Till pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsutbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskort.

På den här sidan hittar du:

''Min pension Min pension ''Pensionsutbetalningsdagar Pensionsutbetalningsdagar ''Checklista för ny pensionär Checklista för ny pensionär
''Arbetspensionskortet Arbetspensionskortet ''Pension och utlandet Pension och utlandet

Min pension

Du ser betalningsuppgifter om din pension, såsom pensionens brutto- och nettobelopp, skatteprocenten och kontonumret. Höj din skatteprocent, ändra kontonummer eller beställ ett intyg om pensionens belopp.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn och välfärdsområden

Mån. 3 juni

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Mån. 3 juni

Staten

Mån. 20 maj

Mot ett nytt livsskede

Det är bra att förbereda sig på ålderspensioneringen i god tid eftersom den är en stor förändring som också påverkar din ekonomi. Det lönar sig att följa upp hur pensionen intjänas redan före pensionsåldern och räkna ut den framtida pensionens belopp med pensionskalkylatorer.

Checklista för ny pensionär

Checklista för ny pensionär

Ska du gå i pension? Kolla vår checklista för ny pensionär: i den finns samlad information om vad du bör ta reda på och planera före pensioneringen.

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.