Till pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

På den här sidan hittar du:

''Dina pensionsuppgifter Dina pensionsuppgifter ''Pension och utlandet Pension och utlandet ''Pensionsbetalningsdagar Pensionsbetalningsdagar
''Arbetspensionskortet Arbetspensionskortet ''Checklista för ny pensionär Checklista för ny pensionär

Dina pensionsuppgifter

Du kan ändra kontonumret för din pensionsbetalning och beställa ett intyg över ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig.

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn

Tors 3. juni

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Tis 1. juni

Staten

Tors 20. maj
Checklista för ny pensionär

Checklista för ny pensionär

Ska du gå i pension? Kolla vår checklista för ny pensionär: i den finns samlad information om vad du bör ta reda på och planera före pensioneringen.