Eläkemaksujen maksaminen

Keva hoitaa JuELin (Julkisten alojen eläkelaki) piiriin kuuluvien kunta-alan, valtion ja kirkon eläkevakuutusmaksujen perinnän.

Työeläkevakuuttaminen ostopalveluissa

Tietoa eläkemaksuista työnantajien verkkopalvelussa

Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa julkaistaan työnantajakohtaiset eläkemaksuprosentit ja eläkemaksuihin liittyviä liitteitä. Tiedot helpottavat myös budjetin laadintaa, kun yksityiskohtaiset tiedot saa työnantajittain. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuodesta 2019 alkaen

Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun työnantajalta. Palkkaperusteinen eläkemaksu koskee Kevan jäsenyhteisöjä, valtiotyönantajia ja kirkkoa.

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. Käytäntö vastaa TyEL:n käytäntöä. Kevan jäsenyhteisöillä ja valtiotyönantajilla palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää myös työkyvyttömyyseläkemaksun.

Vuoden 2019 alusta alkaen työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin.

Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun helmikuusta 2019 alkaen euromääräisellä laskulla, joka perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. Palkkaperusteisen eläkemaksun eräpäivä on kuukauden 20. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

Palkkaperusteinen eläkemaksu maksetaan eläkejärjestelmästä riippuen laskulla ilmoitetulle Kevan, Valtion Eläkerahaston tai Kirkon eläkerahaston tilille. Työnantaja ei siis enää itse tilitä eläkemaksuja. 

Eläkemenoperusteisen maksun maksaminen

Osa Kevan jäsenyhteisöistä maksaa eläkemenoperusteista maksua. Valtion ja kirkon työnantajat eivät maksa eläkemenoperusteista maksua.

Keva laskuttaa kuukausittain eläkemenoperusteisen maksun ennakoita.

Ennakoiden vuotuinen määrä julkaistaan Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Ennakoiden eräpäivä on kuukauden 12. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. Muut maksutiedot löytyvät laskulta.  Jos ennakkomaksu on alle 600 euroa, maksetaan se yhtenä eränä ennakkomaksuvuoden joulukuun laskutuskauden mukaisesti laskutettavaa vuotta seuraavan tammikuun 12. päivä.

Lopullisen maksun ja ennakoiden välinen erotus laskutetaan tai hyvitetään maksuvuotta seuraavan vuoden syksyllä. Laskun eräpäivä on 1.10. tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä.  

Ansioiden tarkistuslistat (vielä keväällä 2019)

Ansioiden tarkistuslistoja ei julkaista enää kevään 2019 jälkeen.

Vuodesta 2019 alkaen Keva laskuttaa palkkaperusteinen eläkemaksun suoraan rekisteröityjen ansioiden perusteella.

Ennen lopullisen palkkaperusteisen maksun laskentaa julkaisemme työnantajan verkkopalvelunssa eläkemaksut-osiossa työnantajakohtaiset listaukset rekisteröidyistä ansioista. Tarkista listausten avulla, että kaikki edellisenä vuonna maksetut eläkkeeseen oikeuttavat ansiot on ilmoitettu palvelussuhderekisteriin.

Lopullinen palkkaperusteinen maksu määräytyy rekisteröityjen ansioiden perusteella. Lopullisen maksun ja ennakoiden välinen erotus laskutetaan tai hyvitetään. Laskun eräpäivä on 31.5.2019.

Palkkaperusteisen eläkemaksun lopullinen maksu vuodelta 2018

Lopullinen palkkaperusteinen maksu vuodelta 2018 lasketaan tilitettyjen ennakoiden ja ansaintajärjestelmään rekisteröityjen ansioiden perusteella.  Lopullinen palkkaperusteinen maksu perustuu 15.3.2019 mennessä rekisteröityihin ansioihin. Tiedot lopullisesta maksusta löydät työnantajan verkkopalvelusta maaliskuun lopussa. Maksun eräpäivä on 31.5.2019.

Vuodesta 2019 alkaen Keva laskuttaa palkkaperusteinen eläkemaksun suoraan rekisteröityjen ansioiden perusteella, jotka työnantaja ilmoittaa Tulorekisteriin. Maksu on tällöin suoraan lopullinen. Maksua voidaan kuitenkin edelleen oikaista, jos palkkatietoja korjataan.

Ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen maksu

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan maaliskuussa lopullisen palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä. Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita. Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Maksu laskutetaan lopullisen palkkaperusteisen maksun yhteydessä. Toteutuneen maksun tiedot löydät työnantajan verkkopalvelussa maaliskuun lopussa. Maksun eräpäivä on toukokuun lopussa.

Varhe-maksun maksaminen (lakannut)

Vuonna 2018 Kevan jäsenyhteisöt maksoivat myös varhaiseläkemenoperusteista maksua, joka on lakannut vuoden 2019 alussa. Vuoden 2018 lopullisen maksun ja ennakoiden välinen erotus laskutetaan tai hyvitetään maksuvuotta syksyllä 2019. Laskun eräpäivä on 1.10.2019.

Palkkaperusteisen eläkemaksun oikaisulaskut

Lopullisen palkkaperusteisen eläkemaksun laskennan jälkeen palvelussuhderekisteriin tehdyistä ansiomuutoksista lähetämme erillisen oikaisulaskun. Muutetut ansiotiedot poimitaan oikaisulaskujen perusteeksi noin kerran kuukaudessa. Tarkemmat tiedot lopullisen maksun perusteista löydät työnantajan verkkopalvelusta. 

Miten hyvityslaskua käytetään?

Jos maksua palautetaan, suosittelemme käyttämään hyvityksen seuraavassa laskussa. Tällöin molempien laskujen viitenumerot tulee ilmoittaa viestikentässä tai reskontrajärjestelmän mahdollistaessa viitenumerokentässä. Mikäli molempien viitenumeroiden ilmoittaminen ei onnistu, tulee ilmoittaa seuraavat tiedot osoitteeseen laskutus(at)keva.fi:

  • Hyvityslaskun ja laskun numero
  • Summat (laskun ja hyvityslaskun)

Hyvitys voidaan maksaa myös pankkitilille, tilinumero ilmoitetaan laskutus(at)keva.fi.

Eläkemaksujen tarkastukset

Tarkastamme säännöllisesti työnantajien ilmoittamia palvelussuhderekisteri- ja maksutietoja. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintarekisteriin.