Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan minskar och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

På den här sidan hittar du:

''Yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering ''Min pension Min pension ''Inverkan på utkomsten Inverkan på utkomsten

Tjänsten Min pension

Kolla ditt pensionsutdrag, beräkna ditt pensionsbelopp med pensionskalkylatorerna, sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering, titta på betalningsuppgifter och beställ aviseringar om beslut och dokument.

Vilken inverkan har nedsatt arbetsförmåga på utkomsten?

Tidig pensionering leder till att ditt pensionsskydd blir permanent lägre. Till och med partiellt arbete är ett bättre alternativ med tanke på ålderspensionen och utkomsten än att gå i invalidpension.

Egen arbetshälsa

Det är viktigt att du värnar om din arbetshälsa. En bra arbetsförmåga säkerställer en lång yrkeskarriär och en bättre pension.

TEST: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt

Med det här testet kan du snabbt kartlägga dina alternativ vid nedsatt arbetsförmåga. Du får ett förslag på hur gå vidare.

Yrkesinriktad rehabilitering – på lätt svenska

En långvarig sjukdom eller ett handikapp kan leda till att du inte klarar av ditt nuvarande arbete. Då gäller det att hitta ett arbete som bättre passar din hälsa. Du kan få hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.