Tulorekisteri

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien on ilmoitettava 1.1.2019 alkaen maksamansa palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta.

 

ikoni-purppura-info.jpg

 

Kevan ohje 2024: Miten ilmoitan palvelussuhde- ja ansiotiedot julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan vakuutetuista palvelussuhteista tulorekisteriaikana? (pdf)

ikoni-pinkki-info.jpg

 

Kevan koodisto 2024: Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille käytettävä Kevan koodisto 

ikoni-tummasini-info.jpg

 

Juelin mukaan vakuutettavat ansiot (pdf)

 

Ikoni-oranssi-info.jpg

 

Tulorekisterin verkkosivu

ikoni-turkoosi-info.jpg

 

Aiempien vuosien ohjeet

ikoni-vaalesini-info.jpg

 

Ilmoita Kevan aliorganisaatio- tai ilmoitusliikenteen hoitaja -tiedosta tai niiden muutoksesta (Forms-lomake)

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä työnantajaneuvontaamme.

Kevan työnantajaneuvonnan yhteystiedot

Samalla palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan julkisten alojen eläkelain mukaan vakuutettujen palvelussuhteiden ansiot, palvelussuhteiden voimassaolot ja muita tietoja. Luottamustoimista ja -tehtävistä ilmoitetaan vastaavat tiedot kuin muistakin palvelussuhteista.

Tulorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja vain laissa säädetyille tiedon käyttäjille kunkin käyttäjän lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti.

Työeläkealan tarvitsemat tiedot haetaan tulorekisteristä työeläkelaitosten yhteiseen ansaintajärjestelmään.

Tietoa ja ohjeita työnantajille

Tulorekisterin verkkosivuilla on ohjeita esimerkiksi palvelussuhdetietojen ja ansioiden ilmoittamisesta sekä ilmoitettujen tietojen korjaamisesta. Sivuilta saat myös tietoja ja ohjeita tulorekisteri-ilmoittamiseen julkisyhteisöille. 

Ikoni-oranssi-kirjekuori.jpg
Ajankohtaista eläkevakuuttamisesta -uutiskirjeet

 

Vaikutukset julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaisten palvelussuhde- ja ansiotietojen ilmoittamiseen

Tulorekisteriin toimitettavat palkkatietoilmoitukset sisältävät myös palvelussuhdetiedot

Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen maksetut ansiot ilmoitetaan palkanmaksukohtaisesti suoraan tulorekisteriin.

31.12.2018 voimassa olleet 1.1.2019 samalla työnantajalla jatkuvat palvelussuhteet tuli katkaista tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä päivämäärällä 31.12.2018 teknisesti (päättymissyykoodit: Kevan jäsenyhteisöt 81, valtio ja Ahvenanmaa 04, kirkko 4, Kelan toimisuhde-eläkkeet 1). 

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voi korjata tulorekisterin yleisen periaatteen mukaisesti korvaavalla ilmoituksella tulorekisterin ohjeiden mukaisesti. Tietyissä tilanteissa korjaus on tehtävä mitätöimällä.

Aikaan ennen tulorekisteriä kohdistuvat muutokset ja lisäykset palvelussuhde- ja vuosiansiotiedoissa ilmoitetaan ajanjaksolta 1.1.2005 – 31.12.2018 Kevalle jatkossakin Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisterissä.

Toimintayksikkötieto ei siirry tulorekisteriaikana työeläkeyhtiöiden yhteiseen ansaintajärjestelmään. Katso ohjeita tulonsaajan toimipaikkatiedon ilmoittamisesta tulorekisteriin tulorekisterin ohjeista.

 

Pakolliset tiedot tulorekisterin JuEL-ilmoituksissa

Katso yksityiskohtaista tietoa JuEL-ilmoitusten pakollisista tiedoista Kevan tulorekisteriaikaisista ohjeista (pdf) ja koodistosta (pdf).

Eläkejärjestelynumero

Löydät ilmoittamisessa käytettävät eläkejärjestelynumerot ja Kevan aliorganisaatiot Kevan työnantajan verkkopalvelusta työnantajan tiedoista.

Eläkejärjestelynumero on 11 merkkiä pitkä.

