Arbetslivstjänster till din tjänst

Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

På den här sidan hittar du:

''Utbildningar Utbildningar ''Led arbetshälsan Led arbetshälsan ''Webbtjänsten Webbtjänsten
''Nyckeluppgifter Nyckeluppgifter ''Arbetslivsutvecklingspengar Arbetslivsutvecklingspengar

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får kommunarbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetslivsutvecklingspengar

Keva stöder sina kunder i att utveckla strategisk arbetsmiljöledning bl.a. genom att erbjuda finansiering för projekt för att utveckla arbetslivet.

Yrkesinriktad rehabilitering

Den yrkesinriktade rehabiliteringen hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.