Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn och inom kyrkan som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Vi stöder innovativa och genomslagskraftiga projekt som stärker strategisk arbetsmiljöledning och arbetshälsa och främjar resultatinriktning och förnyelse på arbetsplatserna. Det centrala målet för utvecklingsverksamheten är att minska risken för arbetsoförmåga.

Kevas arbetslivsutvecklingspengar stöder organisationerna i deras arbete med att förankra handlingsmodellerna för och resultatet av utvecklingsverksamheten i den egna organisationens verksamhet och praxis samt att förmedla resultaten för att utnyttjas av andra organisationer.

Vi stöder också nätverkande i projekten och spridning av bästa praxis i arbetslivet.

Arbetslivsutvecklingspengar 2023

Ytterligare information om ansökan om arbetslivsutvecklingspengar 2023 publiceras på den här sidan i januari 2023.

Arbetslivsutvecklingspengar 2022

År 2022 finansierar vi projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs i kommuner, samkommuner, samkommuner för social- och hälsovård, kommunala aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan.

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2022 har gått ut den 3 juni kl. 16.

Kevas meddelande (på finska): Keva beviljade 600 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 22 projekt inom kommunsektorn och kyrkan

Anvisningar för ansökan 2022, grunderna för beviljande och finansieringsvillkoren finns nedan:

Arbetslivsutvecklingspengar 2022.pdf (185 kb) Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar.pdf (3180 kb)