Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

Logga in i tjänsten via länken Logga in högst upp på sidan. Vi informerar där också om eventuella serviceavbrott och störningar. 

I webbtjänsten för arbetsgivare ingår följande:

  • nyckeluppgifter (för kommunala och kyrkans arbetsgivare), där får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Mer information om Nyckeluppgifter

  • pensionsavgifter med information om pensionsförsäkringsavgifterna i enlighet med betalningsstrukturen som följer de olika pensionslagarna.
     
  • anställningsregistret, där du kan kolla eller lägga till, redigera och korrigera uppgifter om personalens anställningar och inkomster 1.1.2005 – 31.12.2018.

  • statistiker med pensionsstatistik och -prognoser per arbetsgivare.

  • ansökan av arbetslivsutvecklingspengar (för kommunala och kyrkans arbetsgivare)

  • meddelanden och nyheter

  • dina kontaktuppgifter i Kevas kundregister, som du kan uppdatera

  • uppgifter om arbetsgivaren i Kevas kundregister, som du kan kolla eller uppdatera

  • meddelanden - du kan skicka och ta emot meddelanden inklusive bilagor via en skyddad förbindelse.

Bekanta dig med webbtjänsten för arbetsgivare här (anvisning pdf).