När kan jag gå i pension?

Det finns inte längre någon egentlig ålder för ålderspension utan varje årskull har en egen pensionsålder.

Du kan gå i ålderspension när du har uppnått den lägsta pensionsåldern. Om du har en personlig pensionsålder kan den vara högre än den lägsta pensionsåldern. I vissa yrken kan det också finnas yrkesbaserade pensionsåldrar som är lägre än årskullens lägsta pensionsålder.

Får du arbetslöshetsdagpenning?

Du har rätt till ålderspension vid 62 års ålder om

  • du är född före år 1958 och
  • du har fått arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar efter 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning.

Som alternativ till pension kan du fortsätta med arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar högst till 65 års ålder.

Det lönar sig att fortsätta att arbeta

När du närmar dig pensionsåldern lönar det sig att fundera hur pensioneringen inverkar på ditt liv och också diskutera saken med din chef. 

Du behöver inte gå i pension när du uppnår din pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta och samtidigt tjäna in mer pension. 

Med kalkylatorerna i tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du beräkna vilken inverkan fortsättning i arbetet har på ditt pensionsbelopp.

Överväg olika alternativ

Att gå i ålderspension är inte det enda alternativet. Du kan minska arbetet till exempel genom att gå i partiell förtida ålderspension.

Till exempel yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett bra alternativ om din arbetsförmåga är nedsatt. Läs om de olika alternativen vid nedsatt arbetsförmåga.