Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan minskar och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

På den här sidan hittar du:

''Yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering ''Dina pensionsuppgifter Dina pensionsuppgifter ''Inverkan på utkomsten Inverkan på utkomsten

Jämför alternativen i tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten kan du använda pensionskalkylatorerna men också bl.a. kolla ditt pensionsutdrag, söka pension och beställa ett sms-meddelande om att du har fått nya dokument till tjänsten.

Vilken inverkan har nedsatt arbetsförmåga på utkomsten?

Tidig pensionering leder till att ditt pensionsskydd blir permanent lägre. Till och med partiellt arbete är ett bättre alternativ med tanke på ålderspensionen och utkomsten än att gå i invalidpension.

TEST: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt

Med det här testet kan du snabbt kartlägga dina alternativ vid nedsatt arbetsförmåga. Du får ett förslag på hur gå vidare.