Palvelussuhdeasiat

Keva hoitaa kunta-alan, valtion, evankelisluterilaisen kirkon, Ahvenanmaan ja Kelan palveluksessa olevien henkilöiden eläketurvaa Julkisten alojen eläkelain (JuEL:n) mukaisesti. Tätä varten työnantajan pitää ilmoittaa JuEL:n mukaisesti vakuutetut palvelussuhteet ja ansiot vielä vuoden 2018 osalta Kevaan ja 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin, josta Keva saa tarvitsemansa tiedot työeläkealan ansaintajärjestelmään eläkelaskentaa ja eläkevakuutusmaksujen määräytymistä varten.

Ostopalvelut ja muut toimeksiannot, jotka eläkevakuutetaan

Miten työnantaja ilmoittaa palvelussuhteet ja ansiotiedot?

Ilmoita vanhuuseläkkeelle jäävän henkilön palvelussuhteen päättyminen tulorekisteriaikana palkkatietoilmoituksella heti, kun se on tiedossa. Lisätietoa aiheesta: Uutinen: Mikä muuttuu tulorekisterin myötä vuoden 2019 alussa

Palvelussuhdetiedot ja vuosiansiot 2018

Lähetettyäsi vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen palvelussuhdeilmoitukset ja vuosiansiot Kevaan 31.1.2019 mennessä, Keva rekisteröi tiedot ansaintajärjestelmään. Käsittele Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisteriin siirretyt mahdolliset virheilmoitukset viipymättä. Ilmoitusliikenteen hoitaja saa sähköpostiviestin virheilmoituksista.

Ilmoita vuoden 2018 tiedot Kevaan näiden ohjeiden, koodistojen ja tietuekuvauksen mukaisesti:

Ilmoitusliikenteen ohjeet - voimassa 31.12.2018 saakka

Koodistot ja tietuekuvaus 2018 - voimassa 31.12.2018 saakka

Ilmoita ilmoittaja- ja/tai ilmoitusliikenteen hoitaja -tiedosta tai niiden muutoksesta

Ilmoitustavat vuoden 2018 ilmoituksissa

Vaivattomimmin lähetät vuoden 2018 ilmoitukset Kevaan koneellisesti tiedostona.

Suosittelemme koneellista ilmoittamista tai ilmoittamista työnantajan verkkopalvelussa olevan palvelussuhderekisterin kautta. Lisätietoja aiheesta löydät ilmoitusliikenteen ohjeistamme (pdf).

Jos et jostakin syystä voi lähettää tietoja tiedostona tai sinulla on vain vähän ilmoitettavaa, voit ilmoittaa tiedot Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisterissä tai oheisilla lomakkeilla.

Lomake: Vuosiansioilmoitus (pdf) (179 kb) Lomake: Palvelussuhdejaksoilmoitus (pdf) (142 kb)

Palvelussuhderekisteri

Palvelussuhderekisterissä työnantaja tai tätä tietojen ilmoittamisessa edustava taho voi:

  • ilmoittaa palvelussuhdetietoja ja vuosiansioita, jotka kohdistuvat aikaan ennen tulorekisteriä
  • tarkistaa ja korjata rekisteröityjä tietoja, jotka kohdistuvat aikaan ennen tulorekisteriä

Palvelussuhderekisteri sijaitsee Kevan työnantajan verkkopalvelussa, jonne kirjaudut Katso-tunnisteella. Palvelussuhderekisterin käyttöön tarvitset tietyn Katso-roolin (Keva – ilmoitusliikenteen palvelut päivitysoikeus - tai tarvittaessa pelkkä katseluoikeus), jonka sinulle määrittelee organisaatiosi Katso-pääkäyttäjä.

Lisätietoja työnantajan verkkopalvelusta ja Katso-tunnisteesta 

Esitäytetyt vuosiansioilmoitukset 2018

Jos ilmoitat työnantajaorganisaation palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot palvelussuhderekisterin kautta ja sinulla on käytössäsi esitäytetyt vuosiansioilmoitukset, päivitä palvelussa mahdolliset muutokset (alkamiset ja päättymiset) palvelussuhteissa 6.1.2019 mennessä. Keva ajaa esitäytetyt vuosiansioilmoitukset 2018 palvelussuhderekisteriin 10.1.2019.

Ansioiden tarkistuslistat 2018

Lopullinen eläkemaksu määräytyy ansaintajärjestelmään ilmoitettujen ansioiden perusteella, joten on tärkeää, että tiedot ovat järjestelmässä oikein.

Vertaamme ansaintajärjestelmään ilmoitettuja ansioita ja tilitettyjen eläkevakuutusmaksujen perusteella arvioituja ansioita alkuvuoden aikana. Ansioiden tarkastuslistoja julkaistaan helmikuun alusta lähtien työnantajan verkkopalvelun eläkemaksuissa.

Tarkista, että listalta löytyvät ansaintajärjestelmään ilmoitetut ansiot vastaavat palkkajärjestelmän tietoja.

Eläkemaksujen tarkastukset

Rekisteröitävien tietojen oikeellisuus vaikuttaa sekä kerättäviin eläkemaksuihin että yksittäisen henkilön aikanaan saamaan eläke-päätökseen eli yksilön eläketurvaan. Oikeat tiedot palvelussuhteista ja ansioista myös nopeuttavat eläkekäsittelyprosessia.

Keva tekee työnantajien ilmoittamien palvelussuhderekisteri- ja maksutietojen tarkastuksia. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintajärjestelmään.

Tarkastuksista lähemmin

Palvelussuhde- ja ansiotietojen ilmoittaminen tulorekisteriaikana 1.1.2019 alkaen

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen. Se sisältää kattavat palkkatiedot yksilötasolla 1.1.2019 alkaen sekä eläke- ja etuustiedot 1.1.2020 alkaen. Työnantajan ei tarvitse 1.1.2019 alkaen ilmoittaa samoja tietoja useaan kertaan eri viranomaisille vaan ainoastaan kertaalleen tulorekisteriin.

Työnantaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tiedot tulonsaajan ansiotuloista ja palvelussuhteista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

Keva saa julkisten alojen eläkelain mukaisten eläkkeiden laskentaan tarvittavat tiedot tulorekisteristä työeläkealan yhteiseen ansaintajärjestelmään.

Katso lisätietoa sekä Kevan tulorekisteriaikaiset ohjeet ja koodisto 2019 Kevan tulorekisteri-verkkosivulta.

Voit myös lähettää kysymyksiä Kevan rekisteritiimille osoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi.