Johda työhyvinvointia ja työkykyä

Hyvällä työhyvinvoinnin johtamisella ja toimivilla työkyvyn tuen prosesseilla työnantaja voi vaikuttaa ennakoivasti työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Työhyvinvoinnin johtaminen on osa henkilöstövoimavarojen, palveluiden ja talouden muodostamaa kokonaisuutta.

Tukemalla työntekijöiden työkykyä ja edistämällä henkilöstön työhyvinvointia organisaatio saa aikaan tuloksellista toimintaa. Se vaikuttaa myös työnantajamaineeseen. 

Työkyvyn tukeminen poikkeustilanteessa

Poikkeukselliset olosuhteet haastavat työkykyjohtamista. Olemme koonneet tiiviit oppaat

 • esimiehille, kuinka toimia työyhteisössä kriisin aikana ja sen jälkeen: 
Johda henkilöstön työkykyä poikkeustilanteessa - ohjeita esimiehille..pdf (2487 kb)
 • HR:lle aktiivisen tuen toimintamallista kriisitilanteessa:
Aktiivinen tuki pitkittyneessä kriisitilanteessa.pdf (2298 kb)

Selvitä kyselyllä koronaepidemian vaikutuksia henkilöstösi työhyvinvointiin

Olemme suunnitelleet asiakkaiden käyttöön valmiita kysymyksiä, joiden avulla työnantajat voivat selvittää koronaepidemian vaikutuksia työhyvinvointiin omassa työyhteisössään. Kysymysten laatimisessa on käytetty taustamateriaalina Kevan tutkimustietoa julkisen alan työhyvinvoinnista sekä Kevan työhyvinvointikyselyn tietoja. Kysymykset on saatavilla Kevan Oppimisympäristössä.

Palvelumme työkykyjohtamiseen ja työkykyjohtamisen kehittämiseen

Kevan työnantaja-asiakkaana saat alla olevien palveluiden avulla tukea strategiseen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamiseen. 

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointi

Keva tarjoaa monipuolista konsultointitukea

 • työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen nykytilanteen kartoittamiseen
 • työkyvyttömyyden kustannusten arviointiin
 • työhyvinvointi- ja työkykyprosessien toimivuuden arviointiin
 • työterveysyhteistyön toimivuuden arviointiin
 • kehittämistarpeiden ja muutostavoitteiden määrittämiseen
 • kehittämistyön etenemiseen
 • tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Konsultoinnin keston ja palvelun tarpeen määrittelemme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointi on asiakkaillemme maksutonta.

Kevan konsultointiprosessi  

Kevan konsultointiprosessi

Mitä työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen on?

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen koostuu niistä johtamisen toimenpiteistä, joilla henkilöstövoimavarat linkitetään systemaattisesti osaksi palvelutoiminnan ja talouden suunnittelua.

Samanaikaisesti edistetään henkilöstön työhyvinvointia ennakoivasti ja tuetaan työkykyä työkyvyn heiketessä.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tuki vaativissa muutostilanteissa

Julkisen sektorin isot palvelurakenneuudistukset vaikuttavat usein henkilöstön työhyvinvointiin ja työuriin.

Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää tukea henkilöstöä ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen toimintamalleja vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut ja organisaatio menestyy vaativissakin muutostilanteissa. 

Osana henkilöstön muutoksen tukea sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä on oleellista, että organisaatio

 • ennakoi ja tunnistaa työkykyyn ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä riskejä olemassa olevan tiedon pohjalta
 • muokkaa ja uudistaa työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sekä työkyvyn tuen malleja niin, että ne vastaavat uutta toimintaympäristöä ja ovat osa alkavaa toimintaa sekä työpaikan arkea
 • kohdentaa työterveyden toimia tunnistettuihin työkykyriskeihin ja muutostilanteisiin liittyviin työkyvyn tuen tarpeisiin.

Keva tukee organisaatioita vaativissa muutostilanteissa

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointipalvelu on tarkoitettu vaativaa organisaatiomuutosta suunnitteleville tai toteuttaville organisaatioille, esimerkiksi uuden organisaation perustajille.

Konsultoivan tuen lähtökohtana on asiakasorganisaation kysymys, huoli tai tarve esimerkiksi

 • henkilöstön työhyvinvoinnista
 • työkykyriskeistä
 • työterveysyhteistyön toimivuudesta 
 • työkykymallien toimivuudesta.

Konsultointi käynnistyy Kevan asiakaspäällikön tekemän palvelutarvekartoituksen pohjalta. Konsultaatiossa luodaan yhteinen tilannekuva olemassa olevan tiedon pohjalta ja suunnitellaan mahdolliset jatkotoimet. Keva voi sovittaessa konsultoida myös jatkotoimenpiteiden toteuttamista.

Mitä haluat tehdä?

Ota yhteyttä

Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan. Ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot