Eläkemaksujen maksaminen

Keva hoitaa JuELin (Julkisten alojen eläkelaki) piiriin kuuluvien kunta-alan, valtion ja kirkon eläkevakuutusmaksujen perinnän.

Työeläkevakuuttaminen ostopalveluissa

Tietoa eläkemaksuista työnantajien verkkopalvelussa

Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa julkaistaan työnantajakohtaiset eläkemaksuprosentit ja eläkemaksuihin liittyviä liitteitä. Tiedot helpottavat myös budjetin laadintaa, kun yksityiskohtaiset tiedot saa työnantajittain. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu

Palkkaperusteinen eläkemaksu maksetaan kaikista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista. Palkkaperusteinen eläkemaksu koskee Kevan jäsenyhteisöjä, valtiotyönantajia ja kirkkoa.

Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun työnantajalta ja se sisältää työnantajan ja työntekijän eläkemaksun. Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun työntekijältä. Kevan jäsenyhteisöillä ja valtiotyönantajilla palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää myös työkyvyttömyyseläkemaksun.

Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun euromääräisellä laskulla, joka perustuu tulorekisterin kautta ansaintajärjestelmään rekisteröityihin ansiotietoihin. Palkkaperusteisen eläkemaksun eräpäivä on kuukauden 20. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. Palkkaperusteinen eläkemaksu maksetaan laskulla ilmoitetulle Kevan, Valtion Eläkerahaston tai Kirkon eläkerahaston tilille.

Tasausmaksun maksaminen

Tasausmaksua maksavat 1.1.2023 alkaen kunnat ja hyvinvointialueet.

  • Työnantajakohtainen tasausmaksun kokonaismäärä lasketaan etukäteen ja laskutetaan kuukausittain. Eräpäivä on kuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen maksupäivä
  • Tasausmaksun ensimmäinen vuosi (2023) on poikkeus: maksusta laskutetaan 9 kk ja loppuvuodesta lähetetään tarkistetut laskut.

Ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen maksu

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan ja maksun tiedot julkaistaan työnantajan verkkopalvelussa tammikuussa.

Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita.

Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Palkkaperusteisen eläkemaksun oikaisulaskut

Palkkaperusteisen eläkemaksun oikaisulasku perustuu ansaintajärjestelmään rekisteröityneisiin kuluvaa vuotta aikaisempien vuosien ansiotietojen muutoksiin. Näistä muutoksista Keva lähettää oman oikaisulaskun. Oikaisulasku sisältää edellisen kuukauden aikana tehdyt ansiomuutokset. Laskun eräpäivä on kuukauden 20. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

Miten hyvityslaskua käytetään?

Jos maksua palautetaan, suosittelemme käyttämään hyvityksen seuraavassa laskussa. Tällöin molempien laskujen viitenumerot tulee ilmoittaa viestikentässä tai reskontrajärjestelmän mahdollistaessa viitenumerokentässä. Mikäli molempien viitenumeroiden ilmoittaminen ei onnistu, tulee ilmoittaa seuraavat tiedot osoitteeseen laskutus(at)keva.fi:

  • Hyvityslaskun ja laskun numero
  • Summat (laskun ja hyvityslaskun)

Hyvitys voidaan maksaa myös pankkitilille, tilinumero ilmoitetaan laskutus(at)keva.fi.

Eläkemaksujen tarkastukset

Tarkastamme säännöllisesti työnantajien ilmoittamia palvelussuhderekisteri- ja maksutietoja. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintarekisteriin.