Nyckeluppgifter

I tjänsten Nyckeluppgifter får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på.

I tjänsten Nyckeluppgifter finns också en arbetshälsoenkät som fungerar som stöd vid bedömningen och utvecklingen av ledningen av arbetshälsan och arbetsförmågan och personalens arbetshälsa. I tjänsten Nyckeluppgifter kan man också genomföra en enkätbedömning av aktivt stöd för olika målgrupper. Genom enkäten får du respons på verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation och idéer för att utveckla det.

Ta del av arbetshälsoenkäten och enkätbedömningen av aktivt stöd: Utvärdera och utveckla arbetshälsan.

I tjänsten Nyckeluppgifter finns också arbetsgivarspecifika statistiker om pensioner, beslut och rehabilitering samt pensioneringsprognoser.