Työhönvalmennus

Työhönvalmennus auttaa sinua siirtymään uusiin työtehtäviin joko nykyisellä työnantajallasi tai uudelle työnantajalle. Työhönvalmennuksen aikana voit opetella uudessa tehtävässä vaadittavia tietoja ja taitoja työssä oppimalla sekä tarvittaessa osallistumalla ammattitaitoasi vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen.

Työhönvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti. Työhönvalmennuksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opittavaa uuteen tehtävään siirtyminen sinulta edellyttää. Kesto voi vaihdella kolmesta kuukaudesta yli vuoteen.

Työhönvalmennuksen toteutus edellyttää, että laadit työnantajan kanssa vapaamuotoisen työhönvalmennusohjelman. Työhönvalmennusohjelman lähtökohtana on nykyisen osaamisesi ja tulevassa työtehtävässä vaadittavan osaamisen arvioiminen. Työhönvalmennusohjelma tarkoittaa suunnitelmaa puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Vapaamuotoisesta suunnitelmasta tulisikin ilmetä

  • työhönvalmennuksen tavoite
  • suunnitelma työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä (työtehtävien kuvaus, perehdytyksestä vastaava henkilö)
  • suunnitelma työpaikan ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta (esimerkiksi kurssin aikataulu ja hinta)
  • työhönvalmennuksen seuranta.

Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton. Pitkäkestoiseen työhönvalmennukseen voi myös sisältyä vuosilomaa. Palkanmaksusta ja vuosilomista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Työhönvalmennuksen suunnittelu

Työhönvalmennuksen suunnittelun vaiheet ovat:

  1. Tavoitteen määrittely/tavoiteltava työtehtävä ja osaaminen
  2. Nykyisen osaamisen määrittely
  3. Suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi

 

Malli työhönvalmennusohjelmasta.pdf (37 kb)

 

 

Lue myös blogi: Työhönvalmennuksella pidetään arvokas osaaminen organisaatioissa