Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om olika pensionsalternativ, arbetspensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

På den här sidan hittar du:

''Vad vill du veta mer om? Vad vill du veta mer om? ''Har du redan gått i pension? Har du redan gått i pension? ''Ansökan om pension Ansökan om pension
''Dina pensionsuppgifter Dina pensionsuppgifter ''Alla pensionsalternativ Alla pensionsalternativ ''Pension och utlandet Pension och utlandet

Vad vill du veta mer om?

Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter sköter du ärenden kring din pension och dina anställningar behändigt på webben – du kan söka pension och kolla och komplettera ditt pensionsutdrag. Via tjänsten kan du också kontakta oss om du har frågor om din pension och om pensionsberäkningar.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.

Pensionsskydd för arbetslösa

Du kan under din yrkeskarriär råka ut för olika slags ändringssituationer som kan inverka på ditt pensionsskydd. Exempel på sådana situationer är arbetslöshet.

Pensionsreformen 2017

Vad förändrades i pensionsreformen? Vad är som förr och vad är nytt? Läs om de centrala ändringarna i åldersgränserna för pension och pensionstillväxten.