Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos olet täyttänyt 61 vuotta.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on valintasi mukaan joko 50 % tai 25 % eläkekertymästäsi.

Eläkkeen aikana voit työskennellä ilman rajoituksia, eikä sinun tarvitse ilmoittaa ansioistasi eläkelaitokselle.

Eläkkeen verotus eroaa palkan verotuksesta. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutus verotukseen kannatta tarkistaa etukäteen Verohallinnolta.

Kuka voi saada osittaista vanhuuseläkettä?

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos

 • olet täyttänyt 61 vuotta
 • et saa mitään muuta työeläkettä.

Perhe-eläke eli leskeneläke ei estä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäämistä.

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden ikäraja vahvistetaan myöhemmin.

 

Tunnetko osittaisen varhennetun vanhuuselakkeen.jpg

Miten hyvin tunnet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eli OVEn? Testaa tietosi!

 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke -esite.pdf (48 kb)

 

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä ja verotus

Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä.

Voit itse päättää, paljonko eläkettä haluat kuukausittain:

 • joko 50 % 
 • tai 25 % sinulle kertyneestä eläkkeestä.

Jos otat neljäsosan, voit myöhemmin hakea vielä toisen neljänneksen, mutta sen jälkeen eläkettä ei voi muuttaa. Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. 

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, eläkkeesi pienenee 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti. Varhennusvähennys on pysyvä.

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, eläkettäsi puolestaan korotetaan 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti. 

Esimerkki eläkkeen määrästä

Esimerkki huhtikuussa vuonna 1961 syntyneen Marjan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä.

 • Marjalle on kertynyt eläkettä 31.12.2021 mennessä 2 200 € / kk.
 • Marja aloittaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 61 vuoden iässä eli 1.5.2022. Hän päättää ottaa 50 % eläkettä.
 • Marjan alin eläkeikä on 64 vuotta 9 kuukautta eli osittainen vanhuuseläke alkaa 45 kuukautta ennen alinta vanhuuseläkeikää.
 • Eläkkeen määrä ennen varhennusvähennystä lasketaan seuraavasti: 2 200 € / kk x 50 % = 1 100 € / kk.
 • Koska Marja aloittaa eläkkeen 45 kuukautta ennen vanhuuseläkettä, siihen tehdään varhennusvähennys seuraavasti: 45 x 0,4 % x 1 100 € / kk = 198 € / kk. Tämä vähennys on pysyvä, myös vanhuuseläkeaikana.
 • Eläkkeen määrään vaikuttaa vielä elinaikakerroin, joka sopeuttaa eläkkeen odotettavissa olevaan eliniän muutokseen. Varhennusvähennetty eläke (1 100 € - 198 € = 902 / €) kerrotaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella: 902 € / kk x 0,94659 = 853,82 € / kk.
 • Marjan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on siis 853,82 € / kk.

Oman eläkkeesi määrän näet Omat eläketietosi -palvelussa

Selvität oman eläkkeesi määrän helpoiten Omat eläketietosi -palvelun Osittainen varhennettu vanhuuseläke -laskurilla. Laskurin kohdassa ”Näytä vanhuuseläkearviot” näet myös alimman vanhuuseläkeikäsi ja osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeesi määrän.

Osittaisen vanhuuseläkkeen verotus

Eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Eläkkeen vaikutus verotukseen kannattaa aina tarkistaa Verohallinnolta ennen eläkkeen hakemista, jotta veron määrä ei tule yllätyksenä.

Katso verotuksesta tarkemmat ohjeet kohdasta

Työnteko ja työttömyys osittaisen vanhuuseläkkeen aikana

Voit osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana työskennellä aivan kuten ennenkin, vähentää työskentelyä tai lopettaa työnteon kokonaan. Voit myös vaihtaa työnantajaa tai toimia yrittäjänä. Eläkkeen aikaiset ansiosi eivät vaikuta eläkkeen määrään. 

Keva ei lähetä eläkepäätöksestä tietoa työnantajalle. 

Mahdollisista työajan muutoksista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Työajan tai ansioiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Kevaan.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyyspäivärahan saamista.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutus Kelan maksamiin etuuksiin tulee tarkistaa Kelasta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on maksussa niin kauan, kunnes haet vanhuuseläkettä tai sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa osittainen varhennettu vanhuuseläke kolmen kuukauden kuluessa eläkepäätöksen antamisesta. Tällöin Keva perii sinulle jo maksetun eläkkeen takaisin. Voit tehdä peruutuksen kirjallisesti vapaamuotoisella viestillä joko Omat eläketietosi -palvelun kautta tai kirjeitse.

Katso myös

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja työkykysi heikkenee ennen ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, sinulle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke, jos sen edellytykset täyttyvät.

