Palvelussuhteiden ja ansioiden ilmoittaminen

Työnantaja ilmoitti JuEL:n mukaisesti vakuutetut palvelussuhteet ja ansiot 31.12.2018 saakka suoraan Kevaan.

1.1.2019 alkaen työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta Keva saa tarvitsemansa tiedot työeläkealan ansaintajärjestelmään eläkelaskentaa ja eläkevakuutusmaksujen määräytymistä varten.

Ohjeet ja koodisto 2021

Ohjeet ja koodisto - aikaisemmat

Työnantajan tulee ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tiedot tulonsaajan ansiotuloista ja palvelussuhteista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

    • Katso Kevan ohjeet, koodisto, uutiskirjeet  sekä muuta infoa JuEL:n piiriin kuuluvien palvelussuhteiden tietojen ilmoittamisesta Kevan Tulorekisteri-sivulta.
    • Voit tarvittaessa lähettää kysymyksiä Kevaan osoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi tai    lähettämällä viestin Kevan työnantajan verkkopalvelun viestipalvelussa aiheella Palvelussuhteet ja ansiot.
    • Jos ilmoitat tai korjaat tietoja, jotka kohdistuvat vuosiin 2005-2018, tee ilmoitukset Kevan työnantajan verkkopalvelun palvelussuhderekisterissä. 

Eläkemaksujen tarkastukset

Rekisteröitävien tietojen oikeellisuus vaikuttaa sekä kerättäviin eläkemaksuihin että yksittäisen henkilön aikanaan saamaan eläke-päätökseen eli yksilön eläketurvaan. Oikeat tiedot palvelussuhteista ja ansioista myös nopeuttavat eläkekäsittelyprosessia.

Keva tekee työnantajien ilmoittamien palvelussuhderekisteri- ja maksutietojen tarkastuksia. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintajärjestelmään.