Henkilöstön eläketurva

Mitä muutostilanteissa tapahtuu henkilöstön eläketurvalle?

Kun palveluja järjestetään uudelleen, on hyvä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selvittää muutoksen vaikutukset henkilöstön eläketurvaan.

Osalla kuntatyöntekijöistä on edelleen paremmat eläke-edut kuin yksityisalojen työntekijöillä.

Tietyissä tilanteissa työnantajan tulee korvata julkisen sektorin lakisääteisen lisäeläkkeen tasoiset etuudet yksityisellä lisäeläkevakuutuksella. Näitä ovat mm. kuntalain mukaiset tilanteet, joissa markkinoilla toimivat palvelut tulee yhtiöittää (kilpailuneutraliteetti).

Kun tarvitset lisätietoja henkilöstön eläketurvaan vaikuttavista muutoksista, ota yhteyttä

Osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys

Kun osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys työeläkevakuutetaan Kevassa, henkilöstön eläketurvassa ei tapahdu muutoksia.

Tällöin siirron täytyy tapahtua ilman päivänkään katkosta, jotta työntekijöiden mahdollinen lisäeläkeosuus säilyy.

Jos osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys vakuuttaa työntekijänsä yksityisessä eläkevakuutusyhtiössä, uudelle työnantajalle siirrettyjen työntekijöiden eläketurvaan mahdollisesti kuulunut lisäetu (alempi vanhuuseläkeikä ja suurempi eläkekarttuma) lähtökohtaisesti raukeaa.

Lisäeläkkeet työnantaja hoitaa joko maksamalla ne omista varoistaan, ottamalla ryhmäeläkevakuutuksen yksityisestä henkivakuutusyhtiöstä tai helpoimmin vakuuttamalla henkilöstönsä Kevassa.

Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen järjestämistä varten tarvitaan Kevasta henkiyhtiölle laskennan lähtötiedot. Työnantaja voi myös itse tilata lisäeläkkeiden laskelmat Kevasta työntekijöiden valtakirjoilla.

Kevan jäsenyhteisöt voivat antaa työnantajan omista varoista hoidettavien lisäeläkkeiden maksamisen Kevan eläkkeiden maksupalvelun hoidettavaksi.