Personalens pensionsskydd

Vad händer med personalens pensionsskydd i förändringssituationer?

I samband med en omorganisering av tjänster lönar det sig att i ett så tidigt skede som möjligt utreda hur förändringen påverkar personalens pensionsskydd.

Kommunalt anställda har delvis fortfarande bättre pensionsförmåner än privatanställda.

I vissa fall ska arbetsgivaren ersätta förmåner av samma nivå som den lagstadgade tilläggspensionen för den offentliga sektorn med en privat tilläggspensionsförsäkring. Det gäller bland annat sådana situationer enligt kommunallagen där tjänster på marknaden ska bolagiseras (konkurrensneutralitet).

Om du behöver närmare information om förändringar som påverkar personalens pensionsskydd kan du kontakta:

Aktiebolag, stiftelse eller förening

När ett aktiebolag, en stiftelse eller en förening tecknar en arbetspensionsförsäkring hos Keva sker det inga förändringar i personalens pensionsskydd.

Övergången ska ske utan en enda dags avbrott för att säkerställa att de anställdas eventuella tilläggspensionsandel bevaras.

Om aktiebolaget, stiftelsen eller föreningen försäkrar sina anställda hos ett privat pensionsförsäkringsbolag förfaller i regel en tilläggsförmån som eventuellt hört till pensionsskyddet (lägre ålder för ålderspension och större pensionstillväxt) för de anställda som övergått till den nya arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan kompensera tilläggspensionerna genom att betala dem från sina egna medel, teckna en gruppensionsförsäkring hos ett privat livförsäkringsbolag eller, enklast, försäkra personalen hos Keva.

För ordnandet av en frivillig gruppensionsförsäkring behöver livförsäkringsbolaget få de uppgifter av Keva som ska användas som grund för uträkningen. Arbetsgivaren kan också själv beställa tilläggspensionskalkyler från Keva med fullmakter av de anställda.

Kevas medlemssamfund kan överlåta utbetalningen av tilläggspensioner som ska betalas från arbetsgivarens egna medel på Kevas pensionsbetalningstjänst.