Kolla ditt pensionsutdrag

Du kan kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Vi skickar inte pensionsutdraget på papper.

Kolla alltid ditt pensionsutdrag innan du söker pension. Ditt pensionsbelopp beräknas på basis av uppgifterna i pensionsutdraget.

Om du upptäcker fel eller brister i utdraget, meddela dem i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Vilka uppgifter omfattar pensionsutdraget?

I pensionsutdraget ser du dina anställningar i den offentliga och privata sektorn samt de pensionsgrundande förmånerna. Din kommande pension fastställs utifrån uppgifterna i utdraget.    

Så läser du pensionsutdraget.pdf (314 kb)

Hur oavlönade tider registreras och syns i pensionsutdraget

Uppgifterna om pensionsgrundande förmåner, studier och barnavård syns i pensionsutdraget i allmänhet med ett längre dröjsmål än löneuppgifterna. Oavlönade förmåner syns i allmänhet först på våren följande år.

I fråga om FPA:s förmåner är den inkomst som syns i utdraget en kalkylerad årsinkomst, och i fråga om förmåner som arbetslöshetskassor beviljat månadsinkomst. Inkomsterna kan därför inte jämföras sinsemellan.

Keva registrerar inte själv pensionen för oavlönade perioder, studier och barnavårdsperioder, utan i regel meddelar den som beviljar förmånen uppgifterna till Pensionsskyddscentralen.

Läroanstalternas examensuppgifter går via FPA som registrerar dem först följande år. Uppgifterna om en utländsk examen ska man själv meddela till FPA.

Läs mer om