Työhönvalmennus - tavoitteena uusi työnkuva

Jos et terveydentilasi vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä työssäsi, sinulla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on työhönvalmennus. Tavoitteena on, että voit työhönvalmennuksen jälkeen palata takaisin työelämään.

Tällä sivulla saat tietoa siitä, miten etenet asiassa. Sivulla on myös tietoa sinulle, joka olet jo työhönvalmennuksessa. 

Työhönvalmennus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa olet siirtymässä uuteen tehtävään ja tarvitset siihen oppia ja uutta osaamista. Uuden tehtävän tulee olla sellainen, jossa voit jatkaa työhönvalmennuksen jälkeen.

Työhönvalmennus toteutetaan työpaikalla - joko nykyisellä työnantajalla tai uudella työnantajalla. Sen aikana opettelet uudessa tehtävässä vaadittavia tietoja ja taitoja käytännönläheisesti työssä oppimalla. Voit osallistua myös ammattitaitoasi vahvistavaan lisä- tai täydennyskoulutukseen.

Työhönvalmennuksen kesto

Työhönvalmennuksen kesto voi vaihdella 3-18 kuukauden välillä, ja siitä sovitaan yksilöllisesti. Kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opeteltavaa sinulla on.

Työhönvalmennus voi olla palkallinen tai palkaton

Palkanmaksusta ja vuosilomista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

 • Palkallinen työhönvalmennus: työnantajasi maksaa sinulle palkkaa, ja Keva maksaa työantajallesi kuntoutusrahaa enintään palkkaasi vastaavan määrän. Jos kuntoutusrahan määrä on suurempi kuin palkkasi, Keva maksaa erotuksen sinulle itsellesi.
   
 • Palkaton työhönvalmennus: Keva maksaa sinulle kuntoutusrahan tai kuntoutustuen ja -korotuksen, joita voit saada enintään 18 kuukauden ajan. Lisäksi otamme sinulle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työhönvalmennuksen ajalle. Palkattoman työhönvalmennuksen ajalta ei kerry vuosilomia.

Katso myös tarkempaa tietoa kuntoutusetuuksista, verotuksesta ja kulukorvauksista.

Jos työskentelet valtion palveluksessa, kuntoutuksen aikaisesta palkanmaksuvelvollisuudesta on määräyksiä työehtosopimuksessasi (VES).

Työhönvalmennuksen suunnittelu

Työhönvalmennuksen toteutus edellyttää, että laadit työnantajan kanssa vapaamuotoisen työhönvalmennusohjelman. Siinä mietitte yhdessä ensin työhönvalmennuksesi tavoitteet, arvioitte nykyisen osaamisesi ja mitä uutta osaamista tarvitset tulevaan työtehtävääsi. Sen jälkeen suunnittelette, millä eri tavoin uusien tehtävien opettelu tapahtuu.

Vapaamuotoisesta työhönvalmennusohjelmasta tulee ilmetä

 • työhönvalmennuksen tavoite
 • suunnitelma työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta: työtehtävien kuvaus, perehdytyksestä vastaava henkilö ja aikataulu
 • suunnitelma työpaikan ulkopuolella tapahtuvasta koulutuksesta (esimerkiksi kurssin nimi, aikataulu ja hinta)
 • työhönvalmennuksen seuranta.

Voit hyödyntää työhönvalmennusohjelman suunnittelussa oheista valmista mallia: 

Malli työhönvalmennusohjelmasta.pdf (37 kb)

Näin haet työhönvalmennuksen korvaamista ammatillisena kuntoutuksena

 1. Tee hakemus Kevan omat eläketietosi -palvelussa. Jos sinulla on jo päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, valitse täytettäväksi ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmahakemus. Muussa tapauksessa valitse kuntoutushakemus.
   
 2. Liitä hakemukseesi työnantajasi kanssa laatima työhönvalmennusohjelma
  > Omat eläketietosi -palveluun 
   
 3. Saat Kevasta päätöksen työhönvalmennuksen korvaamisesta noin kolmessa viikossa. Samalla lähetämme työnantajallesi palkkatiedustelun työhönvalmennuksen palkoista.
   

Ohjeita työhönvalmennuksen aloittavalle ja työhönvalmennuksessa jo oleville 

Työhönvalmennuksen sopimus, aloitus ja seuranta

Työkokeilun tai työhönvalmennuksen alkaessa esihenkilön ja sinun tulee täyttää ja hyväksyä sopimus työkokeilusta.

 • Täyttäkää ja palauttakaa sopimuslomake vasta, kun työkokeilu tai työhönvalmennus alkaa. Saat päätöksen kuntoutusetuudesta, kun lomake on palautettu Kevaan.
 • Keva lähettää ensin työkokeilupaikan tai työhönvalmennuspaikan esihenkilölle linkin sähköiseen turvalomakepalveluun sopimuksen täyttämiseksi ja hyväksymiseksi.
 • Kun esihenkilö on täyttänyt ja hyväksynyt sopimuksen, saat osoitteesta noreply@keva.fi sähköpostiisi linkin, josta pääset hyväksymään sopimuksen omalta osaltasi. Kirjaudu turvalomakepalveluun saamastasi linkistä Suomi.fi -tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
 • Kun olette molemmat hyväksyneet sopimuksen, lomake lähtee Kevaan ja saatte siitä kopion sähköposteihinne.

Kun olet aloittamassa työhönvalmennuksen, jota Keva tukee
ammatillisena kuntoutuksena, lue myös tämä ohje

Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (92 kb)

 

Seuranta. Sovi työhönvalmennuksen säännöllisestä seurannasta työnantajasi kanssa.

Kulukorvaukset. Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä kulukorvauksia - tarkemmat tiedot kulukorvauksista ja ohjeet kulukorvausten hakemisesta: Kulukorvaukset
  

Muutoksia tai ongelmia työhönvalmennuksessa?

Jos työhönvalmennuksesi keskeytyy tai siinä ilmenee ongelmia. Ilmoita niistä mahdollisimman pian Kevaan Omat eläketietosi -palvelun viestipalvelun kautta.

Voiko työhönvalmennusta jatkaa? Perustellusta syystä työhönvalmennusta voidaan jatkaa. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi terveydentilaan tai oppimiseen liittyvä. Keskustele jatkon tarpeesta hyvissä ajoin ennen työhönvalmennuksen päättymistä työterveyshuollon edustajan ja esihenkilösi kanssa.

  • Tee sen jälkeen uusi ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmahakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Liitä hakemukseen yhteispalaverimuistio, tai muu asiakirja, jossa on perustelut jatkon tarpeelle.

 

Arviointi työhönvalmennuksen päättyessä

Työhönvalmennuksen päätteeksi esihenkilösi tulee täyttää lausunto työhönvalmennuksesta yhdessä kanssasi.