Teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva

Aktiebolag, andelslag, stiftelser eller föreningar kan teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva om de är medlemssamfund i Keva. Andelslag har haft möjlighet att ansluta sig som medlemssamfund sedan 1.1.2020.

Organisationen kan ansöka om att bli medlemssamfund i Keva om den uppfyller följande villkor:

 • Aktiebolag kan ansluta sig som medlemssamfund i Keva om det ägs helt av kommuner eller samkommuner.
 • Också ett sådant aktiebolag kan ansluta sig som ägs helt av aktiebolag som är försäkrade hos Keva och vars samtliga aktier ägs av föreningar, stiftelser, andelslag, kommuner eller samkommuner som har anslutit sig som medlemssamfund i Keva.
 • Andelslag vars medlemmar är uteslutande kommuner, samkommuner eller ovannämnda medlemssamfund.
 • Ett aktiebolag, andelslag eller en stiftelse som en eller flera kommuner eller samkommuner har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa, kan ansluta sig som medlemssamfund i Keva.
 • Begränsningarna avseende sektor tillämpas inte på anslutning som medlemssamfund i fråga om ett nytt aktiebolag, ett nytt andelslag eller en ny stiftelse som en eller flera kommuner eller samkommuner har bestämmande inflytande i och när över hälften av dess personal övergår i aktiebolagets tjänst direkt från ett medlemssamfund i Keva.
 • En förening kan teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva om föreningens medlemmar endast består av kommuner, samkommuner eller av dem bildade föreningar.
 • Städer, kommuner och samkommuner tecknar arbetspensionsförsäkring för sin personal hos Keva med stöd av lag. Efter det konstituerande mötet ska Keva meddelas om bildandet.

Anslutning som medlemssamfund

Ansökan om att bli medlemssamfund i Keva görs via följande länk:

Blankett: Ansök om medlemskap

Kolla att följande bilagor finns med i ansökan:

 • En utredning om aktieägare och bestämmande inflytande.
 • En utredning om andelslagets medlemmar och bestämmande inflytande.
 • En stiftelseurkund om det är fråga om ett aktiebolag som ska bildas.
 • Ett utdrag ur styrelseprotokoll från det möte där beslut om att bli medlemssamfund i Keva fattades.
 • En utredning om medlemmar när sökanden är en förening och utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om att bli medlemssamfund i Keva.
 • En utredning om en kommuns eller samkommuns bestämmande inflytande i stiftelsen när sökanden är en stiftelse och utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om att bli medlemssamfund i Keva.

Ytterligare information: Rådgivningstjänst för arbetsgivarkunder