Työhönvalmennus - tavoitteena uusi työnkuva

Työhönvalmennus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa olet siirtymässä uuteen tehtävään ja nykyinen osaamisesi tarvitsee täydennystä. Työhönvalmennuksen aikana voit opetella uudessa tehtävässä vaadittavia tietoja ja taitoja työssä oppimalla sekä tarvittaessa osallistumalla ammattitaitoasi vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen

Tehtävän tulee olla sellainen, jossa voit jatkaa työhönvalmennuksen jälkeen.

Työhönvalmennus voi toteutua joko nykyisellä työnantajallasi tai uudella työnantajalla.

Miten kauan työhönvalmennus voi kestää?

Työhönvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti. Työhönvalmennuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opittavaa uuteen tehtävään siirtyminen sinulta edellyttää. Kesto voi vaihdella 3 - 18 kuukauden välillä.

Työhönvalmennuksen suunnittelu

Työhönvalmennuksen toteutus edellyttää, että laadit työnantajan kanssa vapaamuotoisen työhönvalmennusohjelman. Työhönvalmennusohjelman lähtökohtana on nykyisen osaamisesi ja tulevassa työtehtävässä vaadittavan osaamisen arvioiminen. Työhönvalmennusohjelma tarkoittaa suunnitelmaa puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Työhönvalmennuksen suunnittelun vaiheet ovat:

  1. Tavoitteen määrittely/tavoiteltava työtehtävä ja osaaminen
  2. Nykyisen osaamisen määrittely
  3. Suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi

Vapaamuotoisesta suunnitelmasta tulee ilmetä

  • työhönvalmennuksen tavoite
  • suunnitelma työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä (työtehtävien kuvaus, perehdytyksestä vastaava henkilö)
  • suunnitelma työpaikan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta (esimerkiksi kurssin aikataulu ja hinta)
  • työhönvalmennuksen seuranta.

Voit hyödyntää työhönvalmennuksen suunnittelussa oheista valmista mallia tai tehdä vapaamuotoisen suunnitelma. 

Malli työhönvalmennusohjelmasta.pdf (37 kb)

Toimeentulo työhönvalmennuksen ajalta

Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton. Palkanmaksusta sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Jos työskentelet valtion palveluksessa, kuntoutuksen aikaisesta palkanmaksuvelvollisuudesta on määräyksiä työehtosopimuksessasi (VES).

  1. Palkallisessa työhönvalmennuksessa työnantaja maksaa sinulle palkkaa, ja Keva maksaa kuntoutusetuuden työantajalle palkkaa vastaavalta osalta.
  2. Palkattomassa työhönvalmennuksessa Keva maksaa kuntoutusrahan tai kuntoutustuen ja –korotuksen sinulle. Lisäksi otamme lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työhönvalmennuksen ajalle. Palkattoman työhönvalmennuksen ajalta ei kerry vuosilomia.

Pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen voi myös sisältyä vuosilomaa. Palkanmaksusta ja vuosilomista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Työhönvalmennuksesta sopiminen, seuranta ja arviointi

Työhönvalmennuksen sopimuslomakkeen lähetämme sinulle kaksi viikkoa ennen työkokeilun alkamista. Sinun tulee täyttää sopimuslomake yhdessä esimiehesi kanssa työhönvalmennuksen alkaessa ja palauttaa se viipymättä Kevaan.

Sovi työhönvalmennuksen säännöllisestä seurannasta työnantajasi kanssa. Tarvittaessa ota yhteyttä Kevan kuntoutukseen.

Työhönvalmennuksen päätteeksi sinun tulee täyttää työhönvalmennuksen arviointilomake yhdessä esimiehen kanssa. Arviointilomake tulee palauttaa Kevaan.

 

Lue myös blogi: Työhönvalmennuksella pidetään arvokas osaaminen organisaatioissa