Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Du har tillgång till webbtjänsten vardagar kl. 8.00 - 19.00. Vi informerar om avbrott och störningar på vår webbplats

 

I webbtjänsten för arbetsgivare ingår följande:

 • Ny tjänst Nyckeluppgifter (för kommunarbetsgivarna), där får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Mer information om Nyckeluppgifter
 • anställningsregistret, där du kan kolla eller lägga till, redigera och korrigera uppgifter om personalens anställningar och inkomster.
 • pensionsavgifter med information om pensionsförsäkringsavgifterna i enlighet med betalningsstrukturen som följer de olika pensionslagarna. I tjänsten finns också anställningsregistrets kontrollistor över inkomster.
 • statistiker med pensionsstatistik och -prognoser per arbetsgivare.
 • meddelanden och nyheter
 • dina kontaktuppgifter i Kevas kundregister, som du kan uppdatera
 • uppgifter om arbetsgivaren i Kevas kundregister, som du kan kolla eller uppdatera

Hur loggar jag in i webbtjänsten för arbetsgivare?

Du loggar in i webbtjänsten för arbetsgivare med en personlig Katso-kod. Du får Katso-koden och användarauktorisering till webbtjänsten av Katso-huvudanvändaren på din arbetsplats.

Katso-huvudanvändarens manual

Sekretessförbindelse för nättjänster

När du för första gången loggar in ska du registrera dig.
Läs anvisningen på sidan

Det är viktigt att dina användarauktoriseringar till webbtjänsten för arbetsgivare är à jour. Tänk därför på att informera arbetsplatsens Katso-huvudanvändare om du byter arbetsuppgifter eller arbetsplats.

 Webbtjänsten för arbetsgivare används av

 • högsta ledningen, ekonomi- och personalledningen
 • HR- och arbetarskyddsansvariga
 • löneräknare och ansvariga för anmälningstrafiken till anställningsregistret
 • bokförare och personer som sköter betalningstrafiken
 • pensionsombudsmännen.

Olika användargrupper i webbtjänsten för arbetsgivare