavtal tillsammans med arbetsgivaren och den lokala läroavtalsbyrån. Läroavtalsbyrån svarar för köpet av de teoretiska studierna.

Arbetsgivaren ingår ett tidsbundet arbetsavtal under läroavtalsutbildningen med dig och betalar lön enligt avtalet till dig. Keva betalar rehabiliteringsförmånen till arbetsgivaren medan läroavtalsutbildningen pågår. Arbetsgivaren borde betala lön också under teoriperioderna. Om rehabiliteringspenningens belopp är högre än lönen betalar Keva skillnaden mellan dem till dig.

Skicka som bilaga till ansökan om rehabiliteringsplan en kopia av läroavtalet och av det arbetsavtal som ingåtts för den tid läroavtalsutbildningen pågår, om arbetsavtalet inte framgår av läroavtalsblanketten.

Anvisning till läroavtalsstuderande.pdf (118 kb)