Näin hoidat eläkemaksut

Keva hoitaa JuELin (Julkisten alojen eläkelaki) piiriin kuuluvien kunta-alan, valtion ja kirkon eläkevakuutusmaksujen perinnän.

Työeläkevakuuttaminen ostopalveluissa

Tietoa eläkemaksuista työnantajien verkkopalvelussa

Työnantajan verkkopalvelussa julkaistaan eläkemaksuprosentit ja eläkemaksujen tilittämisessä käytettävät viitenumerot sekä työnantajakohtaisesti eläkemaksuihin liittyviä liitteitä. Julkaistut tiedot helpottavat myös budjetin laadintaa, kun yksityiskohtaiset tiedot saa työnantajittain. Käyttöohjeet löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Eläkemaksujen ennakoiden maksaminen

Työnantaja maksaa kuukausittain sekä työnantajan että työntekijän eläkkeeseen oikeuttavista ansioista pidätetyt palkkaperusteiset eläkemaksut Kevan ilmoittamalle tilille työnantajakohtaisesti. 

Tilityksissä tulee käyttää Kevan työnantajalle ilmoittamia viitenumeroita. Tiedot työnantajakohtaisista eläkemaksuista julkaistaan työnantajan verkkopalvelussa.

Kunta-alan eläkeperusteisista maksuista lähetetään euromääräiset ennakkolaskut.

Eläkemenoperusteisen eläkemaksun ennakkomaksua maksetaan kuukausittain, tammikuussa tehdyn arvion perusteella. Eräpäivä on kunkin kuukauden 12. päivä. Jos ennakkomaksu on alle 600 euroa, maksetaan se yhtenä eränä ennakkomaksuvuoden joulukuun laskutuskauden mukaisesti 12.1.vvvv.


Eläkemaksujen ennakoiden eräpäivät

  Valtio   Kevan jäsenyhteisöt 

Kirkko

  Valtion virastot
ja laitokset (*

Kuntatyönantajat,
valtion eläketurva (**

 

  

 

Eräpäivä 
2018        
 Tammikuu  20.2.2018  12.2.2018  12.2.2018 20.2.2018
 Helmikuu  20.3.2018  12.3.2018  12.3.2018 20.3.2018
 Maaliskuu  20.4.2018  10.4.2018  12.4.2018 20.4.2018
Huhtikuu  21.5.2018  10.5.2018  14.5.2018 21.5.2018
Toukokuu  20.6.2018  11.6.2018  12.6.2018 20.6.2018
 Kesäkuu  20.7.2018  10.7.2018  12.7.2018 20.7.2018
 Heinäkuu  20.8.2018  10.8.2018  13.8.2018 20.8.2018
 Elokuu  20.9.2018  10.9.2018  12.9.2018 20.9.2018
 Syyskuu  22.10.2018  10.10.2018  12.10.2018 22.10.2018
 Lokakuu  20.11.2018  12.11.2018  12.11.2018 20.11.2018
 Marraskuu  20.12.2018  10.12.2018  12.12.2018 20.12.2018
Joulukuu  10.1.2019  10.1.2019  14.1.2019 21.1.2019

*) ml. valtion liikelaitokset sekä yksityiset valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat laitokset

**) ml. yksityiset ja kuntayhtymien omistamat perusopetus- ja/tai lukiolaissa tarkoitetut koulut

Ansioiden tarkistuslistat

Vuosittaiset tilitetyt palkkaperusteisen eläkemaksun ennakot täsmäytetään palvelussuhderekisteriin rekisteröityihin ansioihin.

Ennen lopullisen palkkaperusteisen maksun laskentaa julkaisemme työnantajan verkkopalvelussa työnantajakohtaiset listaukset rekisteröidyistä ansioista. Tarkista listausten avulla, että kaikki edellisenä vuonna maksetut eläkkeeseen oikeuttavat ansiot on ilmoitettu palvelussuhderekisteriin.

Lopullinen palkkaperusteinen maksu määräytyy rekisteröityjen ansioiden perusteella.

