Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos olet täyttänyt 61 vuotta etkä saa mitään muuta työeläkettä. Perhe-eläke eli leskeneläke ei estä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäämistä.

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden ikäraja vahvistetaan myöhemmin.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on valintasi mukaan joko 50 % tai 25 % eläkekertymästäsi.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke -esite.pdf (56 kb)

 

Eläkkeen määrä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä.

Voit itse päättää, paljonko eläkettä haluat kuukausittain: joko 50 % tai 25 % sinulle kertyneestä eläkkeestä. Jos otat neljäsosan, voit myöhemmin hakea vielä toisen neljänneksen, mutta sen jälkeen eläkettä ei voi muuttaa. Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. 

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, eläkkeesi pienenee 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti. Varhennusvähennys on pysyvä.

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, eläkettäsi puolestaan korotetaan 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti. 

Eläkekertymä ja laskuri

Omat eläketietosi -palvelusta näet sinulle kertyneen eläkkeen määrän ja laskurilla voit arvioida paljonko saisit eläkettä osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Työnteko ja työttömyys osittaisen vanhuuseläkkeen aikana

Voit työskennellä eläkkeen aikana aivan kuten ennenkin, vähentää työskentelyä tai lopettaa työnteon kokonaan. Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana ansaintarajoja ei ole.

Mahdollisista työajan muutoksista sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Työajan tai ansioiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Kevaan.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyyspäivärahan saamista.

Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen ja verotus

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on maksussa niin kauan, kunnes haet vanhuuseläkettä tai sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa osittainen varhennettu vanhuuseläke kolmen kuukauden kuluessa eläkepäätöksen antamisesta. Tällöin Keva perii sinulle jo maksetun eläkkeen takaisin. Voit tehdä peruutuksen kirjallisesti vapaamuotoisella viestillä joko Omat eläketietosi -palvelun kautta tai kirjeitse.

Eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa, joten veroprosenttisi voi kasvaa hakiessasi osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun.

Katso verotuksesta tarkemmat ohjeet kohdasta

 

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit siirtyä osittaiselta varhennetulta vanhuuseläkkeeltä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle, jos

  • olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän ja
  • irtisanoudut pääasiallisesta työstäsi (jos sinulla on useampi työsuhde, pääasiallinen työ on se työ, josta olet saanut eniten ansioita vanhuuseläkkeelle siirtymistä edeltävänä vuonna). 

Vanhuuseläke muodostuu seuraavista osista:

  • maksussa ollut osittainen varhennettu vanhuuseläke
  • myöntämätön osa karttuneesta eläkkeestä (50 % tai 75 %)
  • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen mahdollisesti karttunut uusi eläke.

Osittaisessa varhennetussa vanhuuseläkkeessä ollut varhennusvähennys on pysyvä, eli se ei poistu vanhuuseläkkeelle jäädessäsi.

Esimerkki vanhuuseläkkeen määrästä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen.png

Vanhuuseläkettä pitää aina hakea erikseen. Katso ohjeet vanhuuseläkkeen hakemiseen ja tutustu myös yleisiin eläkkeen hakuohjeisiin.

Onko sinulla henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä?

Oman eläkeikäsi voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos sinulla on henkilökohtainen eläkeikä

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja henkilökohtainen eläkeikäsi on 63–65 vuotta ja jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, vanhaa eläkekertymääsi ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Jos sinulla on ammatillinen eläkeikä

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen ammatillisen eläkeikäsi täyttymistä. Eläkettäsi pienentävien varhennuskuukausien määrä lasketaan kuitenkin ikäluokan alimmasta eläkeiästä, ei ammatillisen eläkeikäsi täyttymisestä. Lisäksi eläkekertymää ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Sinulla ei ole oikeutta osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jos olet täyttänyt ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän, mutta et ikäluokan alinta yleistä vanhuuseläkeikää. Silloin sinulla on jo oikeus vanhuuseläkkeeseen, johon ei tehdä varhennusvähennystä.

Kun olet täyttänyt sekä ammatillisen eläkeikäsi että ikäluokkasi alimman yleisen vanhuuseläkeiän, voit valita, jäätkö ensin joksikin aikaa osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle vai suoraan vanhuuseläkkeelle. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen etuna tässä tilanteessa on, että kartutat lisää lykkäyskorotusta siihen osaan vanhuuseläkettäsi, jota et vielä ota maksuun.

 

Näin haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

Hae osittaista varhennettua vanhuuseläkettä aikaisintaan yksi kuukausi ennen eläkkeen alkamista. Hakemuksen tulee olla Kevassa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana eli tätä eläkettä ei voida myöntää takautuvasti. Eläke voi alkaa aina kuukauden alussa.

Helpoiten ja nopeimmin haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelun kautta. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Tarkista työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi määrä lasketaan sen mukaan. Selvitä ennen hakemista myös IBAN-tilinumerosi valmiiksi.

Katso myös mitä sinun tulee tehdä, kun olet saanut eläkepäätöksen: Eläkepäätöksen saatuasi

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet osoitteella: Keva, 00087 KEVA.