Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke.   

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos

  • olet täyttänyt 61 vuotta
  • et saa mitään muuta työeläkettä.

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta, tätä nuoremmat voivat siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saat joko 50 % tai 25 % sinulle jo kertyneen eläkkeen määrästä, tämän saat itse valita.

Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. Jos otat eläkkeestä ensin 25 % osuuden, voit korottaa sitä myöhemmin toisella 25 % osuudella, mutta sen jälkeen sitä ei voi muuttaa.

Työtekoa ei tarvitse lopettaa tai edes vähentää. Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana Keva ei seuraa työtulojasi, eikä sinun tarvitse ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan. Mahdollisista työajan muutoksista sinun tulee kuitenkin sopia yhdessä työnantajasi kanssa.

Ennen kuin haet eläkettä, selvitä tarkkaan sen vaikutukset. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus peruuttaa osittainen varhennettu vanhuuseläke kolmen kuukauden kuluessa eläkepäätöksen antamisesta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke.pdf (40 kb)

 

 

Eläkkeen määrä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä. Voit itse päättää, paljonko eläkettä haluat kuukausittain: joko 50 % tai 25 % sinulle kertyneestä eläkkeestä. Jos otat neljäsosan, voit myöhemmin hakea vielä toisen neljänneksen, mutta sen jälkeen sitä ei voi muuttaa. Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. 

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, eläkkeesi pienenee 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti.

Vastaavasti eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti, jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit siirtyä osittaiselta varhennetulta vanhuuseläkkeeltä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle, jos

  • olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän ja
  • lopetat pääasiallisen työsi.

Jos olet työskennellyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana, saat myös siitä kertyneen eläkkeen.

Vanhuuseläkettä pitää aina hakea erikseen. Katso ohjeet vanhuuseläkkeen hakemiseen ja tutustu myös yleisiin eläkkeen hakuohjeisiin.

Onko sinulla henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä?

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja henkilökohtainen eläkeikäsi on 63–65 vuotta, vanhaa eläkekertymääsi ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään, jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi.

Eläkkeeseesi ei tehdä vähennyksiä, jos siirryt vanhuuseläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässäsi. Sen sijaan voit saada lykkäyskorotuksen, joka lasketaan ikäluokan alimman eläkeiän perusteella.

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen omaa eläkeikääsi, jos olet valinnut alemman ammatillisen eläkeiän. Eläkettäsi pienentävien varhennuskuukausien määrä lasketaan kuitenkin ikäluokan alimmasta eläkeiästä eikä sinun omasta eläkeiästäsi. Lisäksi eläkekertymää ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

 

Jos ammatillinen eläkeikäsi on jo ehtinyt täyttyä, et voi saada osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Silloin sinulla on jo oikeus vanhuuseläkkeeseen, johon ei tehdä varhennusvähennystä, kuten osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle ammatillisessa eläkeiässäsi, vaikka se olisi alempi kuin ikäluokkasi alin eläkeikä. Eläkkeeseesi ei tehdä vähennyksiä, jos olet jatkanut työssä eläkkeelle jäämiseen saakka. Jos et ole täyttänyt ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, et voi saada lykkäyskorotusta.

Oman eläkeikäsi voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Näin haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

Hae osittaista varhennettua vanhuuseläkettä aikaisintaan yksi kuukausi ennen eläkkeen alkamista. Hakemuksen tulee olla Kevassa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana eli tätä eläkettä ei voida myöntää takautuvasti. Eläke voi alkaa aina kuukauden alussa.

Helpoiten ja nopeimmin haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelun kautta. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Tarkista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan sen mukaan. Selvitä ennen hakemista myös IBAN-tilinumerosi ja pankin BIC-koodi valmiiksi. 

Katso myös mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet: 00087 KEVA.