Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om olika pensionsalternativ, arbetspensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

På den här sidan hittar du:

''Har du redan gått i pension? Har du redan gått i pension? ''Ansökan om pension Ansökan om pension ''Min pension Min pension
''Alla pensionsalternativ Alla pensionsalternativ ''Pension och utlandet Pension och utlandet ''Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter

Min pension

I tjänsten Min pension sköter du ärenden kring din pension och dina anställningar behändigt på webben – du kan söka pension och kolla och komplettera ditt pensionsutdrag. Via tjänsten kan du också kontakta oss om du har frågor om din pension och om pensionsberäkningar.

Mot ett nytt livsskede

Det är bra att förbereda sig på ålderspensioneringen i god tid eftersom den är en stor förändring som också påverkar din ekonomi. Det lönar sig att följa upp hur pensionen intjänas redan före pensionsåldern och räkna ut den framtida pensionens belopp med pensionskalkylatorer.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn och välfärdsområden

Fre. 3 februari

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Ons. 1 februari

Staten

Mån. 20 februari

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.