Kevan hoitamat eläkejärjestelmät

Keva hoitaa kunta-alan, valtion, evankelisluterilaisen kirkon, Ahvenanmaan ja Kelan palveluksessa olevien henkilöiden eläketurvaa Julkisten alojen eläkelain (JuEL:n) mukaisesti.

Ostopalvelut, työkorvaukset ja muut toimeksiannot, jotka eläkevakuutetaan – katso Kevan ohjeet 2019

Miten työnantaja ilmoittaa palvelussuhteet ja ansiotiedot?

Työnantajan on pitänyt ilmoittaa JuEL:n mukaisesti vakuutetut palvelussuhteet ja ansiot vielä vuoden 2018 osalta suoraan Kevaan.

1.1.2019 alkaen työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta Keva saa tarvitsemansa tiedot työeläkealan ansaintajärjestelmään eläkelaskentaa ja eläkevakuutusmaksujen määräytymistä varten.

Työnantaja tulee ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tiedot tulonsaajan ansiotuloista ja palvelussuhteista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

Katso Kevan tulorekisteriaikaiset ohjeet ja koodisto 2019 sekä muuta infoa Kevan tulorekisteri-verkkosivulta.

Voit tarvittaessa lähettää kysymyksiä Kevan rekisteritiimille osoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi.

Jos ilmoitat tai korjaat tietoja, jotka kohdistuvat aikaan ennen tulorekisteriä, toimi Kevan aikaisempien ohjeisen mukaisesti. Löydät ne täältä.

Lisätietoja työnantajan verkkopalvelusta ja Katso-tunnisteesta 

Ilmoita vanhuuseläkkeelle jäävän henkilön palvelussuhteen päättyminen tulorekisteriaikana palkkatietoilmoituksella heti, kun se on tiedossa.

Lisätietoa aiheesta

Mikä muuttuu tulorekisterin myötä vuoden 2019 alussa? 

Työnantaja, ilmoitathan työsuhteen päättymispäivän tulorekisteriin heti, kun työntekijä ilmoittaa jäävänsä vanhuuseläkkeelle

Eläkemaksujen tarkastukset

Rekisteröitävien tietojen oikeellisuus vaikuttaa sekä kerättäviin eläkemaksuihin että yksittäisen henkilön aikanaan saamaan eläke-päätökseen eli yksilön eläketurvaan. Oikeat tiedot palvelussuhteista ja ansioista myös nopeuttavat eläkekäsittelyprosessia.

Keva tekee työnantajien ilmoittamien palvelussuhderekisteri- ja maksutietojen tarkastuksia. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintajärjestelmään.

Tarkastuksista lähemmin