Till pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

På den här sidan hittar du:

''Vad vill du veta mer om? På den här sidan hittar du: Vad vill du veta mer om? ''Till deltidspensionärer På den här sidan hittar du: Till deltidspensionärer ''Pension och utlandet På den här sidan hittar du: Pension och utlandet
''Dina pensionsuppgifter På den här sidan hittar du: Dina pensionsuppgifter ''Populära ämnen På den här sidan hittar du: Populära ämnen ''Arbetspensionskortet På den här sidan hittar du: Arbetspensionskortet

Vad vill du veta mer om?

Dina pensionsuppgifter

Du kan ändra kontonumret för din pensionsbetalning och beställa ett intyg över ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig.