Till pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

På den här sidan hittar du:

''Dina pensionsuppgifter Dina pensionsuppgifter ''Pensionsbetalningsdagar Pensionsbetalningsdagar ''Checklista för ny pensionär Checklista för ny pensionär
''Arbetspensionskortet Arbetspensionskortet ''Pension och utlandet Pension och utlandet

Dina pensionsuppgifter

Du kan ändra kontonumret för utbetalningen av din pension och beställa ett intyg över ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn

Fre 1. oktober

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Fre 1. oktober

Staten

Ons 20. oktober
Checklista för ny pensionär

Checklista för ny pensionär

Ska du gå i pension? Kolla vår checklista för ny pensionär: i den finns samlad information om vad du bör ta reda på och planera före pensioneringen.

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.