Ostopalvelut, työkorvaukset ja muut toimeksiannot

Kun julkisen alan työnantaja hankkii toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella tehtävää työtä, se vakuutetaan julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaisena toimeksiantosuhteena silloin, kun toimeksisaajalla ei ole YEL-vakuutusta.

Työn osuus on vakuutettava JuEL:n mukaan, kun YEL-vakuutus ei ole voimassa, jos yrittäjä on 17-67 -vuotias. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toimeksisaajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa toimintaa YEL:n mukaan – YEL-vakuuttamisvelvollisuutta ei synny, jos yrittäjän työtulo on alle vakuuttamisrajan tai hän on eläkkeellä.

YEL-vakuutuksen tarkistaminen

Julkisen sektorin työnantaja on velvollinen tarkistamaan toimeksisaajan YEL- tai MyEL-vakuutuksen voimassaolon, jos työsuorituksen on tehnyt

 • Yksityinen elinkeinoharjoittaja
 • Toiminimellä työskentelevä henkilö
 • Kevytyrittäjä eli laskutuspalveluyrityksen kautta työnsä/palvelunsa laskuttava

YEL-vakuutuksen voimassaolo on tarkistettava:

 • YEL-vakuutustodistuksella: Yrittäjä saa YEL-vakuutustodistuksen omasta eläkevakuutusyhtiöstään.
 • Kopio vakuutusmaksukuitista käy todisteena YEL-vakuutuksen voimassaolosta
 • Työnantajan on tarkistettava YEL-vakuutuksen voimassaolo vuosittain.
  • o Esim. yrittäjältä, jolta ostetaan toistuvasti palveluita, uusi YEL-todistus pyydetään vuosittain.
   o YEL-todistuksen voimassaolo alkaa todistuksen päiväyksestä.
 • MyEL-vakuutuksen toimialan/liitännäistoiminnan tulee vastata sitä työtä, mitä toimeksianto koskee.
 • Jos yrittäjä on ottanut YEL-vakuutuksen vasta työn tekemisen jälkeen, noudatetaan maksuperiaatetta: jos YEL-vakuutus on ollut voimassa työkorvauksen maksuajankohtana, ei työkorvaus kuulu JuEL:n piiriin.

YEL-vakuutuksen voimassaoloa ei tarvitse tarkistaa, jos kyseessä on:

 • Muu yhtiö- tai yhteisömuoto (esim. osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai kuolinpesä)
 • Tavarakauppa
 • Jos toimeksisaaja ei itse ole tehnyt työtä, vaan työn tekee yrityksen työntekijä

Muita huomioitavia seikkoja

Sopimuksen tekovaiheessa työntekijän eläkevakuutusmaksun perimisestä tulisi keskustella toimeksisaajan kanssa etukäteen, mikäli hänellä ei ole YEL-vakuutusta. HUOM! Tulorekisteri-ilmoitusta varten tarvitaan toimeksisaajan henkilötunnus. 

Jos toimeksisaajalle korvataan esimerkiksi materiaaleja tai muita kustannuksia erikseen, ne eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. ALV:n osuus laskusta ei myöskään ole vakuutettavaa työansiota.

Eläkevakuutusmaksun periminen ja ansion ilmoittaminen tulorekisteriin

 • Työn tilaaja perii työntekijän eläkevakuutusmaksun ja ilmoittaa tulorekisteriin työn osuuden eläkkeeseen oikeuttavana ansiona ilman alv:ta.
 • Keva laskuttaa eläkemaksut seuraavan kuukauden palkkaperusteisen eläkemaksun yhteydessä 
 • Työntekijän eläkevakuutusmaksu voidaan periä takautuvasti kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä
 • Katso tarkemmat ohjeet ansion ilmoittamisesta tulorekisteriin (erityisesti kohta 3.1.2) (vero.fi/tulorekisteri)
 • Jos toimeksisaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin Kevan ohjeen mukaisesti (kohta 15.2.3). Verottaja huolehtii siitä, että ennakkoperintärekisteriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien työkorvaukset eivät sekoitu verotuksessa ennakonpidätyksen alaisiin ansiotietoihin.

Tietoa yrittäjälle

Jos olet yksityinen elinkeinoharjoittaja, toiminimiyrittäjä tai kevytyrittäjä ja työskentelet julkiselle työnantajalle, niin ota seuraavat asiat huomioon.

 • Jos sinulla on YEL-vakuutus, esitä työnantajalle todistus vakuutuksen voimassaolosta.
 • Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, työn osuus työkorvauksesta vakuutetaan julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan.
 • Erittele laskulle työn osuus sekä mahdolliset muut kulut – ainoastaan työn osuudesta peritään työntekijän eläkemaksu 
 • Työnantaja (=työn tilaaja) ilmoittaa ansiot tulorekisteriin ja maksaa ansioista eläkemaksut.
 • Työ kartuttaa eläkettäsi siihen asti, kun täytät 68 vuotta.

Näin tarkistat ostopalvelujen eläkevakuuttamisvelvollisuuden

Ohje soveltuu tapauksiin, jossa ei täyty työsuhteen tunnusmerkistö ja toimeksisaaja on itse tehnyt työn.

Ostopalvelujen tarkastuksesta on kerrottu sivulla "Työnantajien tarkastukset" 

imageiozgb.png