Personalens pensionsskydd

Våra privatkunder är mycket nöjda med vår tydliga och smidiga service och litar på Keva.

Pensionerna handläggs på Keva snabbare än i arbetspensionsbranschen i genomsnitt. År 2021 förkortades i synnerhet handläggningstiderna för invalid- och ålderspensioner på Keva.

Ansökan om pension och pensionsärendena kan skötas enkelt och behändigt på webben. Vi utvecklar våra datasystem och e-tjänster kontinuerligt i samarbete med våra kunder. Vi samlar in respons av kunderna och tar fram tjänster som svarar på kundernas behov.

Vi månar om kundernas dataskydd.

Läs mer om pensioner och våra tjänster till privatkunder.

Personalens pensionsskydd vid organisationsförändringar

När tjänsterna ordnas på nytt är det bra att i ett så tidigt skede som möjligt ta reda på inverkan av ändringen på personalens pensionsskydd.

En del av de kommunalt anställda har fortfarande bättre pensionsförmåner än arbetstagarna i den privata sektorn.

I vissa situationer måste arbetsgivaren ersätta förmånerna på nivån för lagstadgad tilläggspension i den offentliga sektorn med en privat tilläggspensionsförsäkring. Det är bland annat fråga om sådana situationer enligt kommunallagen i vilka tjänster på marknaden ska bolagiseras (konkurrensneutralitet).

För ytterligare information om ändringar med inverkan på personalens pensionsskydd, kontakta

Aktiebolag, stiftelse eller förening

När ett aktiebolag, en stiftelse eller en förening arbetspensionsförsäkras hos Keva sker det inga ändringar i personalens pensionsskydd. Du behöver inte separat fundera på tilläggspensionerna om personalen även framöver är försäkrad hos Keva – våra omfattande tilläggspensionsförmåner är automatiskt i kraft om du fortsätter som kund hos oss.

Överföringen måste då ske utan en enda dags avbrott för att arbetstagarnas eventuella tilläggspensionsandel ska kvarstå.

Om ett aktiebolag, en stiftelse eller en förening försäkrar sin personal hos ett privat pensionsförsäkringsbolag upphör i regel de tilläggsförmåner (lägre pensionsålder och större pensionsintjäning) som eventuellt hört till pensionsskyddet för de arbetstagare som överförts till en ny arbetsgivare att gälla.

Arbetsgivaren sköter tilläggspensionerna antingen genom att betala dem ur egna medel, teckna gruppensionsförsäkring hos ett privat livförsäkringsbolag eller enklast genom att försäkra personalen hos Keva.

För att sköta den frivilliga gruppensionsförsäkringen behöver livförsäkringsbolaget grunduppgifterna för beräkningen av Keva. Arbetsgivaren kan också själv beställa kalkyler över tilläggspensionerna från Keva med fullmakter av arbetstagarna.

Kevas medlemssamfund kan anlita Kevas pensionsbetalningstjänst för att sköta utbetalningen av tilläggspensioner ur arbetsgivarens egna medel.

Arbetspensionsförsäkring hos Keva lönar sig! Läs mer och teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva.