Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta 

Kun työntekijäsi aikoo hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta, keskustele hänen kanssaan näistä muutoksista.

Työnantajan tehtävänä on myös ilmoittaa Kevaan henkilön työsuhteen päättymispäivä tai toimittaa Kevaan lomakkeita henkilön työstä. 

Ohjaa työntekijäsi Omat eläketietosi -palveluun

Työntekijäsi hoitaa eläkeasiansa helpoiten verkkopalvelussa, jossa hän voi:

 • katsoa oman eläkeikänsä
 • arvioida eläkkeen määrää ja vertailla sitä eri ikävaihtoehdoissa
 • tarkastaa työeläkeotteen
 • hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta sekä lähettää tarvittavat liitteet.

Kirjautumissivu: Omat eläketietosi -palvelu

Työnantajan tehtävät ja täytettävät lomakkeet

Työntekijä hakee vanhuuseläkettä

Tulorekisterin käyttöönoton myötä 1.1.2019 alkaen Keva ei pääsääntöisesti enää pyydä työnantajilta ansiotietoja, koska työnantajat ilmoittavat tiedot suoraan tulorekisteriin. Samalla palkkatietoilmoituksella työnantajat ilmoittavat myös palvelussuhteen päättymistiedon tulorekisteriin, kun työntekijä on irtisanoutunut.

Työntekijöiden tiedot siirtyvät yleensä vain kerran kuukaudessa tulorekisteriin. Tämän vuoksi vanhuuseläkkeelle siirtyviä on hyvä ohjeistaa irtisanoutumaan vähintään kuukautta ennen eläkkeen hakemista.

Päättymistiedon rekisteröinti hyvissä ajoin varmistaa toimeentulon katkeamattomuuden vanhuuseläkkeelle siirryttäessä.

Mikäli päättymistietoa ei ole rekisterissä, niin eläkehakemuksen saavuttua Keva lähettää työnantajalle pyynnön ilmoittaa päättyminen suoraan tulorekisteriin. 

Työntekijä hakee työkyvyttömyyseläkettä tai ammatillista kuntoutusta

Hakemuksen liitteeksi on hyvä toimittaa lomake "Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä" eli TAK-lomake. Suosittelemme, että työntekijä ja työnantaja täyttävät lomakkeen yhdessä. 

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

Työnantaja, kirjaudu tästä turvalomakkeelle: Kirjaudu TAK-lomakkeelle (Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä)

 

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa TAK-lomakkeen Kevaan myös paperisena tällä pdf-lomakkeella: Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä (pdf)

Lisätietoa

Työntekijä hakee osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea

Jos työntekijä on jo saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta, eläke tulee hakea maksuun ilmoittamalla siirtymisestä osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle.

Ilmoitukseen tarvitaan työnantajan ja työntekijän sopimat osa-aikatyön alkamispäivämäärä ja kuukausiansio.

Työntekijä voi tehdä ilmoituksen helpoiten Omat eläketietosi -palvelussa. Jos hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua, hän voi täyttää ennakkopäätöksen liitteenä olevan ilmoituksen ja postittaa sen Kevaan.

Tietoa työnantajalle osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustuesta.pdf (48 kb)

Työntekijä hakee työuraeläkettä

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lomake "Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten" eli ns. TAK-lomake työuraeläkettä varten.

 • Työuraeläkettä varten on oma TAK-lomake, joka poikkeaa työkyvyttömyyseläkettä varten tarkoitetusta lomakkeesta.
 • Toimita TAK-lomake työuraeläkettä varten Kevaan mieluiten sähköisenä turvalomakkeena, se on helpompaa ja nopeampaa kuin pdf-lomakkeen lähettäminen.
 • Työnantaja kirjautuu työuraeläkkeen TAK-lomakkeelle Suomi.fi-tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, muita tunnuksia tai valtuutusta ei tarvita.

Lue seuraava ohje ennen työuraeläkkeen TAK-lomakkeen täyttämistä: Ohje työnantajalle: Kuinka toimitan Työnantajan kuvauksen (TAK-lomakkeen) turvalomakepalvelun kautta.pdf (72 kb)

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Työnantaja, kirjaudu tästä turvalomakkeelle: Kirjaudu TAK-lomakkeelle työuraeläkettä varten 

 

Jos et voi käyttää sähköistä turvalomaketta, voit toimittaa TAK-lomakkeen Kevaan myös paperisena tällä pdf-lomakkeella: Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten (TAK-lomake/työuraeläke) (pdf)

Työntekijä on työkokeilussa

Jos työntekijä on työkokeilussa, työnantaja ja työntekijä täyttävät työkokeilun päätyttyä yhdessä työkokeilun arviointilomakkeen (Lomake: lausunto työkokeilusta), joka tulee palauttaa Kevaan. 

 • Tarkemmat tiedot työkokeilusta, liitteet ja lomakkeet: Työkokeilu

Kunnalla töissä olleen omaisen kuoltua edunsaaja hakee taloudellista tukea

Jos edunjättäjän työnantaja on järjestänyt taloudellisen tuen Kevan kautta, voivat omaiset hakea taloudellista tukea.

Hakija ottaa tällöin yhteyttä edunjättäjän viimeiseen työnantajaan, joka täyttää hakemukseen edunjättäjän palvelussuhdetiedot. Taloudellista tukea voi hakea Omat eläketietosi -palvelussa.

Ilmoitus eläkepäätöksestä työnantajille

Työnantaja saa Kevasta ilmoituksen eläkepäätöksestä, kun työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyteen perustuva eläke.

Ilmoituksessa kerrotaan myönnetyn eläkkeen laji sekä alkamis- ja päättymispäivä.

Ilmoitus annetaan seuraavista eläkelajeista (sis. myös jatkopäätökset):

 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osakuntoutustuki
 • työuraeläke

Ilmoitusta työnantajalle ei anneta:

 • vanhuuseläkkeestä
 • osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä
 • osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen tai työuraeläkkeen ennakkopäätöksestä
 • hylkäävästä työkyvyttömyyseläkepäätöksestä.

Jos ilmoitus on jäänyt puuttumaan, ota yhteyttä puhelinpalveluumme 020 614 2438.