Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan minskar och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

På den här sidan hittar du:

''Yrkesinriktad rehabilitering På den här sidan hittar du: Yrkesinriktad rehabilitering ''Dina pensionsuppgifter På den här sidan hittar du: Dina pensionsuppgifter ''Inverkan på utkomsten På den här sidan hittar du: Inverkan på utkomsten

Jämför alternativen i tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten kan du använda pensionskalkylatorerna men också bl.a. kolla ditt pensionsutdrag, söka pension och beställa ett sms-meddelande om att du har fått nya dokument till tjänsten.