Sinulle eläkettä Kevasta? 

Eläkeasiasi hoitaa ja eläkkeesi maksaa se eläkelaitos, jonka piiriin viimeinen työ- tai virkasuhteesi on kuulunut.

Keva huolehtii julkisen alan eli kuntien, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon sekä Kelan toimihenkilöiden eläketurvan toimeenpanosta. Jos siis viimeinen työsuhteesi ennen eläkkeelle jäämistä on ollut julkisella työnantajalla, eläkeasiasi hoidetaan Kevassa

Julkisen alan eläke

Voit saada julkisen alan eläkettä, jos työskentelet virka- tai työsuhteessa

  • kuntaan tai kuntayhtymään
  • valtioon
  • evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntaan tai seurakuntayhtymään
  • Kansaneläkelaitokseen.

Lisäksi voit kuulua Julkisten alojen eläkelain (JuEL) (Finlex.fi) piiriin, jos

  • olet tehnyt yllä lueteltujen työnantajien kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen, etkä toimi yrittäjänä
  • toimit yllä mainittujen työnantajien luottamustoimissa toimit kunnallisena perhehoitajana tai omaishoitajana
  • toimit kunnallisen osakeyhtiön tai yhdistyksen palveluksessa.

Myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat kuuluvat Julkisten alojen eläkelain piiriin.

Lisäksi Keva huolehtii tasavallan presidentin, kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten eläkkeistä.

Työeläke ja kansaneläke

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on omat työeläkelakinsa. Eläkkeesi koostuu yhdestä tai useammasta työeläkkeestä, riippuen työhistoriastasi.

Jos et ole ollut ansiotyössä tai työeläkkeesi on jäänyt pieneksi, voit lisäksi saada kansaneläkettä. Näin jokaiselle taataan vähimmäistoimeentulo eläkepäivillä.

Työeläkelakien piiriin kuuluvat lähes kaikki ansiotyötä tekevät henkilöt. Eläkevaihtoehdot ovat eri järjestelmissä samankaltaiset. Sekä työeläkkeisiin että kansaneläkkeeseen sisältyy turva vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.

Mistä eläkerahat tulevat?

Keva maksaa kaikki julkisen alan eläkkeet. Osa eläkerahoista sijoitetaan rahastoihin, joiden avulla turvataan eläkkeiden maksu myös tulevaisuudessa.

Palkasta pidätetään eläkemaksu

Eläkkeet rahoitetaan työntekijöiltä ja työnantajilta perittävillä maksuilla. Palkastasi peritään eläkemaksu siltä ajalta, kuin sinulle kertyy eläkettä eli 17 vuotiaasta aina 68 vuoden ikään asti. Vuoden 1957 jälkeen syntyneillä eläkettä kertyy tätäkin pidempään.

Myös eläkkeellä olevat alle 68-vuotiaat työntekijät maksavat eläkemaksua, koska eläkettä karttuu myös eläkkeen aikana tehdystä työstä.

Palkastasi perittävän työeläkemaksun määrä on vuonna 2019

  • 6,75 % (alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat)
  • 8,25 % (53 - 62-vuotiaat)

Työnantajasi pidättää maksun bruttopalkastasi palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja tilittää sen yhdessä oman eläkemaksunsa kanssa työeläkeyhtiölle. Työeläkemaksun määrä näkyy aina palkkakuitissasi.