Ellei työnantajan ilmoitusliikenteen hoitajalla ole käytössä työnantajan verkkopalvelua, lähetä asiasta viesti osoitteeseen palvelussuhderekisteri[at]keva.fi.

 

Työnantajan verkkopalvelu

 

 

Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaatio

Kun tulorekisteriin ilmoitetaan julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan vakuutettujen tulonsaajien palkkatietoilmoituksia, pakollisena tietona on ilmoitettava Kevan ilmoittajakoodiston mukainen maksajan aliorganisaation tunniste (= entinen ilmoittaja).

Keva ylläpitää tulorekisteriaikana työnantajien Kevan aliorganisaatiotietoja ja välittää tiedot muutoksista tulorekisteriin. Tietojen täytyy olla ajan tasalla, kun lähetät palkkatietoilmoituksia, jotta palkkatietoilmoitukset siirtyvät ongelmitta tulorekisteriin.

Työnantaja voi ilmoittaa verkkolomakkeella uuden Kevan aliorganisaation perustamisesta tai nykyisen aliorganisaation päättymisestä. Samalla lomakkeella voit  ilmoittaa myös ilmoitusliikenteen hoitaja -tietoa koskevista muutoksista (sen tahon/henkilön yhteystieto, joka ilmoittaa tiedot tulorekisteriin).

Vaihtoehtoisesti tiedot muutoksista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen palvelussuhderekisteri[at]keva.fi tai ilmoittaa muutokset työnantajan verkkopalvelun osiossa Yhteyshenkilöiden ylläpito.

Jos työnantajalla on käytössä useita Kevan aliorganisaatioita, jokaisen aineisto on lähetettävä erikseen.

Kevan aliorganisaatiotunnisteella ei voi rajata tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun valtuuksia vaan niitä rajataan maksajan omalla aliorganisaatiotunnisteella.

Maksajan oma aliorganisaatio

Jos työnantaja haluaa rajata tietojen näkymistä käyttäjälleen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa (käyttäjä näkee esimerkiksi vain tietyn yksikön tiedot), työnantajan tulee ilmoittaa palkkatietoilmoituksella Kevan aliorganisaation lisäksi Katso- ja suomi.fi -valtuuksien rajaamista varten maksajan oma aliorganisaatio.

Tulorekisterin ohjeita aliorganisaatioista valtuusrajauksissa löydät tulorekisterin sivuilta:

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksena ilmoitetaan:  

  • 20 = Kevan jäsenyhteisöt
  • 30 = Keva – valtio
  • 25 = Keva – kirkko
  • 24 = Keva - Ahvenanmaa
  • 27 = Keva - Suomen Pankki
  • 29 = Keva - Kelan toimisuhde-eläkkeet

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa on Kevan koodistoissa yhtiötunnus erottelemassa, minkä eläketurvan koodista on kyse.

Henkilötunnus

Ellei tulonsaajalla ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan tulonsaajan syntymäaika, sukupuoli, nimitiedot, tulonsaajan osoite ja maa.

Ansiot

Tulorekisteri.fi-sivustolla on luettelo tulolajeista ja ohjeita ansioiden ilmoittamisesta.

Rekisteröinnin peruste

Käytössä eläketurvakohtaiset Kevan koodistot (pdf).

Tulorekisterin tekninen rajapinta sallii useita rekisteröinnin perusteita. Yhdessä JuEL-palkkatietoilmoituksessa voi kuitenkin olla vain yksi rekisteröinnin peruste. Jos tulonsaajalle maksetaan eri rekisteröinnin perusteisia ansioita, on annettava erilliset palkkatietoilmoitukset.

Ammattiluokka tai nimikkeen tunniste

Käytössä Kevan eläketurvakohtaiset ammattinimikekoodistot (pdf).

Jos palvelussuhde on vakuutettu JuEL:n mukaan, maksajan pitää aina ilmoittaa Kevan eläketurvakohtaisen nimikkeistön mukainen ammattinimike.

Tulorekisterin tekninen rajapinta sallii useita ammattinimikkeitä. Yhdessä JuEL-palkkatietoilmoituksessa voi olla kuitenkin vain yksi Kevan koodiston mukainen ammattinimike.

