Ostopalvelut, työkorvaukset ja muut toimeksiannot

JuEL-vakuuttamisen edellytykset

Kun julkisen alan työnantaja hankkii toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella tehtävää työtä, se vakuutetaan julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaisena toimeksiantosuhteena silloin, kun toimeksisaajalla ei ole YEL-vakuutusta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa toimeksisaajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa toimintaa YEL:n mukaan. 

1.1.2019 alkaen, kun tulorekisteri otetaan käyttöön, ostopalvelut ja muut toimeksiannot ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksina ja Keva laskuttaa näistä eläkemaksut työnantajalta/työn tilaajalta, ei toimeksisaajalta. Työnantajan/työn tilaajan tulee periä työntekijän eläkemaksu toimeksisaajalta.

Työkorvausten ilmoittamisesta on tarkemmin verottajan ohjeissa:

Toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella tehtävää työtä ei vakuuteta JuEL:n mukaisesti silloin, kun toimeksisaajalla on yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus tai kun toimeksisaajalla on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta. Voimassa oleva YEL-vakuutus pitää olla sitä toimialaa varten, jota toimeksiantosopimus koskee.

Mikäli työn toimeksisaaja kuuluu julkisten alojen eläkelain ulkopuolelle, toimeksisaajan tulee esittää työn tilaajalle (julkisen alan työnantaja) YEL-todistuksen, vakuutuskirjan, eläkemaksun tai vapautuspäätöksen kopio. Yrittäjä saa todistuksen omasta eläkevakuutusyhtiöstään.

Jos henkilöllä ei ole esittää todistusta YEL- tai MYEL-vakuutuksesta tai vapautuspäätöksestä, toiminta kuuluu JuEL:n piiriin.

Vain toiminimellä tehdystä työstä pyydetään YEL-todistus. YEL-todistusta ei tarvitse pyytää muilta yhtiömuodoilta, kuten Oy, Ky, Ay, ry tai Osuuskunta.

Miten eläkevakuuttaminen tapahtuu?

  • Työn tilaaja ilmoittaa toimeksiannon palvelussuhde- ja ansiotiedot tulorekisteriin.

  • Jos toimeksisaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, tiedot ilmoitetaan siitä huolimatta tulorekisteriin Kevan ohjeen mukaisesti. Verottaja huolehtii siitä, että ennakkoperintärekisteriin kuuluvien elinkeinonharjoittajien työkorvaukset eivät sekoitu verotuksessa ennakonpidätyksen alaisiin ansiotietoihin.

  • Kun työn tilaaja maksaa työkorvauksen toimeksiantosuhteen perusteella ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle elinkeinonharjoittajalle, toimeksiantosuhteen vakuutettava ansio on työn osuus laskusta.

  • Jos toimeksisaajalle korvataan esimerkiksi materiaaleja tai muita kustannuksia erikseen, ne eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. ALV:n osuus laskusta ei myöskään ole vakuutettavaa työansiota.

JuEL ja TyEL (työntekijän eläkelaki) eroavat ostopalvelujen ja toimeksiantojen osalta toisistaan: ilman YEL-vakuutusta toimivan toimeksisaajan toimeksiantosuhteet vakuutetaan vain julkisella sektorilla.

Jos toimeksisaaja teettää työtä muilla ja maksaa näille itse palkkaa tai käyttää alihankkijoita, ei näiden tekemää työtä vastaava osuus ole toimeksisaajan työansiota. Ainoastaan toimeksisaajan omaa työtä vastaava osuus kuuluu vakuuttaa JuEL:n piiriin.