Työkyvyttömyyseläkkeestä ja sen edellytyksistä löydät lisätietoa sivuilta:

Työkyvyttömyyseläke OVEn jälkeen muodostuu seuraavista osista:

 • maksussa ollut osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • myöntämätön osa kertyneestä eläkkeestä (50 % tai 75 %)
 • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen mahdollisesti kertynyt uusi eläke
 • tulevan ajan eläkkeestä.

Osittaisessa varhennetussa vanhuuseläkkeessä ollut varhennusvähennys on pysyvä, eli se ei poistu, kun jäät vanhuuseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu ilman erillistä hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä OVEn jälkeen.jpg

Jos sinulla on alempi ammatillinen eläkeikä tai eroamisikä, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi täytettyäsi alemman ikäsi. Eläkkeen määrä ei tällöin muutu.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit siirtyä osittaiselta varhennetulta vanhuuseläkkeeltä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle, jos

 • olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän ja
 • irtisanoudut pääasiallisesta työstäsi (jos sinulla on useampi työsuhde, pääasiallinen työ on se työ, josta olet saanut eniten ansioita vanhuuseläkkeelle siirtymistä edeltävänä vuonna). 

Vanhuuseläke muodostuu seuraavista osista:

 • maksussa ollut osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • myöntämätön osa karttuneesta eläkkeestä (50 % tai 75 %)
 • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen mahdollisesti karttunut uusi eläke.

Osittaisessa varhennetussa vanhuuseläkkeessä ollut varhennusvähennys on pysyvä, eli se ei poistu vanhuuseläkkeelle jäädessäsi.

Esimerkkikuva Vanhuuseläkkeen määrästä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen_Keva.png

Vanhuuseläkettä pitää aina hakea erikseen. Katso ohjeet vanhuuseläkkeen hakemiseen ja tutustu myös yleisiin eläkkeen hakuohjeisiin.

Onko sinulla henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä?

Oman eläkeikäsi voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos sinulla on henkilökohtainen eläkeikä

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja henkilökohtainen eläkeikäsi on 63–65 vuotta ja jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, vanhaa eläkekertymääsi ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Jos sinulla on ammatillinen eläkeikä

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ammatillisen eläkeikäsi täyttymistä. Eläkettäsi pienentävien varhennuskuukausien määrä lasketaan kuitenkin ikäluokan alimmasta eläkeiästä, ei ammatillisen eläkeikäsi täyttymisestä. Lisäksi eläkekertymää ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Sinulla ei ole oikeutta osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jos olet täyttänyt ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän, mutta et ikäluokan alinta yleistä vanhuuseläkeikää. Silloin sinulla on jo oikeus vanhuuseläkkeeseen, johon ei tehdä varhennusvähennystä.

Kun olet täyttänyt sekä ammatillisen eläkeikäsi että ikäluokkasi alimman yleisen vanhuuseläkeiän, voit valita, jäätkö ensin joksikin aikaa osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle vai suoraan vanhuuseläkkeelle. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen etuna tässä tilanteessa on, että kartutat lisää lykkäyskorotusta siihen osaan vanhuuseläkettäsi, jota et vielä ota maksuun.

 

Näin haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

Hae osittaista varhennettua vanhuuseläkettä noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Hakemuksen tulee olla Kevassa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana eli tätä eläkettä ei voida myöntää takautuvasti. Eläke alkaa aina kuukauden alussa.

Helpoiten ja nopeimmin haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelun kautta. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Tarkista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan sen mukaan. Selvitä ennen hakemista myös IBAN-tilinumerosi valmiiksi.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

Saat päätöksen Kevasta

Ilmoitamme sinulle päätöksestä

 • Sähköpostilla tai tekstiviestillä Kevasta, jos olet tilannut paperittoman palvelun Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Itse asiakirjan voit lukea Omat eläketietosi -palvelussa eli Keva ei lähetä päätöstä sinulle liitteenä tai linkkinä.
  TAI
 • Suomi.fi-palvelun kautta, jos olet ottanut sähköiset viestit käyttöön Suomi.fi-palvelussa, mutta et ole tilannut paperitonta palvelua Omat eläketietosi -palvelussa. Itse päätöksen voit lukea Kevan Omat eläketietosi -palvelussa eli Suomi.fi ei lähetä sinulle liitteitä tai linkkejä.
  TAI
 • Paperipostilla, jos et ole tilannut paperitonta palvelua Kevasta tai sähköisiä ilmoituksia Suomi.fi:stä. Asiakirja tulee sinulle postissa kotiin ja voit lukea sen myös Omat eläketietosi -palvelussa.

Katso myös mitä sinun tulee tehdä, kun olet saanut eläkepäätöksen: Eläkepäätöksen saatuasi