Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn och inom kyrkan som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Vi stöder innovativa och genomslagskraftiga projekt som stärker strategisk arbetsmiljöledning och arbetshälsa och främjar resultatinriktning och förnyelse på arbetsplatserna. Det centrala målet för utvecklingsverksamheten är att minska risken för arbetsoförmåga.

Kevas arbetslivsutvecklingspengar stöder organisationerna i deras arbete med att förankra handlingsmodellerna för och resultatet av utvecklingsverksamheten i den egna organisationens verksamhet och praxis samt att förmedla resultaten för att utnyttjas av andra organisationer.

Vi stöder också nätverkande i projekten och spridning av bästa praxis i arbetslivet.

Arbetslivsutvecklingspengar 2021

År 2021 finansierar vi projekt för utveckling av arbetslivet i kommuner, samkommuner, samkommuner för social- och hälsovård, kommunala aktiebolag och kommunkoncerner samt kyrkan. 

Ansökningstiden har gått ut 28.5.2021 kl. 16. Vi har meddelat finansieringsbesluten på 18 augusti 2021.

Kevas meddelande: Keva beviljade 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 21 projekt i kommunsektorn och kyrkan

Anvisningar för ansökan 2021, grunderna för beviljande och finansieringsvillkoren finns nedan:

Arbetslivsutvecklingspengar 2021.pdf (150 kb) Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar.pdf (3180 kb)

Arbetslivsutvecklingspengar 2020

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2020 har gått ut. Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering: Keva beviljade 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 17 projekt inom kommunsektorn och kyrkan

Projekt som beviljats arbetslivsutvecklingspengar 2020

Samkommunen för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Potilashoidon tuki- ja huoltopalvelut (25 000 euro)
POVERA -hanke, tyhyä yhdessä

S:t Karins stad (30 000 euro)
Mieli työssä – työ mielessä

Kyrkans centralfond, Kyrkans servicecentral (30 000 euro)
Kohti työyhteisön itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta Kirkon palvelukeskuksessa

Kontiolax kommun (10 000 euro)
Henkilöstö rohkeana ratkaisijana hyvinvoinnin haasteissa

Lempäälä kommun, Ruokapalvelut (20 000 euro)
Ammattikeittiöakatemia tehokkuutta, työkykyä ja osaamista turvaamassa

Muhos kommun (15 000 euro)
Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla parempaa vaikuttavuutta ihmisten johtamistaitojen kehittämiseen

Uleåborg stad (35 000 euro)
Hyvinvointipalvelut: Itseohjautuvuudesta tehokkuutta Oulun kaupungin kotihoidossa ja suun terveydenhuollossa

Pertunmaa kommun (10 000 euro)
Elävällä strategiatyöllä tuloksellinen palvelutuotanto ja kauaskantoinen työhyvinvointi Pertunmaan kunnassa

Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitetssjukhus, Teho-osasto/Toimialue 7 (30 000 euro)
Teholle virtaa - työidentiteettien vahvistamisella parempaa vuorovaikutuskulttuuria ja resilienssiä

SASKy koulutuskuntayhtymä (20 000 euro)
Yhdessä

Siilinjärvi kommun (gemensamt projekt med Varkaus stad) (25 000 euro)
Tiedolla tulokselliseen työterveysyhteistyöhön

Sotkamo kommun (25 000 euro)
Arki-innovatiivisuudella ohjautuvuutta Sotkamoon

Åbo stad (50 000 euro)
Asiakaslähtöisen kehittämisen verkosto julkisorganisaation kulttuurisen muutoksen tukijana

Vaalijalan kuntayhtymä (30 000 euro)
Hurraa, nyt luodaan työurraa!

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (65 000 euro)
Monikulttuurisuus valmiuksien kehittäminen ja erityisryhmien integroiminen Vanttiin perehdytyksellä

Ylivieska stad (gemensamt projekt med kommunerna Haapavesi, Nivala och Kärsämäki) (45 000 euro)
Yksin on vaikea kehittää; yhdessä saamme enemmän aikaan

Ylöjärvi stad (35 000 euro)
ESKO Esimieskoulutusohjelma - arvostavalla vuorovaikutuksella tuloksellista esimiestyötä

Arbetslivstvecklingspengar 2020 teman och bedömning

Arbetslivsutvecklingspengar 2020 teman och bedömning.pdf (143 kb)

Läs mer om ägande- och immaterialrättigheter i finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar: Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar 2020.pdf (3180 kb)