Uutiskirje: Ajankohtaista tulorekisteristä ja eläkemaksuista

Työnantaja! Valmistautuminen tulorekisterin voimaantuloon ja eläkemaksujen muutoksiin kannattaa aloittaa nyt! Tilaa uutiskirje ja pysy ajan tasalla muutoksista ja aikatauluista.

Miten ja miksi työnantaja ilmoittaa palvelussuhteet ja vuosiansiotiedot Kevaan?

Keva hoitaa kunta-alan, valtion, evankelisluterilaisen kirkon, Ahvenanmaan ja Kelan palveluksessa olevien henkilöiden eläketurvaa Julkisten alojen eläkelain (JuEL:n) mukaisesti. Tätä varten työnantajan pitää ilmoittaa JuEL:n mukaisesti vakuutetut palvelussuhteet ja vuosiansiot Kevaan.

Ostopalvelut ja muut toimeksiannot, jotka eläkevakuutetaan

Kun ilmoitat palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot Kevaan, rekisteröimme ne työeläkealan yhteiseen Ansaintajärjestelmään (Arek). Oikein ja ajallaan ilmoitetut tiedot varmistavat täsmällisemmät palkkaperusteisten eläkemaksujen ennakkolaskut ja nopeammat työntekijöiden eläkepäätökset.

Tiesithän, että voit ilmoittaa eläkkeelle siirtymässä olevan henkilön palvelussuhteen päättymisen viisi kuukautta ennen palvelussuhteen päättymistä. Näin sujuvoitat ilmoitusliikenteen hoitamista ja eläkepäätösten tekemistä. Kun palvelussuhteeseen liittyvät tiedot ovat Kevassa käytettävissä eläkehakemuksen saapuessa, saa eläkkeelle jäävä työntekijä päätöksensä nopeammin.

Palvelussuhteen päättymisen ilmoittaminen etukäteen.pdf (127 kb)

Palvelussuhdetiedot

Ilmoita palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoituksissa palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset.

1. neljännes (ajanjaksolta 1.1. – 31.3.)  30.4. mennessä
2. neljännes (ajanjaksolta 1.4. – 30.6.)  31.7. mennessä
3. neljännes (ajanjaksolta 1.7. – 30.9)  31.10. mennessä
4. neljännes (ajanjaksolta 1.10 – 31.12.)  31.1. mennessä

Käsittele työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisteriin siirretyt virheilmoitukset kahden viikon kuluessa siitä, kun ne on siirretty. Ilmoitusliikenteen hoitaja saa siirrosta sähköpostiviestin.

Palvelussuhdeilmoituksissa ilmoitettavista tiedoista on erilliset ohjeet.

Ilmoitusliikenteen ohjeet - voimassa 31.12.2018 saakka

Koodistot ja tietuekuvaus 2018 - voimassa 31.12.2018 saakka

Ilmoita ilmoittaja- ja/tai ilmoitusliikenteen hoitaja -tiedosta tai niiden muutoksesta

Vuosiansiot

Ilmoita edellisen vuoden vuosiansiot Kevaan 31.1. mennessä. Ilmoita työnantajan maksamat vuosiansiot ilmoittajatunnuksittain ja palvelussuhteen lajeittain.

Vuosiansioilmoituksissa ilmoitettavat tiedot on kerrottu ohjeissamme sekä koodistossa ja tietuekuvauksessa.

Ilmoitustavat

Vaivattomimmin lähetät ilmoitukset Kevaan koneellisesti tiedostona.

Suosittelemme koneellista ilmoittamista tai ilmoittamista työnantajan verkkopalvelussa olevan palvelussuhderekisterin kautta. Lisätietoja aiheesta löydät ilmoitusliikenteen ohjeistamme (pdf).

Jos et jostakin syystä voi lähettää tietoja tiedostona tai sinulla on vain vähän ilmoitettavaa, voit ilmoittaa tiedot Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisterissä tai oheisilla lomakkeilla.

Lomake: Vuosiansioilmoitus (pdf) (179 kb) Lomake: Palvelussuhdejaksoilmoitus (pdf) (142 kb) Liite: Vanhuuseläkehakemuksen VE-liite (pdf) (37 kb)

Palvelussuhderekisteri

Palvelussuhderekisterissä työnantaja tai tätä tietojen ilmoittamisessa edustava taho voi:

  • ilmoittaa palvelussuhdetietoja ja vuosiansioita
  • muokata puutteellisia ja virheellisiä ilmoituksia
  • tarkistaa ja korjata rekisteröityjä tietoja
  • ilmoittaa eläkkeelle jäävän työntekijän työsuhteen päättymispäivän (voi tehdä jo 5 kuukautta ennen työsuhteen päättymistä) ja lopulliset totetutuneet ansiotiedot.

Palvelussuhderekisteri sijaitsee työnantajan verkkopalvelussa, jonne kirjaudut Katso-tunnisteella. Palvelussuhderekisterin käyttöön tarvitset tietyn Katso-roolin (Keva – ilmoitusliikenteen palvelut päivitysoikeus - tai tarvittaessa pelkkä katseluoikeus), jonka sinulle määrittelee organisaatiosi Katso-pääkäyttäjä.

Lisätietoja Työnantajan verkkopalvelusta ja Katso-tunnisteesta 

Esitäytetyt vuosiansioilmoitukset

Jos ilmoitat työnantajaorganisaation palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot palvelussuhderekisterin kautta, sinun on mahdollista saada käyttöösi esitäytetyt vuosiansioilmoitukset, elleivät ne ole jo käytössäsi.

Ammattinimikkeiden haku

Ansioiden tarkistuslistat

Lopullinen eläkemaksu määräytyy Ansaintajärjestelmään ilmoitettujen ansioiden perusteella, joten on tärkeää, että tiedot ovat järjestelmässä oikein.

Vertaamme Ansaintajärjestelmään ilmoitettuja ansioita ja tilitettyjen eläkevakuutusmaksujen perusteella arvioituja ansioita alkuvuoden aikana. Ansioiden tarkastuslistoja julkaistaan helmikuun alusta lähtien työnantajan verkkopalvelun eläkemaksuissa.

Tarkista, että listalta löytyvät Ansaintajärjestelmään ilmoitetut ansiot vastaavat palkkajärjestelmän tietoja.

Eläkemaksujen tarkastukset

Rekisteröitävien tietojen oikeellisuus vaikuttaa sekä kerättäviin eläkemaksuihin että yksittäisen henkilön aikanaan saamaan eläke-päätökseen eli yksilön eläketurvaan. Oikeat tiedot palvelussuhteista ja ansioista myös nopeuttavat eläkekäsittelyprosessia.

Keva tekee työnantajien ilmoittamien palvelussuhderekisteri- ja maksutietojen tarkastuksia. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintarekisteriin.

Tarkastuksista lähemmin