Taiteilija-apurahaeläkkeet

Sinulla voi olla oikeus valtion taiteilija-apurahaeläkkeeseen, jos olet saanut valtion taiteilija-apurahaa ennen vuotta 2009. Vuoteen 1996 asti eläkeoikeus syntyi 15-vuotisten ja vuosien 1996–2009 välillä viisivuotisten apurahojen perusteella.

Eläkeikä viisivuotisten taiteilija-apurahojen perusteella myönnettävissä vanhuuseläkkeissä on 65 vuotta.

Eläkkeen voi saada ennen eläkeikää työkyvyttömyyden perusteella.

Apurahaa saaneen leskellä ja lapsilla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen.

Eläke perustuu lakiin valtion taiteilija-apurahoista.

Hae eläkettä Kevasta

Hae eläkettä ennen vuotta 2009 myönnetystä taiteilija-apurahasta Kevasta normaalilla eläkehakemuslomakkeella.

Hakemuslomakkeet löydät sähköisinä Kevan Omat eläketietosi -palvelusta tai pdf-muodossa sivuiltamme eri eläkelajeista kertovilta  sivuilta.

Lisätietoja sivulta Eläkkeen hakeminen.

Apurahansaajien eläketurva 1.1.2009 jälkeen Melassa

Mela hoitaa eläkevakuuttamisesi, jos sinulle on myönnetty taiteilija-apuraha vuoden 2008 jälkeen. Sinun tulee tällöin hakea itse eläkevakuutus Melasta.