Medialle ja sidosryhmille

Yhteystiedoista löydät johdon ja muiden asiantuntijoiden sekä viestinnän yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Kuvapankista voit ladata johtoryhmän jäsenten painokelpoiset kuvat sekä Kevan logon.

Yleiset yhteystiedot, postiosoitteen ja verkkolaskuosoitteet löydät Yhteystiedot-sivulta

Yhteystiedot medialle ja sidosryhmille

Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keva.fi

Toimitusjohtaja Jaakko Kiander 050 583 8599
(Maria Dahlström 020 614 2206)

Työnantaja- ja työkykytoiminto

Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén 020 614 2204
(Terhi Mustonen 020 614 2316)

Työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki 020 614 2251
Eläkejohtaja, työkyvyttömyysratkaisut Merja Paananen 020 614 2759

Eläke- ja ICT-toiminto

Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander 020 614 2349
(Heidi Becklin 020 614 2417)

Asiakaspalvelujohtaja Taina Uronen 020 614 2693
Eläkejohtaja, eläkkeiden maksu Anneli Kajas-Pätäri 020 614 2663
Eläkejohtaja, eläkkeet Eija Korhonen 020 614 2474
IT-johtaja Tommi Heinonen 020 614 2309

Talouden ja toiminnan suunnittelun toiminto

Talousjohtaja Tom Kåla 020 614 2211
(Virve Haapolahti 020 614 2433)

HR-johtaja Mika Gylén 020 614 2317

Sijoitustoiminto

Sijoitusjohtaja Ari Huotari 020 614 2205
(Lia Holmström 020 614 2295)

Sijoitusjohtajan varahenkilö, operatiivinen johtaja Maaria Eriksson 020 614 2644

Johtaja, suorat korkosijoitukset, valuutta ja johdannaiset Fredrik Forssell 020 614 2703
Johtaja, sijoitusstrategia Tommi Moilanen 020 614 2574
Johtaja, osakesijoitukset Jussi Karhunen 020 614 2701
Apulaisjohtaja, osakesijoitukset Mikko Koskela 020 614 2740
Johtaja, vaihtoehtoiset sijoitukset Markus Pauli 020 614 2473
Kiinteistösijoitusjohtaja, Roselius Carl-Henrik 050 041 7997

Muut

Tilastopäällikkö Katinka Lybäck 020 614 2727
Rahoitusjohtaja (oto) Roman Goebel 050 381 0281
Aktuaaripäällikkö, rahoitus Roman Goebel 050 381 0281
Hallintojohtaja Markus Mankin 020 614 2706

Viestintä

Viestintäjohtaja Reija Hyvärinen 020 614 2702
Viestinnän asiantuntija Maarit Hirvensalo 020 614 2325
Johtava asiantuntija, sidosryhmäyhteistyö Ismo Kainulainen, 020 614 2057

Kuvapankki

Johtoryhmän kuvat

Lataa suurempi kuva klikkaamalla haluamaasi kuvaa.

Jaakko-Kiander_150x250_SUOMI.jpg      Tiina-Ijäs_150x250_SUOMI.jpg Markus-Mankin 150x250_SUOMI.jpg

Kevan logo

Kevan logoa voi käyttää joko ilman taglinea tai sen kanssa. Taglinen sisältäviä logoja on sekä vaaka- että pystyversiona.

Logot ovat ladattavissa värillisinä joko ai-tiedostona (cmyk-väreillä) tai png-tiedostona (rgb-väreillä).

Jos tarvitset logoa mustavalkoisena, negana, pms-väreillä, sanomalehtiväreillä tai jonain muuna tiedostomuotona, ole yhteydessä Kevan viestintään Elina Rantaseen, puh. 020 614 2689.

  Logo                      Logo ja tagline
- pystyversio
Logo ja tagline
- vaakaversio
 

ai-tiedosto
png-tiedosto

ai-tiedosto
png-tiedosto

ai-tiedosto
png-tiedosto

 

Asiakirjapyynnöt

Keva on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 1 momentin 5) kohdassa tarkoitettu itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, ja sen toimintaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.

Kevan asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.

Asiakirjapyynnöt toimitetaan postitse osoitteella Keva, Kirjaamo, 00087 KEVA tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)keva.fi tai puhelimitse 020 614 21 / asiakirjahallintotiimi.

Tietopyyntöön vastaamisaika on normaalisti kaksi viikkoa ja laajoissa tietopyynnöissä kuukausi.

Maksut

Asiakirjoista peritään julkisuuslain 34 §:ssä määrättyjen perusteiden mukaisesti seuraavat maksut.

 1. Suullisesti, sähköpostitse tai Kevassa luettavaksi annettavat tiedot
 • Tavanomainen asiakirjapyyntö: toimitetaan maksutta.
 • Erityisiä toimenpiteitä vaativa asiakirjapyyntö
  • Tiedon esille hakemisesta tai salaisten osien tarkastamisesta taikka poistamisesta peritään 50 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.  

Kopiot ja tulosteet

 • Tavanomainen asiakirjapyyntö
  • Kopion hinta 1 € / A4-kokoinen sivu ja 2 € / A3-kokoinen sivu
  • Minimiveloitus 10 € laskutuskerta
 • Erityisiä toimenpiteitä vaativa asiakirjapyyntö
  • Kopion hinta 1 € / A4-kokoinen sivu ja 2 € / A3-kokoinen sivu
  • Lisäksi peritään tiedon esille hakemisesta tai salaisten osien tarkastamisesta taikka poistamisesta 50 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Maksuja ei sovelleta vakuutettujen eläketurvan hoitamiseen liittyviin eläkeasiakirjoihin.

Asiakirjapyyntöjen määritelmät

Tavanomaisena asiakirjapyyntönä pidetään pyyntöä, jossa asiakirja on kokonaan julkinen tai sen salassa pidettävien osien poistaminen on vaivatonta. Asiakirjan on oltava yksilöitävissä ja löydettävissä Kevan asiakirjarekisteristä käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla.

Erityisiä toimenpiteitä vaativana asiakirjapyyntönä pidetään pyyntöä, jossa asiakirjan haku ei ole mahdollista edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Pyyntö katsotaan erityiseksi myös, jos salassa pidettävien tietojen tarkastaminen tai poistaminen asiakirjasta vaatii tavanomaista enemmän työtä tai asiakirjapyyntö on poikkeuksellisen laaja. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat myös tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja tulostusominaisuuksia.

Maksulliset asiakirjapyynnöt

Aineisto luovutetaan maksettua laskua vastaan.

Asiakkaaseen otetaan yhteyttä ennen tietopyynnön toteuttamista, jos asiakirjan antamisesta tullaan perimään maksu tiedon esille hakemisesta tai salaisten osien tarkastamisesta tai poistamisesta.

Maksu peritään, vaikka asiakirjaa ei etsittäessä löydy.