Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om olika pensionsalternativ, arbetspensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

På den här sidan hittar du:

''Har du redan gått i pension? Har du redan gått i pension? ''Ansökan om pension Ansökan om pension ''Dina pensionsuppgifter Dina pensionsuppgifter
''Alla pensionsalternativ Alla pensionsalternativ ''Pension och utlandet Pension och utlandet ''Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter

Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter sköter du ärenden kring din pension och dina anställningar behändigt på webben – du kan söka pension och kolla och komplettera ditt pensionsutdrag. Via tjänsten kan du också kontakta oss om du har frågor om din pension och om pensionsberäkningar.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn

Tis 3. augusti

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Mån 2. augusti

Staten

Fre 20. augusti

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.

Pensionsskydd för arbetslösa

Du kan under din yrkeskarriär råka ut för olika slags ändringssituationer som kan inverka på ditt pensionsskydd. Exempel på sådana situationer är arbetslöshet.