Työkokeilu

Työkokeilu voi

 • auttaa sinua palaamaan takaisin aikaisempaan työhösi tai
 • mahdollistaa siirtymisen uusiin, terveydentilasi kannalta paremmin soveltuviin työtehtäviin ja
 • auttaa arvioimaan työtehtävien soveltuvuutta ennen koulutukseen hakeutumista.

Työkokeilu on mahdollista toteuttaa joko nykyisellä työnantajalla tai uudella työnantajalla.

Työkokeilun kesto ja työaika

Työkokeilun kesto on yleensä 3 kuukautta, mutta perustelluista syistä sitä voidaan jatkaa. Jos kysymyksessä ovat uudet työtehtävät, jotka vaativat uusien taitojen opettelua, työkokeilu voi jatkua työhönvalmennuksena.

Työaika voi vaihdella 4 - 8 tunnin välillä. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain. Työkokeilun tuntimäärä ei vaikuta kuntoutusetuuden määrään.

Vuosilomat tulisi pitää ennen tai jälkeen työkokeilun, jotta työkokeilujakso olisi katkeamaton. Tiedossa olevista keskeytyksistä tulisi ilmoittaa Kevaan jo hakemisvaiheessa.

Työkokeilun palkkaus

Työkokeilu voi olla joko palkallinen tai palkaton. Palkanmaksusta sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

Jos työskentelet valtion palveluksessa, kuntoutuksen aikaisesta palkanmaksuvelvollisuudesta on määräyksiä työehtosopimuksessasi (VES).

 1. Palkallisessa työkokeilussa työnantaja maksaa sinulle palkkaa, ja Keva maksaa kuntoutusetuuden työantajalle palkkaa vastaavalta osalta.
 2. Palkattomassa työkokeilussa Keva maksaa kuntoutusrahan tai kuntoutustuen ja –korotuksen sinulle. Lisäksi otamme lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työkokeilun ajalle. Palkattoman työkokeilun ajalta ei kerry vuosilomia.

Kenen kanssa teen työkokeilusuunnitelman?

Suunnittele työkokeilu yhdessä työnantajasi ja työterveyshuollon tai sinua hoitavan tahon kanssa. Jos työsuhteesi on voimassa, selvitä työkokeilumahdollisuuksia aina ensin työnantajasi kanssa.

Sovi työnantajan ja työterveyshuollon kanssa yhteispalaverista, jossa keskustelette

 • työkokeilun tavoitteesta
 • työtehtävistä
 • työkokeilun kestosta (alkamis- ja päättymisajankohdat)
 • työajasta (4–8 h/pv)
 • työpaikalla tapahtuvasta perehdytyksestä ja seurantapalavereista
 • mahdollisesta palkanmaksusta.

Yhteispalaverista on hyvä tehdä muistio.

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta ja tarvitset apua työkokeilusuunnitelman laadintaan, ota yhteyttä Kevan kuntoutukseen.

Miten saan työkokeilusta päätöksen?

Tee sähköinen kuntoutushakemus Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Hakemuksen liitteenä on hyvä olla työterveysneuvottelun muistio. 

Saat päätöksen työkokeilun korvaamisesta noin kahden viikon kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Työkokeilun sopimuslomakkeen lähetämme sinulle kaksi viikkoa ennen työkokeilun alkamista. Sinun tulee täyttää sopimuslomake yhdessä esimiehesi kanssa työkokeilun alkaessa ja palauttaa se viipymättä Kevaan.

Työkokeilun seuranta ja arviointi

Esimiehesi tai työkokeilusi ohjaaja seuraa työkokeilusi sujumista työpaikalla. Työterveyshuoltosi puolestaan seuraa terveydentilaasi ja työkykyäsi. Suositeltavaa on, että pidätte työkokeilun aikana seurantapalaverin yhdessä työnantajasi ja työterveyshuoltosi kanssa.

Työkokeilun päätteeksi sinun tulee täyttää työkokeilun arviointilomake yhdessä esimiehen kanssa. Arviointilomake tulee palauttaa Kevaan.

Ole yhteydessä kuntoutusasiantuntijaasi, jos et pysty pidentämään työaikaasi tai jos työkokeilussa ilmenee ongelmia.

Jos työkokeilun aikana näyttää siltä, että työskentely sujuu vain osa-aikaisesti, voit selvittä, olisitko oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Keskustele asiasta työkokeilun seurantapalaverissa.

 

Lausunto työkokeilusta lomake.pdf (119 kb) Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (80 kb)