Personer som arbetat eller som bor utomlands

Pension som har tillvuxit i olika länder söks på olika sätt. Den pension du tjänat in i EU- och EES-länder och i länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts söker du via din egen arbetspensionsanstalt i Finland.

Om du fortfarande bor utomlands sök då pension i det land där du bor. Pensionen kan betalas in på ett finländskt eller ett utländskt bankkonto.

Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress. Vi påminner dig om detta varje år.

Har du arbetat utomlands?

Pension som har tillvuxit utomlands söks på olika sätt, beroende på i vilket land du har arbetat.

EU- och EES-länder och länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts

Om du har arbetat i ett EU- eller EES-land eller i ett land med vilket Finland ingått socialskyddsavtal kan du söka utlandspensionen via din egen arbetspensionsanstalt i Finland. Pensionen betalas från det ena landet till det andra.

Du kan ansöka om pension från utlandet samtidigt som du söker arbetspension i Finland om pensionerna ska börja samtidigt. Förutom pensionsansökningsblanketten ska du också fylla i bilaga U med närmare uppgifter om ditt arbete utomlands.

Åldersgränserna för att få ålderspension varierar i de olika länderna. Även om du har rätt till ålderspension i Finland, betyder det inte nödvändigtvis att du får pension från utlandet från samma tidpunkt.

Du kan ansöka om invalidpension i såväl Finland som utlandet med en och samma ansökan. Pensionsrätten bestäms dock enligt lagstiftningen i det land där du arbetat, vilket innebär att villkoren för att få invalidpension varierar beroende på land. Även om du har rätt till invalidpension i Finland, kan det hända att du inte har samma rätt i utlandet.

Andra än EU- och EES-länder och länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts

Om du har arbetat i något annat land betalas pensionen som tillvuxit utomlands inte nödvändigtvis till Finland eller till något annat EU-land. Om pension betalas, måste du själv söka din pension i utlandet. Du får närmare anvisningar från Pensionsskyddscentralen.

Extra pension till annan är finsk medborgare

Om du har arbetat utomlands i anställning hos staten men inte är finsk medborgare, sök då extra pension med blanketten nedan.

Extra pension till icke-finsk medborgare som varit anställd av finska staten utomlands (55 kb)

Pensionsansökan när du bor utomlands

Har du tjänat in pension i Finland men bor utomlands? Du får pensionen oavsett var du bor.

Anvisningarna är olika för ansökan från å ena sidan EU- och EES-länder och länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts och å andra sidan från andra länder.

Personer bosatta i EU- och EES-länder och i länder med vilka socialskyddsavtal ingåtts

Sök pension i det land där du bor. I varje EU- och EES-land finns en kontaktanstalt som har hand om pensionsärenden och via vilken arbetspension från Finland ska sökas.

Samma kontaktanstalter handlägger i allmänhet också ansökningar av pension som intjänats i detta land. Om du inte vet vilken anstalt som betjänar dig i bosättningslandet kan du kolla det hos FPA:s center för internationella ärenden.

Personer bosatta i andra länder

Sök finländsk arbetspension direkt från Finland. Kontakta Pensionsskyddscentralen eller din egen arbetspensionsanstalt.

Utbetalning av pension till utlandet

Pensionen kan betalas in på ett finländskt eller ett utländskt bankkonto. Din nationalitet har ingen betydelse.

En förskottsinnehållning verkställs på pensioner som betalas till utlandet. Förskottsinnehållningens belopp påverkas bland annat av nationalitet och skatteavtal.

Meddela ditt utländska bankkontonummer på webben eller skriftligt

Vi behöver den utländska bankens internationella IBAN-kontonummer och BIC-kod om du vill att pensionen ska betalas på ett konto i utlandet. Du kan meddela uppgifterna i tjänsten Dina pensionsuppgifter eller skriftligt.

Ändring av bankkonto på vilket pensionen betalas

Anmälan om bosättning för pensionstagare som bor utomlands

Om du är permanent bosatt i utlandet ska du en gång per år anmäla dina adressuppgifter till Keva. Anmälan ska göras även om adressen inte har ändrats under året.

Enklast meddelar du dina adressuppgifter i tjänsten Dina pensionsuppgifter:

  • Logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter.
  • Gå till sidan Anmälan om bosättning.
  • På sidan kan du antingen skicka meddelande om eventuell ny adress eller bekräfta dina gamla adressuppgifter.

Vi skickar anmälan om bosättning till alla som är bosatta utomlands i flera omgångar under året. Anmälan kan göras elektroniskt redan innan Kevas brev har kommit och i det fallet skickar vi inte något brev.

Om du inte har tillgång tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du också meddela dina adressuppgifter genom att returnera blankettdelen av anmälan om bosättning undertecknad till Keva.

Om vi inte får din anmälan inom utsatt tid kan utbetalningen av pensionen avbrytas tills anmälan har inkommit.