Työkokeilu

Työkokeilu voi

  • auttaa sinua palaamaan takaisin aikaisempaan työhösi tai
  • mahdollistaa siirtymisen uusiin, terveydentilasi kannalta paremmin soveltuviin työtehtäviin tai
  • auttaa arvioimaan työtehtävien soveltuvuutta ennen koulutukseen hakeutumista.

Voit olla työkokeilussa joko nykyisellä työantajallasi tai uudella työnantajalla. Jos työsuhteesi on voimassa, selvitä työkokeilumahdollisuuksia aina ensin työnantajasi kanssa. Laadi työkokeilusuunnitelma yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon tai sinua hoitavan tahon kanssa.

Työkokeilun kesto on yleensä 3 kuukautta. Se voi jatkua työhönvalmennuksena, jos työtehtävät vaativat uusien taitojen hankkimista.

Työaika voi vaihdella 4 - 8 tunnin välillä. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain. Työkokeilun tuntimäärä ei vaikuta kuntoutusetuuden määrään. Jos työkokeilun aikana näyttää siltä, että työskentely sujuu vain osa-aikaisesti, on hyvä selvittää, olisitko oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Keskustele asiasta työkokeilun seurantapalaverissa. Ota yhteyttä Kevan kuntoutusasiantuntijaan, jos työajan pidentäminen ei onnistu. 

Vuosilomat tulisi pitää ennen tai jälkeen työkokeilun, jotta työkokeilujakso olisi katkeamaton. Tiedossa olevista keskeytyksistä tulisi ilmoittaa Kevaan jo hakemisvaiheessa. Kevan kuntoutusasiantuntija keskustelee asiasta kanssasi.

Työpaikalla on suositeltavaa pitää seurantapalaveri työkokeilun aikana työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken. Kevan kuntoutusasiantuntijaan on hyvä olla yhteydessä erityisesti silloin, jos työkokeilussa ilmenee ongelmia.

Työkokeilun päätteeksi pidetään loppupalaveri ja täytetään työkokeilun arviointilomake yhdessä esimiehen kanssa. Arviointilomake tulee tulee palauttaa Kevaan. 

Tietoa Kevan tukemasta työkokeilusta (24 kb) Lomake: Lausunto työkokeilusta (42 kb) Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (81 kb)