Personer som arbetat eller som bor utomlands

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt.

Den pension du tjänat in i EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och i länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts söker du via din egen arbetspensionsanstalt i Finland.

 

Så söker du utländsk pension när du bor i Finland

Pension som har tjänats in utomlands söks på olika sätt, beroende på i vilket land du har arbetat.

EU- och EES-länder och länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts

Om du har arbetat i ett EU- eller EES-land eller i ett land med vilket Finland ingått socialskyddsavtal kan du söka utlandspensionen via din egen arbetspensionsanstalt i Finland. Pensionen betalas från det ena landet till det andra.

Processen för pensionsansökan när en person bosatt i Finland söker pension från ett land inom EU 1200.png

Ålderspension

Du kan söka utländsk ålderspension på samma gång som du söker pension i Finland om båda pensionerna ska börja från samma tidpunkt eller om den utländska pensionen ska börja om högst omkring ett år. Fyll då i en "Ansökan om ålderspension".

Om du vill söka den utländska pensionen antingen tidigare eller över ett år senare än den finska pensionen kan du söka den med en separat ansökan. Vi rekommenderar att den separata ansökan om pension från utlandet lämnas omkring ett halvt år innan pensionen ska börja. Fyll då i "Ansökan om ålderspension från utlandet".

Sök pension i tjänsten Min pension. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg.

Om du av någon anledning inte kan använda tjänsten Min pension kan du också ansöka om pension skriftligen. Skicka ansökan och bilagorna per post på adressen Keva, 00087 KEVA.

Invalidpension

Du kan söka invalidpension i såväl Finland som utlandet med en och samma ansökan.

De finländska läkarutlåtandena räcker i allmänhet som sådana och den utländska anstalten begär ytterligare utredning vid behov. Arbetsoförmåga definieras på olika sätt i olika länder och därför kan den utländska pensionsanstaltens beslut avvika från Kevas pensionsbeslut.

Andra än EU- och EES-länder och länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts

Om du har arbetat i något annat land ska du själv söka din pension i utlandet.

Om du får pension från något annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket socialskyddsavtal ingåtts, till exempel Ryssland, foga då en kopia av pensionsbeslutet från landet i fråga till ansökan om pension från Finland.

Mer om pensioner i andra länder

Det finns betydliga skillnader mellan pensionssystemen i olika länder. Hur man gör för att ansöka om pension varierar också.

Extra pension till annan är finsk medborgare

Om du har arbetat utomlands i anställning hos Finlands staten men inte är finsk medborgare, sök då extra pension med blanketten nedan.

Extra pension till icke-finsk medborgare som varit anställd av finska staten utomlands (55 kb)

 

Så söker du finsk pension när du bor utomlands

Har du tjänat in pension i Finland men bor utomlands? Du får pensionen oavsett var du bor.

Anvisningarna är olika för ansökan från å ena sidan EU- och EES-länder och länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts och å andra sidan från andra länder.

Personer bosatta i EU- och EES-länder och i länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts

Sök pension i det land där du bor. I varje EU- och EES-land finns en kontaktanstalt som har hand om pensionsärenden och via vilken arbetspension från Finland ska sökas.

Samma kontaktanstalter handlägger i allmänhet också ansökningar av pension som intjänats i detta land. Om du inte vet vilken anstalt som betjänar dig i bosättningslandet kan du kolla det hos FPA:s center för internationella ärenden.

Personer bosatta i andra länder

Sök finländsk arbetspension direkt från Finland. Kontakta Pensionsskyddscentralen eller din egen arbetspensionsanstalt.

Utbetalning av pension till utlandet

Pensionen kan betalas in på ett finländskt eller ett utländskt bankkonto. Din nationalitet har ingen betydelse.

En förskottsinnehållning verkställs på pensioner som betalas till utlandet. Förskottsinnehållningens belopp påverkas bland annat av nationalitet och skatteavtal.

Meddela ditt utländska bankkontonummer på webben eller skriftligt

Vi behöver den utländska bankens internationella IBAN-kontonummer och BIC-kod om du vill att pensionen ska betalas på ett konto i utlandet. Du kan meddela uppgifterna i tjänsten Min pension eller skriftligt.

Ändring av bankkonto på vilket pensionen betalas

Anmälan om bosättning för pensionstagare som bor utomlands

Om du är permanent bosatt i utlandet ska du en gång per år anmäla dina adressuppgifter till Keva. Anmälan ska göras även om adressen inte har ändrats under året.

Enklast meddelar du dina adressuppgifter i tjänsten Min pension:

  • Logga in i tjänsten Min pension.
  • Gå till sidan Anmälan om bosättning.
  • På sidan kan du antingen skicka meddelande om eventuell ny adress eller bekräfta dina gamla adressuppgifter.

Vi skickar anmälan om bosättning till alla som är bosatta utomlands i flera omgångar under året. Anmälan kan göras elektroniskt redan innan Kevas brev har kommit och i det fallet skickar vi inte något brev.

Om du inte har tillgång tjänsten Min pension kan du också meddela dina adressuppgifter genom att returnera blankettdelen av anmälan om bosättning undertecknad till Keva.

Om vi inte får din anmälan inom utsatt tid kan utbetalningen av pensionen avbrytas tills anmälan har inkommit.