Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare kan du bland annat följa frågor kring pensionsavgifter och använda tjänsten Nyckeluppgifter i vilken du också kan göra arbetshälsoenkäter och granska arbetsgivarspecifika statistiker.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.