Kuntoutuksen ohjauspalvelu auttaa kuntoutuksen suunnittelussa

Jos et terveydentilasi vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä työssäsi, sinulla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on kuntoutuksen ohjauspalvelu. Yksilöllisestä ohjauspalvelusta on hyötyä silloin, kun tarvitset apua uuden urapolkusi suunnitteluun.

Kuntoutuksen ohjauspalvelussa saat avuksesi henkilökohtaisen uravalmentajan, joka auttaa sinua löytämään uuden suunnan työelämässä. Uravalmentaja pohtii kanssasi terveydellesi soveltuvia työvaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia. Hän tukee sinua työkokeilupaikan löytämisessä ja tarvittaessa myös opiskelumahdollisuuksien selvittämisessä.

Ohjauspalvelun tavoitteena on saada aikaan kuntoutussuunnitelma, jonka avulla pystyt jatkamaan työelämässä mielekkäässä ja terveydellesi sopivassa työssä.

Ohjauspalvelu toteutetaan yhteistyöyrityksissämme Kevan toimeksiannolla.

Mitä ohjauspalvelussa tapahtuu?

Ohjauspalvelussa tapaat uravalmentajaa, joka auttaa sinua näkemään uusia työelämän mahdollisuuksia. Palveluun sisältyy muutamia ohjauskertoja, jotka voivat toteutua paikan päällä tai etäyhteydellä.

Ennen ohjauksen käynnistymistä Keva tekee alustavan arvion siitä, mitä kuntoutuksen keinoa (esim. työkokeilu tai koulutus) Keva voi kohdallasi tukea.

Näiden alustavien arvioiden pohjalta lähdet uravalmentajan kanssa laatimaan tarkempaa suunnitelmaa ja selvittämään esim. sopivia työkokeilupaikkoja tai koulutuksia. Suunnittelussa huomioidaan mm. terveydentilasi, osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja työllistymismahdollisuudet.

Uravalmentaja pitää Kevan ajan tasalla suunnittelunne etenemisestä. Kun suunnitelma on tarkentunut, uravalmentaja tekee siitä ehdotuksen Kevalle. Arvioimme sen jälkeen Kevassa, onko suunnitelma sellainen, jota Keva voi lähteä tukemaan.

Mitä tapahtuu ohjauspalvelun jälkeen?

Sen jälkeen, kun olet saanut Kevasta myönteisen päätöksen kuntoutussuunnitelmasi korvaamisesta, voit aloittaa työkokeilun, koulutuksen tai muun kuntoutuksen toimenpiteen.

Raha-asiat ohjauspalvelun aikana

Ohjauspalvelu on sinulle maksutonta. Jos ohjauskäynneistä aiheutuu sinulle matkakuluja, saat niistä Kevalta korvauksen.

Ohjauspalvelun aikana toimeentulonasi voi olla esim. palkkatulo, työttömyysetuus, sairauspäiväraha tai kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke.

Saat Kevasta kuntoutusrahaa vasta silloin, kun konkreettisesti aloitat esimerkiksi työkokeilun tai opiskelun.

Kuinka voin saada ohjauspalvelua?

Voit hakea ohjauspalvelua Kevasta sen jälkeen, kun olet ensin saanut myönteisen ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.

Jos työsuhteesi on voimassa, selvitä ensin työnantajasi kanssa löytyisikö organisaatiosta toista työtehtävää, johon voisit siirtyä esim. työkokeilun tai koulutuksen avulla. Työnantajasi HR-henkilö voi auttaa kartoittamaan vaihtoehtoja koko organisaation tasolla. 

Jos vaihtoehtoja ei työpaikalla löydy, pyydä työnantajaasi täyttämään lomake ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (TAK-lomake)”. Lomake ja sen täyttöohje löytyy sivulta: Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta.

Tämän jälkeen voit hakea Kevasta yllä kuvattua ohjauspalvelua.

Hae kuntoutuksen ohjauspalvelua Omat eläketietosi -palvelun kautta

  • ota yhteyttä Kevaan Omat eläketietosi -palvelun kautta ja kerro, että tarvitset apua uuden urapolun suunnitteluun.
     
    TAI VAIHTOEHTOISESTI
     
  • täytä Omat eläketietosi -palvelussa suoraan kuntoutussuunitelmahakemuksen ja valita kuntoutuksen suunnitelmaksi ”Toimeksianto palveluntuottajalle kuntoutussuunnitelman laatimista varten”.

Jos Keva myöntää sinulle ohjauspalvelun, Keva lähettää siitä sinulle myönteisen päätöksen ja tekee toimeksiannon yhteistyöyritykseen.

Tämän jälkeen uravalmentaja ottaa sinuun kahden viikon sisällä yhteyttä, ja sopii kanssasi ensimmäisen ohjaustapaamisen.