Eläkkeen verotus

Kun jäät eläkkeelle tai sinulle aletaan maksaa perhe-eläkettä, tarvitset kutakin eläkettä varten uuden verokortin, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Jokaiselle eläkelajille on laskettava oma, erillinen verokorttinsa.

Pyydä eläkeverokortti verohallinnolta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet saanut eläkepäätöksen. Ilman oikeanlaista eläkeverokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %.

Eläkkeen ennakonpidätyksessä ei voi käyttää palkkaverokorttia tai verokorttia, jota ei ole laskettu oikealle eläkelajille.

Jos saat eläkettä useammasta eläkelaitoksesta, jokaiselle maksajalle on toimitettava oma, erillinen verokorttinsa.

Jos saat kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta, lue niiden verotuksesta sivulta:

Tilaa eläkeverokortti verohallinnosta

  • verkosta osoitteesta www.vero.fi/omavero
  • puhelimitse numerosta 029 497 000 (ma–pe klo 9–16.15, puhelun hinta pvm./mpm.) 
  • verotoimistosta.

Eläketulon verokorttia varten tarvitset eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä sekä tiedot alkuvuoden tuloistasi, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Verohallinto lähettää verokortin ja ennakonpidätystiedon suoraan Kevaan sen jälkeen, kun olet hakenut verokortin. 

Lisätietoja eläkkeen verotuksesta ja tarkemmat ohjeet verokortin hakemiseen löydät Verohallinnon sivuilta:

Liikaa pidätetyn veron palautus

Jos verokortti ei saavu ajoissa Kevaan ja eläkkeestä pidätetään 40 % veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron, kun saamme eläkettäsi varten lasketun verokortin ja ennakonpidätysprosentin.

Palautus voidaan kuitenkin tehdä vain kuluvan vuoden aikana maksettujen eläkkeiden osalta.

Palautusta ei voida tehdä palkkaverokortin perusteella.

Ensimmäisen maksuvuoden jälkeen

Ensimmäisen eläkkeenmaksuvuoden jälkeen Keva saa eläkkeesi verokortin ja ennakonpidätystiedot vuosittain suoraan verohallinnolta. Sinun ei siis tarvitse toimittaa niitä erikseen Kevaan.

Jos eläke- tai muut tulosi muuttuvat olennaisesti vuoden aikana, sinun kannattaa ottaa yhteyttä verotoimistoon ennakonpidätysprosentin tarkistamiseksi. Verohallinto toimittaa tämän jälkeen uuden verokortin suoraan Kevaan.

Veroprosentin korottaminen

Jos haluat korottaa henkilökohtaista ennakonpidätysprosenttiasi, voit tehdä sen helposti Omat eläketietosi -palvelussa tai soittamalla Kevan eläkeneuvontaan.

Jos haluat, että korotus tulee voimaan seuraavana eläkkeen maksupäivänä, uuden veroprosentin tulee olla Kevassa viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavan eläkkeen maksupäivää. Tammikuussa voimaan tulevat muutokset sinun tulee ilmoittaa Kevaan jo kuukautta ennen eläkkeen maksupäivää.

Vuosikirje: ilmoitus verovuonna maksetun eläkkeen määrästä

Saat joka vuosi kirjeen, jossa kerrotaan sinulle maksetuista eläkkeistä. Toimitamme saman tiedon myös verohallinnolle. Vuosikirjeen tietojen avulla voit tarkistaa esitäytettyyn veroilmoitukseen merkityt eläkeansiotiedot.

Vuosikirjeestä näet muun muassa seuraavat tiedot:

Kunnan, kirkon ja Kelan eläkkeensaajien vuosikirjeet postitetaan joulukuun puolivälin jälkeen ja ne ovat perillä tammikuun maksupäivään mennessä.

Valtion eläkkeensaajien vuosikirjeet postitetaan tammikuun alkupuolella ja ne ovat perillä valtion tammikuun maksupäivään mennessä.

Vuosikirje Omat eläketietosi -palvelussa

Kaikki eläkkeensaajat, myös ne, joille lähetämme paperikirjeen, voivat lukea vuosikirjeen sähköisenä Omat eläketietosi -palvelussa.

Vuosikirje löytyy Omat eläketietosi -palvelusta kohdasta "Omat asiakirjat".

Ulkomailla pysyvästi asuvan henkilön eläkkeen verotus

Suomesta maksettavaa eläkettä verotetaan samalla tavalla riippumatta siitä, asutko pysyvästi Suomessa vai ulkomailla.

Veroprosentti, vähennykset ja veroilmoitusmenettely ovat samanlaiset kuin Suomessa asuvilla. Kansalaisuus sekä Suomen ja asuinvaltion välinen verosopimus saattavat kuitenkin vaikuttaa ennakonpidätyksesi määrään.

Jos olet asunut ulkomailla yli kolme vuotta (muuttovuosi + kolme), haemme puolestasi ennakonpidätystiedon eläkettä varten, kun eläkkeesi on alkamassa.