Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du har tillgång till anställningsregistret vardagar kl. 8.00–19.45.

Logga in i tjänsten via länken Logga in högst upp på sidan. Vi informerar där också om eventuella serviceavbrott och störningar.

Inloggningen i Kevas webbtjänst för arbetsgivare sker med Katso-kod.

Katso-identifieringen tas ur bruk före utgången av 2019 och ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation eller stark autentisering. Ändringen gäller också Kevas arbetsgivarkunder: från ingången av 2020 går det inte längre att använda Katso-koder för identifiering i Kevas webbtjänst för arbetsgivare.

I stället för Katso-koder börjar man använda stark autentisering, dvs. i praktiken bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. Alla användare av webbtjänsten för arbetsgivare ska från ingången av 2020 identifiera sig med stark autentisering även om Katso-behörigheterna fortfarande är i bruk. I samband med identifiering i Kevas webbtjänst för arbetsgivare kontrollerar systemet om den person som vill logga in har Katso-behörigheter eller Suomi.fi-fullmakter.

I webbtjänsten för arbetsgivare ingår följande:

 • nyckeluppgifter (för kommun och kyrkans arbetsgivare), där får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Mer information om Nyckeluppgifter
 • pensionsavgifter med information om pensionsförsäkringsavgifterna i enlighet med betalningsstrukturen som följer de olika pensionslagarna. 
 • anställningsregistret, där du kan kolla eller lägga till, redigera och korrigera uppgifter om personalens anställningar och inkomster 1.1.2005 – 31.12.2018.
 • statistiker med pensionsstatistik och -prognoser per arbetsgivare.
 • meddelanden och nyheter
 • dina kontaktuppgifter i Kevas kundregister, som du kan uppdatera
 • uppgifter om arbetsgivaren i Kevas kundregister, som du kan kolla eller uppdatera
 • meddelanden - du kan skicka och ta emot meddelanden inklusive bilagor via en skyddad förbindelse.

Bekanta dig med webbtjänsten för arbetsgivare här (anvisning pdf).

Hur loggar jag in i webbtjänsten för arbetsgivare?

Du loggar in i webbtjänsten för arbetsgivare med en personlig Katso-kod.

Katso-identifiering ersätts med Suomi.fi-identifikation före utgången av 2019

Du får Katso-koden och användarauktorisering till webbtjänsten av Katso-huvudanvändaren på din arbetsplats.

Katso-huvudanvändarens manual

Sekretessförbindelse för nättjänster

När du för första gången loggar in ska du registrera dig.
Läs anvisningen på sidan

Det är viktigt att dina användarauktoriseringar till webbtjänsten för arbetsgivare är à jour. Tänk därför på att informera arbetsplatsens Katso-huvudanvändare om du byter arbetsuppgifter eller arbetsplats.

 Webbtjänsten för arbetsgivare används av

 • högsta ledningen, ekonomi- och personalledningen
 • HR- och arbetarskyddsansvariga
 • löneräknare och ansvariga för anmälningstrafiken till anställningsregistret
 • bokförare och personer som sköter betalningstrafiken
 • pensionsombudsmännen.

Olika användargrupper i webbtjänsten för arbetsgivare