Utbildning

Keva kan stöda dig genom kompletteringsbildning eller omskolning, om du inte lyckas hitta ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd vare sig genom arrangemang på din egen arbetsplats eller på basis av tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Utbildningen kan vara flerforms- eller heltidsutbildning, läroavtalsutbildning eller ibland kurser och kompletteringsutbildning. Grundläggande studier och grundutbildning stöds dock inte genom yrkesinriktad rehabilitering. Den nya utbildningen och branschen måste lämpa sig för ditt hälsotillstånd.

Studier med stöd från Keva.pdf (57 kb) Anvisningar till studerande.pdf (130 kb)

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning är ett bra sätt att skaffa ett nytt yrke. Keva kan också stöda läroavtalsutbildning genom yrkesinriktad rehabilitering.