Till pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

På den här sidan hittar du:

''Pensionsutbetalningsdagar På den här sidan hittar du: Pensionsutbetalningsdagar ''Till deltidspensionärer På den här sidan hittar du: Till deltidspensionärer ''Pension och utlandet På den här sidan hittar du: Pension och utlandet
''Dina pensionsuppgifter På den här sidan hittar du: Dina pensionsuppgifter ''Arbetspensionskortet På den här sidan hittar du: Arbetspensionskortet ''Checklista för ny pensionär På den här sidan hittar du: Checklista för ny pensionär

Dina pensionsuppgifter

Du kan ändra kontonumret för din pensionsbetalning och beställa ett intyg över ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig.