Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

Logga in i tjänsten via länken Logga in högst upp på sidan. Vi informerar där också om eventuella serviceavbrott och störningar. Inloggningen i Kevas webbtjänst för arbetsgivare sker med Katso-kod.

I webbtjänsten för arbetsgivare ingår följande:

 • nyckeluppgifter (för kommun och kyrkans arbetsgivare), där får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Mer information om Nyckeluppgifter
 • pensionsavgifter med information om pensionsförsäkringsavgifterna i enlighet med betalningsstrukturen som följer de olika pensionslagarna. 
 • anställningsregistret, där du kan kolla eller lägga till, redigera och korrigera uppgifter om personalens anställningar och inkomster 1.1.2005 – 31.12.2018.
 • statistiker med pensionsstatistik och -prognoser per arbetsgivare.
 • meddelanden och nyheter
 • dina kontaktuppgifter i Kevas kundregister, som du kan uppdatera
 • uppgifter om arbetsgivaren i Kevas kundregister, som du kan kolla eller uppdatera
 • meddelanden - du kan skicka och ta emot meddelanden inklusive bilagor via en skyddad förbindelse.

Bekanta dig med webbtjänsten för arbetsgivare här (anvisning pdf).

Identifieringen i Kevas webbtjänst för arbetsgivare från 16.12.2019

Inloggningen i Kevas webbtjänst för arbetsgivare har ändrat. I stället för Katso-kod används Suomi.fi-identifikation vid inloggningen. Vid inloggning krävs en personlig stark identifierare, såsom bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort.

Vad är skillnaden mellan bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort?

 • Bankkoder får du tillgång till efter att ha ingått avtal med banken. Bankkoderna måste vara personliga om du vill logga in i en elektronisk ärendetjänst med dem.
 • Mobilcertifikat är en elektronisk identitet ansluten till mobiltelefonens SIM-kort. Läs mer på webbplatsen Mobil ID.
 • Certifikatkort kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort med ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen medan Befolkningsregistercentralen beviljar organisationskort. Läs mer om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens webbplats: För organisationer och samfund.

Tidtabell för införandet av Suomi.fi-fullmakter

Kevas arbetsgivarkunder vars representantuppgifter finns i handelsregistret, t.ex. aktiebolag, kan införa Suomi.fi-fullmakter.

Så länge som användaren av en elektronisk ärendetjänst inte har möjlighet att övergå från Katso-befogenheter till Suomi.fi-fullmakter, fortsätter användarna att administrera Katso-befogenheter och -behörigheter i Katso-tjänsten. Katso-behörigheterna kommer att användas fram till sommaren av följande organisationer (person med firmateckningsrätt är inte införd i handelsregistret):

 • Städer och kommuner
 • Samkommuner
 • Stiftelser
 • Föreningar med FO-nummer
 • Församlingar
 • Statens organisationer

Om ett aktiebolag måste ge eller ta emot en ny Katso-användarauktorisering från dessa arbetsgivare eller tvärtom, beviljas användarauktoriseringen i Katso-tjänsten, där också andra administrativa åtgärder vidtas. Inloggningen i Katso-tjänsten sker fortfarande med Katso-koder.

Katso-identifiering och -befogenheter kan användas i inkomstregistret och skatteförvaltningens övriga tjänster ännu år 2020.

Suomi.fi fullmakter

Suomi.fi fullmakter

Suomi.fi fullmakter till Kevas arbetsgivarens webbtjänst