Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

Logga in i tjänsten via länken Logga in högst upp på sidan. Vi informerar där också om eventuella serviceavbrott och störningar. Inloggningen i Kevas webbtjänst för arbetsgivare sker med Katso-kod.

I webbtjänsten för arbetsgivare ingår följande:

  • nyckeluppgifter (för kommun och kyrkans arbetsgivare), där får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Mer information om Nyckeluppgifter
  • pensionsavgifter med information om pensionsförsäkringsavgifterna i enlighet med betalningsstrukturen som följer de olika pensionslagarna. 
  • anställningsregistret, där du kan kolla eller lägga till, redigera och korrigera uppgifter om personalens anställningar och inkomster 1.1.2005 – 31.12.2018.
  • statistiker med pensionsstatistik och -prognoser per arbetsgivare.
  • meddelanden och nyheter
  • dina kontaktuppgifter i Kevas kundregister, som du kan uppdatera
  • uppgifter om arbetsgivaren i Kevas kundregister, som du kan kolla eller uppdatera
  • meddelanden - du kan skicka och ta emot meddelanden inklusive bilagor via en skyddad förbindelse.

Bekanta dig med webbtjänsten för arbetsgivare här (anvisning pdf).

Suomi.fi fullmakter

Suomi.fi fullmakter

Suomi.fi fullmakter till Kevas arbetsgivarens webbtjänst