Palkkaperusteisen eläkemaksun lopullinen maksu

Lopullinen palkkaperusteinen maksu lasketaan tilitettyjen ennakoiden ja rekisteriin ilmoitettujen ansioiden perusteella.  Edellisen vuoden rekisteriin ilmoitetut vuosiansiot poimitaan palvelussuhderekisteristä lopullisen palkkaperusteisen eläkemaksun perusteeksi maaliskuussa. Tarkemmat tiedot lopullisesta maksusta löydät työnantajan verkkopalvelusta maaliskuun lopussa. Maksun eräpäivä on toukokuun lopussa.

Ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen maksu

Taloudellisen tuen maksu edelliseltä kalenterivuodelta vahvistetaan maaliskuussa lopullisen palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä. Taloudellisesta tuesta ei makseta ennakoita. Taloudellisen tuen toteutuneet kustannukset jaetaan sen ottaneille jäsenyhteisöille palkkasummien suhteessa.

Maksu laskutetaan lopullisen palkkaperusteisen maksun yhteydessä. Toteutuneen maksun tiedot löydät työnantajan verkkopalvelussa maaliskuun lopussa. Maksun eräpäivä on toukokuun lopussa.

Kunta-alan eläkeperusteisten maksujen lopulliset maksut

Kunta-alan eläkeperusteisten maksujen (varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu ja eläkemenoperusteinen eläkemaksu) lopulliset maksut lasketaan ennakkomaksuja seuraavan vuoden syyskuussa, kun kaikki edellisen vuoden maksussa olleet eläkkeet ovat tiedossa. Tarkemmat tiedot lopullisen maksun perusteista löydät työnantajan verkkopalvelusta. 

Varhe-maksun maksaminen

Varhe-maksun ennakkomaksua maksetaan kuukausittain, tammikuussa tehdyn arvion perusteella. Eräpäivä on kunkin kuukauden 12. päivä.

Jos jäsenyhteisön varhe-maksun ennakkomaksu on alle 600 euroa, maksetaan se yhtenä eränä ennakkomaksuvuoden joulukuun laskutuskauden mukaisesti 12.1.vvvv.

Lopullinen varhe-maksu lasketaan seuraavan vuoden syksyllä, jolloin laskutetaan tai hyvitetään toteutuneen ja ennakkomaksun erotus.

Uudet, kesken vuotta alkavat työnantajat eivät maksa ensimmäisenä vuonna ennakkomaksuja, vaan varhe-maksu lasketaan ja peritään kokonaisuudessaan lopullisen maksuosuuden laskennan yhteydessä, seuraavan vuoden syksyllä.

Palkkaperusteisen eläkemaksun oikaisulaskut

Lopullisen palkkaperusteisen eläkemaksun laskennan jälkeen palvelussuhderekisteriin tehdyistä ansiomuutoksista lähetämme erillisen oikaisulaskun. Muutetut ansiotiedot poimitaan oikaisulaskujen perusteeksi noin kerran kuukaudessa. Tarkemmat tiedot lopullisen maksun perusteista löydät työnantajan verkkopalvelusta. 

Miten hyvityslaskua käytetään?

Jos maksua palautetaan, suosittelemme käyttämään hyvityksen seuraavassa laskussa. Tällöin molempien laskujen viitenumerot tulee ilmoittaa viestikentässä tai reskontrajärjestelmän mahdollistaessa viitenumerokentässä. Mikäli molempien viitenumeroiden ilmoittaminen ei onnistu, tulee ilmoittaa seuraavat tiedot osoitteeseen laskutus(at)keva.fi:

  • Hyvityslaskun ja laskun numero
  • Summat (laskun ja hyvityslaskun)

Hyvitys voidaan maksaa myös pankkitilille, tilinumero ilmoitetaan laskutus(at)keva.fi.

Eläkemaksujen tarkastukset

Tarkastamme säännöllisesti työnantajien ilmoittamia palvelussuhderekisteri- ja maksutietoja. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintarekisteriin.

Ohjeita tarkastusta varten