Työhyvinvointikysely

Työhyvinvoinnin arvioimisessa ja kehittämisessä voit hyödyntää Kevan kyselyjä – työhyvinvointikyselyä ja aktiivisen tuen toimintatavan arviointikyselyä. Molemmat ovat käytössäsi työnantajan verkkopalvelussa ("Avaintiedot ja kyselyt").

Asiakkaanamme saat myös tietoa ja tukea siihen, miten kyselyn tulokset linkitetään osaksi organisaation tuloksellista kehittämistyötä. 

Lisäksi käytössäsi on Kevan Oppimisympäristö, jossa on mm. Kevan kokeneiden asiantuntijoiden suunnittelema video-ohjattu työpaja. Pajassa voit pohtia yhdessä tiimisi ja työyksikkösi kanssa, kuinka työhyvinvointikyselyn tulosten avulla voidaan kehittää tiimin toimintaa ja parantaa hyvinvointia.

Miksi työhyvinvointikysely?

Työhyvinvointikyselyn avulla voit toteuttaa laadukkaan ja luotettavan selvityksen henkilöstön työhyvinvoinnista itsenäisesti ja joustavasti oman aikataulusi mukaan. Työhyvinvointikysely auttaa arvioimaan ja kehittämään:

 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista
 • henkilöstön työhyvinvointia
 • työn tuloksellisuutta.

Työhyvinvointikysely sisältää:

 • sähköisen kyselyn henkilöstölle
 • kyselyiden raportoinnin ja raporttien jakelun
 • laajan vertailuaineiston
 • mahdollisuuden seurantakyselyiden tekoon sekä
 • ohje- ja tukimateriaalin.

Työhyvinvointikyselyyn pääset kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun - kysely löytyy Avaintiedot ja kyselyt -kohdasta.

Lisätietoja

Vertaile työhyvinvointikyselyiden tuloksia Keva tutkii -verkkotyökalussa

Keva tutkii- verkkotyökalussa voit tarkastella Kevan työhyvinvointikyselyyn vuodesta 2017 alkaen osallistuneiden organisaatioiden tuloksia työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista:

 • työn sujuminen
 • työtehtävät ja omat voimavarat
 • esihenkilön ja työnantajan toiminta.

Esitetyt tulokset perustuvat aina usean organisaation kokonaisuuteen ja Kevan työhyvinvointikyselyn kysymyksistä tehtyihin muuttujiin. Voit tarkastella tuloksia kyselyajankohdan, organisaatiotyypin, sukupuolen, ammattiluokan, ikäryhmän tai alueellisen sijainnin mukaan.