Kuntoutusohjaaja voi auttaa kuntoutuksen suunnittelussa

Jos et terveydentilasi vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä työssäsi, sinulla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on kuntoutusohjaajan palvelu: voit saada Kevan kautta kuntoutusohjaajan tueksesi.  

Kuntoutusohjaaja auttaa sinua löytämään uuden suunnan työelämässä ja pohtii kanssasi terveydellesi soveltuvia työvaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia. Hän myös tukee sinua työkokeilupaikan löytämisessä ja tarvittaessa opiskelumahdollisuuksien selvittämisessä. 

Tavoitteena on yhdessä kuntoutusohjaajan kanssa saada aikaan sinulle kuntoutussuunnitelma, jonka avulla pystyt jatkamaan työelämässä mielekkäässä ja terveydellesi sopivassa työssä. 

Kuntoutusohjaajan palvelu toteutetaan yhteistyöyrityksissämme Kevan toimeksiannolla. Kuntoutusohjaajat voivat työskennellä esimerkiksi kuntoutussuunnittelijan, uravalmentajan tai työvalmentajan nimikkeellä. 

Mitä kuntoutusohjaajan palvelussa tapahtuu? 

Tapaat kuntoutusohjaajaa, joka auttaa sinua näkemään uusia työelämän mahdollisuuksia. Palveluun sisältyy muutamia ohjauskertoja, jotka voivat toteutua paikan päällä tai etäyhteydellä. 

Ennen ohjauksen käynnistymistä Keva tekee alustavan arvion siitä, mitä kuntoutuksen keinoa (esim. työkokeilu tai koulutus) Keva voi kohdallasi tukea. 

Näiden alustavien arvioiden pohjalta lähdet kuntoutusohjaajan kanssa laatimaan tarkempaa suunnitelmaa ja selvittämään esim. sopivia työkokeilupaikkoja tai koulutuksia. Suunnittelussa huomioidaan mm. terveydentilasi, osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja työllistymismahdollisuudet. 

Kuntoutusohjaaja pitää Kevan ajan tasalla suunnittelunne etenemisestä. Kun suunnitelmasi on tarkentunut, kuntoutusohjaaja tekee siitä ehdotuksen Kevalle. Arvioimme sen jälkeen Kevassa, onko suunnitelma sellainen, jota Keva voi lähteä tukemaan. 

Sen jälkeen, kun olet saanut Kevasta myönteisen päätöksen kuntoutussuunnitelmasi korvaamisesta, voit aloittaa työkokeilun, koulutuksen tai muun kuntoutuksen toimenpiteen. 

Raha-asiat kuntoutusohjaajan palvelun aikana 

Kuntoutusohjaajan palvelu on sinulle maksutonta. Jos ohjauskäynneistä aiheutuu sinulle matkakuluja, saat niistä Kevalta korvauksen. 

Palvelun aikana toimeentulonasi voi olla esim. palkkatulo, työttömyysetuus, sairauspäiväraha tai kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke. 

Saat Kevasta kuntoutusrahaa vasta silloin, kun konkreettisesti aloitat esimerkiksi työkokeilun tai opiskelun. 

Kuinka voin saada kuntoutusohjaajan? 

Voit hakea kuntoutusohjaajan palvelua Kevasta sen jälkeen, kun olet ensin saanut myönteisen ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. 

Jos työsuhteesi on voimassa, selvitä ensin työnantajasi kanssa löytyisikö organisaatiosta toista työtehtävää, johon voisit siirtyä esim. työkokeilun tai koulutuksen avulla. Työnantajasi HR-henkilö voi auttaa kartoittamaan vaihtoehtoja koko organisaation tasolla.  

Jos vaihtoehtoja ei työpaikalla löydy, pyydä työnantajaasi täyttämään lomake ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (TAK-lomake)”. Lomake ja sen täyttöohje löytyy sivulta: Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta. 

Tämän jälkeen voit hakea Kevasta kuntoutusohjaajan palvelua. 

Hae kuntoutusohjaajan palvelua Omat eläketietosi -palvelun kautta 

  • Tutustu alla näkyviin Kevan kuntoutusohjaajan palvelua tarjoaviin yhteistyötahoihin ja valitse itsellesi sopivin vaihtoehto 
      
  • täytä Omat eläketietosi -palvelussa kuntoutussuunnitelmahakemus ja valitse ”Kuntoutusohjaajan palvelu suunnitelman laatimiseen”. 

Jos Keva myöntää sinulle kuntoutusohjaajan palvelun, Keva lähettää siitä sinulle myönteisen päätöksen ja tilaa palvelun yhteistyöyritykseltä. 

Tämän jälkeen kuntoutusohjaaja ottaa sinuun kahden viikon sisällä yhteyttä, ja sopii kanssasi ensimmäisen ohjaustapaamisen. 

Kuntoutusohjaaja voi auttaa kuntoutuksen suunnittelussa -esite.pdf (53 kb)

 

Missä paikkakunnilla kuntoutusohjaajan palvelua voi saada?

Kevalla on viidellä alueella, eri puolilla Suomea olevilla paikkakunnilla useita yhteistyöyrityksiä, joissa kuntoutusohjaajan palvelu voidaan järjestää. 

Asuinkuntasi sijainti on merkitsevä siinä, millä paikkakunnalla kuntousohjaajan palvelu on mahdollista toteuttaa: palvelun tuottavan yhteistyöyrityksen tulee sijaita samalla alueella, johon asuinkuntasi kuuluu. 

Katso eri alueiden yhteistyöyritysten paikkakunnat - näin voit miettiä jo ennalta mm. mahdollisen liikkumisen kodin/työpaikan ja kuntoutusohjaajan palvelun välillä. Palvelu voidaan toteuttaa paikoin myös etänä osassa yhteistyöyrityksiä.