Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke.   

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos

  • olet täyttänyt 61 vuotta
  • et saa mitään muuta työeläkettä.

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta, tätä nuoremmat voivat siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saat joko 50 % tai 25 % sinulle jo kertyneen eläkkeen määrästä, tämän saat itse valita.

Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. Jos otat eläkkeestä ensin 25 % osuuden, voit korottaa sitä myöhemmin toisella 25 % osuudella, mutta sen jälkeen sitä ei voi muuttaa.

Työtekoa ei tarvitse lopettaa tai edes vähentää. Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana Keva ei seuraa työtulojasi, eikä sinun tarvitse ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan. Mahdollisista työajan muutoksista sinun tulee kuitenkin sopia yhdessä työnantajasi kanssa.

Ennen kuin haet eläkettä, selvitä tarkkaan sen vaikutukset. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus peruuttaa osittainen varhennettu vanhuuseläke kolmen kuukauden kuluessa eläkepäätöksen antamisesta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke.pdf (40 kb)

 

 

Eläkkeen määrä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä. Voit itse päättää, paljonko eläkettä haluat kuukausittain: joko 50 % tai 25 % sinulle kertyneestä eläkkeestä. Jos otat neljäsosan, voit myöhemmin hakea vielä toisen neljänneksen, mutta sen jälkeen sitä ei voi muuttaa. Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. 

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, eläkkeesi pienenee 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti. Varhennusvähennys on pysyvä.

Vastaavasti eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti, jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit siirtyä osittaiselta varhennetulta vanhuuseläkkeeltä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle, jos

  • olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän ja
  • lopetat pääasiallisen työsi.

Jos olet työskennellyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana, saat myös siitä kertyneen eläkkeen.

Vanhuuseläkettä pitää aina hakea erikseen. Katso ohjeet vanhuuseläkkeen hakemiseen ja tutustu myös yleisiin eläkkeen hakuohjeisiin.

Onko sinulla henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä?

Oman eläkeikäsi voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos sinulla on henkilökohtainen eläkeikä

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja henkilökohtainen eläkeikäsi on 63–65 vuotta ja jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, vanhaa eläkekertymääsi ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Jos sinulla on ammatillinen eläkeikä

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ammatillisen eläkeikäsi täyttymistä. Eläkettäsi pienentävien varhennuskuukausien määrä lasketaan kuitenkin ikäluokan alimmasta eläkeiästä, ei ammatillisen eläkeikäsi täyttymisestä. Lisäksi eläkekertymää ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Sinulla ei ole oikeutta osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jos olet täyttänyt ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän, mutta et ikäluokan alinta yleistä vanhuuseläkeikää. Silloin sinulla on jo oikeus vanhuuseläkkeeseen, johon ei tehdä varhennusvähennystä.

Kun olet täyttänyt sekä ammatillisen eläkeikäsi että ikäluokkasi alimman yleisen vanhuuseläkeiän, voit valita, jäätkö ensin joksikin aikaa osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle vai suoraan vanhuuseläkkeelle. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen etuna tässä tilanteessa on, että kartutat lisää lykkäyskorotusta siihen osaan vanhuuseläkettäsi, jota et vielä ota maksuun.

 

Näin haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

Hae osittaista varhennettua vanhuuseläkettä aikaisintaan yksi kuukausi ennen eläkkeen alkamista. Hakemuksen tulee olla Kevassa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana eli tätä eläkettä ei voida myöntää takautuvasti. Eläke voi alkaa aina kuukauden alussa.

Helpoiten ja nopeimmin haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelun kautta. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Tarkista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan sen mukaan. Selvitä ennen hakemista myös IBAN-tilinumerosi ja pankin BIC-koodi valmiiksi.

Katso myös mitä sinun tulee tehdä, kun olet saanut eläkepäätöksen: Eläkepäätöksen saatuasi

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet: 00087 KEVA.