Ulkomailla työskennelleet tai asuvat

Eri maissa kertynyttä eläkettä haetaan hieman eri tavalla. EU- ja ETA-maissa, sekä ns. sosiaaliturvasopimusmaissa kertynyttä eläkettä voit hakea omasta työeläkelaitoksestasi Suomessa.

Jos asut edelleen ulkomailla, haet eläkettä siinä maassa, missä asut. Eläkettä voidaan maksaa suomalaiselle tai ulkomaiselle pankkitilille.

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan tulee ilmoittaa osoitetietonsa joka vuosi Kevaan – tästä muistutamme sinua kerran vuodessa.

Näin haet ulkomaan eläkettä asuessasi Suomessa

Ulkomailla kertynyttä eläkettä haetaan eri tavalla riippuen siitä, missä maassa olet työskennellyt.

EU- ja ETA-maat ja ns. sosiaaliturvasopimusmaat

Jos olet työskennellyt EU- tai ETA-maassa tai sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, voit hakea ulkomaan eläkettä omasta työeläkelaitoksestasi Suomessa. Eläke maksetaan maasta toiseen.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen saamisen ikärajat vaihtelevat maasta toiseen. Vaikka sinulla olisi vanhuuseläkeoikeus Suomesta, ei ulkomaan eläkettä välttämättä saakaan samaan aikaan.

Voit hakea ulkomaan vanhuuseläkettä samalla kertaa kuin Suomen työeläkettä, jos eläkkeet alkavat ensi kuussa tai sitä seuraavien kahden kuukauden aikana. Täytä tällöin vanhuuseläkehakemus.

Voit hakea ulkomaan vanhuuseläkettä myös erillisellä hakemuksella, eläkkeen alkamisaika voi tällöin olla myöhemminkin kuin kolmen kuukauden päässä. Suosittelemme, että haet tätä eläkettä noin kuusi kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Tee hakemus lomakkeella "Hakemus ulkomaan vanhuuseläkkeestä".

Hae eläkkeitä Omat eläketietosi -palvelussa. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua

Jos et jostain syystä voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemus ja U-liite osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä voit hakea sekä Suomesta että ulkomailta samalla hakemuksella. Oikeus eläkkeeseen määräytyy kuitenkin työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti, joten työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytykset ovat erilaiset maasta riippuen. Jos sinulla on Suomesta oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, ulkomailta sitä ei välttämättä olekaan.

Muut kuin EU- ja ETA-maat ja sosiaaliturvasopimusmaat

Jos olet työskennellyt jossakin muualla, ulkomailla karttunutta eläkettä ei välttämättä makseta Suomeen eikä muuhunkaan EU-maahan. Jos eläkettä maksetaan, sinun on itse haettava eläkkeesi ulkomailta.

Lisätietoa eri maiden eläkkeistä

Eri maiden eläkejärjestelmissä on huomattavia eroja. Samoin eläkkeen hakemisen käytännöt ja tavat vaihtelevat maittain. 

Muun kuin Suomen kansalaisen ylimääräinen eläke

Jos olet työskennellyt valtion palveluksessa ulkomailla, mutta et ole Suomen kansalainen, hae ylimääräistä eläkettä alla olevalla lomakkeella.

Lomake: Valtion palveluksessa ulkomailla työskennelleen muun kuin Suomen kansalaisen ylimääräinen eläke (pdf) (55 kb)

 

Näin haet Suomen eläkettä asuessasi ulkomailla

Oletko ansainnut eläkettä Suomessa, mutta asut ulkomailla? Saat eläkkeesi riippumatta siitä, missä asut.

Huomioi kuitenkin erilaiset hakuohjeet EU- ja ETA-maiden ja Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneiden maiden sekä toisaalta muiden maiden välillä.

EU- tai ETA-maassa ja sosiaaliturvasopimusmaissa asuvat

Hae eläkettä siinä maassa, missä asut. Jokaisessa EU- ja ETA-maassa on eläkeasioita hoitava yhdyslaitos, jonka kautta Suomen työeläkettä haetaan.

Yhdyslaitokset ovat yleensä samoja, jotka käsittelevät myös omassa maassaan kertynyttä eläkettä koskevia hakemuksia. Jos et tiedä asuinmaasi yhdyslaitosta, voit kysyä sitä Kelan Kansainvälisten asioiden keskuksesta (Kela.fi).

Muissa maissa asuvat

Hae Suomen työeläkettä suoraan Suomesta. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen tai omaan työeläkelaitokseesi.

Eläkkeen maksaminen ulkomaille

Eläke voidaan maksaa suomalaiselle tai ulkomaiselle pankkitilille. Sillä ei ole merkitystä, minkä maan kansalaisuus sinulla on. 

Ulkomaille maksettavasta eläkkeestä suoritetaan ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen määrään voivat vaikuttaa muun muassa kansalaisuus sekä verosopimukset.

Ilmoita ulkomainen pankkitilisi verkossa tai kirjallisesti

Tarvitsemme ulkomaisen pankin antaman kansainvälisen IBAN-tilinumeron ja BIC-koodin, jos haluat, että eläkkeesi maksetaan ulkomaiselle pankkitilille. Voit ilmoittaa tiedot Omat eläketietosi -palvelussa tai kirjallisesti.

Ulkomailla asuvien asumisilmoitus

Jos asut pysyvästi ulkomailla, sinun pitää ilmoittaa osoitetietosi Kevaan kerran vuodessa. Ilmoitus on tehtävä, vaikka osoitteesi ei olisi muuttunut vuoden aikana.

Helpoiten ilmoitat osoitetietosi Omat eläketietosi -palvelussa:

  • Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun. 
  • Siirry Asumisilmoitus-sivulle.
  • Sivulla voit joko lähettää tiedon mahdollisesta uudesta osoitteestasi tai vahvistaa vanhat osoitetietosi.

Lähetämme kaikille ulkomailla asuville asumisilmoituksen porrastetusti vuoden mittaan. Sähköisesti ilmoituksen voi tehdä jo ennen kuin on saanut Kevasta kirjeen, tässä tapauksessa emme lähetä enää kirjettä.

Jos et voi jostain syystä käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit ilmoittaa osoitetietosi myös palauttamalla Kevan sinulle lähettämän asumisilmoituksen lomakeosan allekirjoitettuna Kevaan.

Jos emme saa asumisilmoitustasi määräaikaan mennessä, eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää siihen saakka, kunnes ilmoitus on tullut.