Katso tietoa Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (TK10) mukaisen ammattiluokan ilmoittamisesta tulorekisterin ohjeista.

Palvelussuhteen voimassaolo

Alkupäivä, loppupäivä.

Tulorekisterin ohjeissa palvelussuhdetietojen ilmoittamisesta on yksityiskohtaisia ohjeita näiden ilmoittamisesta.

Palvelussuhteen voimassaoloaikoja voi ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella useita edellyttäen, että rekisteröinnin peruste on sama.

Toistuvat lyhyet palvelussuhteet ja rinnakkaiset palvelussuhteet

Tulorekisterin ohjeissa palvelussuhdetietojen ilmoittamisesta on yksityiskohtaisia ohjeita näiden ilmoittamisesta.

Päättymisen syy

Pakollinen, kun ilmoitetaan loppupäivä (käytössä edelleen eläketurvakohtaiset Kevan koodistot (pdf)).

Tulorekisterin tekninen rajapinta sallii useita päättymisen syitä. Yhdessä JuEL-palkkatietoilmoituksessa voi kuitenkin olla vain yksi Kevan koodiston mukainen päättymisen syy.

Tulorekisteriaikana käytössä on vain yksi päättymissyykoodi per eläketurva – tarkoittavat, että henkilö eronnut, työ päättynyt.

  • Kevan jäsenyhteisöt päättymisen syy 10
  • valtio ja Ahvenanmaa 01
  • kirkko ja Kelan toimisuhde-eläkkeet 1 

Alkupäivä

Katso ohjeistus tulorekisteriin ilmoitettavasta alkupäivästä tulorekisterin ohjeista kohdasta 10.1.

Jos yhdenjaksoisen palvelussuhteen alkuperäinen alkupäivä ei ole tiedossa, ilmoitetaan alkupäiväksi se päivä, josta lukien palvelussuhde on käytettävissä olevien tietojen perusteella ainakin ollut voimassa.

Vaikutukset eläkemaksuihin

Tulorekisteri muuttaa eläkemaksujen perintää.

Tulorekisterin myötä työnantaja ei enää itse tilitä eläkemaksuja maksamiensa palkkojen perusteella, vaan Keva laskuttaa eläkemaksun työnantajalta tulorekisterin kautta ansaintajärjestelmään siirtyneiden tietojen perusteella.

Tarkempia tietoja eläkemaksujen muutoksista löydät täältä: Eläkemaksujen budjetointi.

Vaikutukset työnantajalle tuotettaviin tilastoihin

Tulorekisterin ja uusien aliorganisaatioiden myötä tilastotietoja voidaan tuottaa suurille työnantajille nykyistä tarkemmalla tasolla.  

Mikäli jatkossa haluat saada Kevalta henkilöstöä koskevia tilastoja esimerkiksi organisaationne toimialatasolla, tulee Kevan maksajan koodiston mukaisen aliorganisaation vastata organisaation toimialaa. 

Kannattaa kuitenkin huomata, että mikäli toimialan/aliorganisaation koko on kovin pieni (esim. alle tuhat työntekijää), tilastoraporttien sisältö jää tietosuojasyistä puutteelliseksi.

Uusi rakenne näkyy tilastoissa vasta, kun tiedot ovat kertyneet tilastotietokantaan uuden jaottelun mukaisesti.

Automaattinen tiedonsiirto on suositeltavaa

Tulorekisteri suosittaa tiedonsiirron automatisointia ja tietojen välittämistä teknistä rajapintaa eli palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille rakennettavaa sähköistä yhteyttä pitkin.

Tulorekisterillä on myös sähköinen asiointipalvelu, jossa palkkatietoilmoituksia voi tehdä verkkolomakkeella. Palvelussa on myös mahdollista ladata palkkatiedosto tulorekisteriin.

Sen sijaan paperi-ilmoituksia otetaan vastaan enää vain poikkeustapauksissa. JuEL:n mukaan vakuutetuista palvelussuhteista ei voi ilmoittaa tietoja tulorekisteriin paperilla. Tulorekisteriin ei voi ilmoittaa tietoja myöskään puhelimitse.